รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561

 
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ที่ประชุมรับทราบมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ


ส่วนกลาง จะจัดขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมวาดภาพพุทธศิลป์ของสามเณร เด็ก และเยาวชน ชมขบวนธรรมยาตราวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ฟังเทศน์แหล่ทำนอง 4 ภาค บรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมถวายโคมประทีปองค์พระประธานพุทธมณฑล กิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning day ถวายเป็นพุทธบูชา การปลูกไม้ทางพุทธประวัติ กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล กิจกรรม ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เป็นการขอความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวัดไทยในต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทั้งหลายดังกล่าวเช่นส่วนกลางตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณศูนย์การประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2561 ฝ่ายบรรพชิต ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา อีกทั้ง มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่า พิธีเวียนเทียน กิจกรรมธรรมะบันเทิงอีกด้วย


พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการขอความร่วมมือคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง
ณ พุทธมณฑล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น*******************************
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement

17/05/2018 211 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,106,267
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
895,230
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
657,727
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
525,181
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
453,581
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
437,109
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
425,684
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
407,433
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
399,297
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
256,507
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
งานทุเรียนศรีสะเกษ 2561
191
กสร. ขานรับนโยบายรัฐ ยกเลิกรับสำเนาบัตรปชช. 100%...
131
ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด เกษตรมั่นคง 2”...
278
โฆษก สธ.เตือนหน้าฝนเด็กเล็ก–ผู้สูงอายุ เสี่ยงปอดบวม แนะดูแลสุขภาพให้แข...
187
บตท. แนะคนไทยเลือกดอกเบี้ยบ้านคงที่ระยะยาว ลดความเสี่ยงช่วงดอกเบี้ยขาข...
206
กรุงไทยให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกู้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน...
140
ธอส. ให้บริการลูกค้าในงาน “Thailand Smart Money ขอนแก่น ครั้งที่ 6”...
153
กยศ. ร่วมกับกรุงไทยรับชำระหนี้ กยศ.และ กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนี...
184
รัฐบาลเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ปักหมุดสถานที่ราชการ กว่า 60,000 จุด ทั...
233
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน...
77
สธ.พบกระทรวงการคลัง หารือระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง จากเงินนอกงบ...
105
มติเห็นชอบในเรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่อง...
322

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา