ขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

Advertisement

 
ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 กันยายน 2560 ขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษ ในอัตราคนละ 2,500 บาทต่อเดือน เช่นเดียวกับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนรัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และให้ ศธ. รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้ ศธ. พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเรื่องการปรับค่าอัตราตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนของรัฐและเอกชนให้เป็นภาพรวมทั้งระบบแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกันต่อไป


ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 กันยายน 2560 ขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

สาระสำคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า

1. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ออกระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาได้รับเงินเพิ่มในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในโรงเรียนของรัฐได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,500 บาท ในขณะที่ครูโรงเรียนเอกชนที่สอนนักเรียนพิการยังคงได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,000 บาท

2. ครูที่สอนนักเรียนพิการเป็นบุคคลที่ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจให้แก่นักเรียนพิการมากกว่าครู
ที่สอนนักเรียนปกติ เพราะคนพิการมีข้อจำกัดในหลายด้านไม่สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ ครูที่สอนนักเรียนพิการจึงต้องมีความรู้ ศึกษาค้นคว้าหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ ลักษณะของความพิการแต่ละประเภท เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือครูที่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ศธ. กำหนด ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษในอัตราคนละ 2,500 บาทต่อเดือน เช่นเดียวกับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนของรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

(12 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
รูปภาพประกอบ educationnews.in.th
Advertisement

12/09/2017 1,662 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,496
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,841
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,802
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,712
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
533,104
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,686
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,594
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,922
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,788
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,267
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...
68
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...
87
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
115
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
95
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
68
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ปีงบประมาณ 2562...

597
ข้าราชการเกษียณจะได้รับเงินอะไรบ้าง...

1,290
สธ.ขอ 10 วันให้คำตอบเภสัชกรลูกจ้างเรื่องการจัดสรรอัตราตั้งใหม่บรรจุราช...

293
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นน...

191
สพฐ.จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,9...

687
ออมสินชี้แจงการกู้เงินของคุณครูในโครงการ ชพค.-ชพส. และเหตุผลการทำประกั...

229
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอาย...

348
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานก...

259
เฮ! สถ.เตรียมสรรหาข้าราชการ อปท. 8,164 อัตรา...

836
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเ...

246
กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2561...

507
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...

251

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา