สธ. เร่งสำรวจการจ้างงานทุกรูปแบบ พร้อมปรับให้เป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำ

Advertisement

 
กระทรวงสาธารณสุข เร่งสำรวจการจ้างงานลูกจ้างทุกรูปแบบของสถานบริการในสังกัด มอบผู้ตรวจราชการทุกเขตดูแลค่าแรงให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข


วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในการจ้างไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 385 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยในกลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุน กรณีไม่กำหนดวุฒิการศึกษา ค่าจ้างขั้นต่ำชั่วคราว มีอัตราค่าจ้างของกระทรวงสาธารณสุข คิดว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยึดหลักการให้ค่าแรงจำนวน 23 วันทำการ ตามที่กระทรวงการคลังให้เป็นแนวทางกับส่วนราชการ หากทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดราชการ ก็จะได้รับค่าแรงเพิ่ม


นายแพทย์เจษฎากล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดูแลการปรับค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด และให้หน่วยบริการเร่งสำรวจและรายงานการจ้างงานทุกรูปแบบ และบันทึกข้อมูลส่งมายังส่วนกลาง เพื่อวางแผนเรื่องงบประมาณในอนาคต ในส่วนข้อเสนอของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้มีการตั้งคณะทำงานดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้มีคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งได้เชิญตัวแทนลูกจ้างเพิ่มเติมจาก 12 เขตสุขภาพ เข้าร่วมประชุมล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 และจะนัดประชุมต่อเนื่องเป็นระยะ


ในส่วนข้อตกลงข้อแรกที่ขอให้พิจารณาจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยเงินงบประมาณของรัฐ อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลัง

2.การขอให้ลูกจ้างทุกคนทุกประเภท บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นแตกต่างของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ บางกลุ่มไม่ต้องการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เป็นไปโดยความสมัครใจ

3.การขอเยียวยาค่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงาน

และ 4.การขอรับค่าเสี่ยงภัยของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 ทำข้อมูลเบื้องต้นและพิจารณาในรายละเอียด เพราะมีผลในภาพรวมหลายกระทรวง


“กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามที่ได้ตกลงกับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไว้ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าทั้ง 4 ข้อ คาดว่าจะมีการประชุมอีกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถดำเนินการได้จริง เหมาะสม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561” นายแพทย์เจษฎากล่าว*****************************************
6 มิถุนายน 2561
Advertisement

06/06/2018 480 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,798
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
915,161
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
716,956
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
537,232
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
534,203
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
471,238
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,867
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
440,514
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,911
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,789
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรร...
83
นายกฯ ปลื้มอันดับความสามารถ 4.0 ไทยดีขึ้น ติดโผ 1 ใน 40 ของโลก แม้รายไ...
78
นบข. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ...
85
สธ. ลดการเสียชีวิต 3 โรคสำคัญ จัดระบบ “ฟาสต์แทร็ก” ในโรงพยาบาลศูนย์/โร...
129
สธ. จับมือ กสทช. เข้มงวดโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง...
116
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ปีงบประมาณ 2562...

855
ข้าราชการเกษียณจะได้รับเงินอะไรบ้าง...

1,349
สธ.ขอ 10 วันให้คำตอบเภสัชกรลูกจ้างเรื่องการจัดสรรอัตราตั้งใหม่บรรจุราช...

299
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นน...

202
สพฐ.จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,9...

710
ออมสินชี้แจงการกู้เงินของคุณครูในโครงการ ชพค.-ชพส. และเหตุผลการทำประกั...

237
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอาย...

365
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานก...

265
เฮ! สถ.เตรียมสรรหาข้าราชการ อปท. 8,164 อัตรา...

841
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเ...

260
กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2561...

534
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...

263

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณเคยอ่าน
สธ. เร่งสำรวจการจ้างงานทุกรูปแบบ พร้อมปรับให้เป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำ...

481

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา