พม.จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

Advertisement

 
พม. จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

พม.จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันนี้ (13 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ Hall 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศ พร้อมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการประเด็นความรุนแรงและวิชาการของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อลดความรุนแรงในสังคม และการประกวดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี


พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้สังคมมีความมั่นคง ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจะต้องได้รับสิทธิ โอกาสและการคุ้มครองอย่างเสมอภาค ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในสังคม ทั้งนี้ ปัญหาความรุนแรงในสังคมมักเริ่มต้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แล้วขยายออกไปสู่ชุมชนและสังคม โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน ความยากจน ปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด และนำมาซึ่งความรุนแรง แต่ถ้าหากบุคคลในครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคง จะสามารถลดปัญหาความรุนแรงสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Zero Violence) ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” เป็นการเชื่อมงานด้านอาชีพสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ด้วยการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสและรายได้ที่มั่นคงให้แก่สตรีและครอบครัว


พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า การจัดงานมหกรรมตลาดนัดฯ ครั้งนี้ เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศที่ได้รับการส่งเสริม ฝึกสอน และพัฒนาฝีมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มาจัดจำหน่ายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะอาชีพ เช่น การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดและตกแต่งทรงผม การนวดแผนไทย การโรงแรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าที่คนส่วนใหญ่สามารถจับจ่ายได้ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมต่อยอดให้สตรีได้รวมกลุ่มเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเองอีกด้วย โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย บูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี จาก 76 จังหวัด จำนวน 200 ร้านค้า บูธร่วมบริการสนับสนุนงานอาชีพ จำนวน 20 บูธ และนิทรรศการยุติความรุนแรง จำนวน 25 บูธ อาทิ พลังเครือข่ายเลิกเหล้ายุติความรุนแรง พลังสุภาพบุรุษหยุดความรุนแรง พลังเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐหยุดความรุนแรง พลังครอบครัวหยุดความรุนแรง พลังเศรษฐกิจและอาชีพหยุดความรุนแรง พลัง NEW GEN หยุดความรุนแรง เป็นต้น อีกทั้งยังมีเวทีการเสวนาเรื่อง “มิติการทำงานของพื้นที่
เพื่อการส่งเสริมสัมพันธภาพ ลดความรุนแรงในครอบครัว” การเล่านิทานเรื่อง “มะปรางหวานกับบ้านบินได้” และพบกับ 2 บุคคลผู้มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณศัลยา ผู้เขียนบทฯ และคุณจรรยา ธนาสว่างกุล นักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาส จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการทำงานของ สค. รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ศิลปินดารานักแสดง


“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยสามารถเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากกลุ่มสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้แก่คนในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย
Advertisement

13/09/2018 228 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,496
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,841
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,802
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,712
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
533,105
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,686
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,594
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,922
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,788
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,267
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...
68
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...
87
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
115
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
95
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
68
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...

68
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...

87
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

115
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

95
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

68
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

96
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

160
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

145
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

158
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

157
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

346
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

266

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา