Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 90,667 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
551 นางสาว ผ่องพรรณ วจนะถาวร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-11-14 14:21:39
552 นางสาว สกาวรัตน์ พุ่มไม้ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-11-14 14:21:21
553 นางสาว ธนัชชา แสงอนันต์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 31-10-14 10:21:38
554 นาง แก้วมณี สมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-10-14 09:01:47
555 นาย รัฐพงษ์ มีพงศ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-10-14 19:04:20
556 นาย สุปิยะ ทองจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-10-14 10:43:19
557 นางสาว ชนาพร กงแก้ว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 19-10-14 20:33:35
558 นาง ธนวรรณ ทองเนตร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 13-10-14 12:27:06
559 นาย สังคม อินทะ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 10-10-14 18:18:50
560 นาย นพดล ทิพย์ขันธ์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 10-10-14 09:41:17
561 นางสาว ธัญญรัตน์ คำมูล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 29-09-14 15:52:05
562 นาย รังสี มะลิแย้ม ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28-09-14 16:17:20
563 นางสาว ทิพวรรณ วงษ์สุวรรณ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 11-09-14 11:36:19
564 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-09-14 22:17:13
565 นางสาว วิภาดา เจริญกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-08-14 14:30:45
566 นาย พงศกร ทวีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-08-14 15:59:48
567 นางสาว วราภรณ์ คำปาเชื้อ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-08-14 15:49:49
568 นาง แก้วมณี สมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 24-08-14 14:43:19
569 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-08-14 23:18:28
570 นางสาว รวีรัศมิ์ ไทยประดิษฐ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-08-14 16:20:55
571 นางสาว มาลิณีย์พร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 02-08-14 15:54:54
572 นาย ศรายุทธ ธรรมสนธิเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-07-14 10:41:23
573 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-07-14 23:36:27
574 นาย สมคิด ทองช่วย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-07-14 09:47:01
575 นาง จุติ จิรายุส ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-07-14 16:53:12
576 นางสาว รัตติยา ชุมวรฐายี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-07-14 14:06:35
577 นาย โกวิทย์ จันตาธรรม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-07-14 14:06:11
578 นาย สุนทร จันตาธรรม ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28-07-14 14:05:42
579 นาง กาหลง กาวินา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-07-14 14:05:23
580 นาย อรรถพล จันตาธรรม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 28-07-14 14:04:50
581 นางสาว ศศิธร ชูแก้ว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 19-07-14 00:29:17
582 นางสาว กุลนรี ไหวพริบ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15-07-14 07:54:53
583 นางสาว จตุพร ศรีสุข ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-07-14 09:51:48
584 นางสาว จตุพร ศรีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-07-14 09:50:56
585 นาง นวลจันทร์ ภูสมบัติ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-06-14 20:47:44
586 นาย ณรงค์ ภูสมบัติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-06-14 20:47:26
587 เด็กหญิง นิรีนตรี ภูสมบัติ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-06-14 20:47:09
588 นางสาว พัฒนี สีหะจันทร์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-06-14 15:54:14
589 นางสาว นภัสรวี แม้นพรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-06-14 21:03:31
590 นาย ธวัช จิรายุส ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-06-14 15:47:26
591 นางสาว วัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-06-14 22:21:18
592 นาย ทีมพนักงานรปภเอสพี รับจ๊อบ และ ฝ่ายบริหารดูเเล แอล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-06-14 11:31:46
593 นาย คนนิรนาม ให้พระองค์รับรู้ด้วยกายวาจาใจและหัตถ์เเห่ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-06-14 11:28:01
594 นาย คน นิรนาม ถวายพระพรกาชาดด้วยกายวาจาใจให้มั่งมีเเคล ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-06-14 11:26:45
595 นาย อดิศร ศิริสาขา และเพื่อน ๆ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-06-14 11:24:21
596 นาย พนักงาน LAT โรงงาน2 เหมราช และพนักงาน กุ๊ก ทุกคน ม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-06-14 11:23:58
597 นาย ทีม รปภ S/P สวนกล้วย -ป่ายาง เเอลเอที เหมราช ห.นสม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-06-14 11:22:23
598 นาย ทีม รปภ เอสพี ป่ายาง เเอลเอที และพนักงานเเอลเอที โ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-06-14 20:19:10
599 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมี การงานความรัก ที่พักอาศั ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-06-14 20:18:33
600 นาง นางจันทร์เพ็ญ อ่ำนาเพียง พร้อมครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-06-14 18:25:17
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]หน้า 12[ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51