Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,918 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1101 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-09-13 09:21:10
1102 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-09-13 09:21:07
1103 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-09-13 09:21:03
1104 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-09-13 09:21:00
1105 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-09-13 09:20:56
1106 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-09-13 09:20:52
1107 นาย วัลลภ รื่นอุรา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-08-13 18:25:32
1108 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-08-13 09:52:01
1109 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-08-13 09:51:58
1110 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 28-08-13 09:51:54
1111 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28-08-13 09:51:50
1112 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-08-13 09:51:46
1113 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-08-13 09:51:42
1114 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 28-08-13 09:51:37
1115 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28-08-13 09:51:33
1116 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-08-13 09:51:29
1117 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-08-13 09:51:25
1118 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-08-13 09:04:39
1119 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-08-13 09:04:34
1120 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 27-08-13 09:04:30
1121 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-08-13 09:04:27
1122 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-08-13 09:04:23
1123 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-08-13 09:04:19
1124 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 27-08-13 09:04:15
1125 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-08-13 09:04:10
1126 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-08-13 09:04:07
1127 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-08-13 09:04:03
1128 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-08-13 09:06:52
1129 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-08-13 09:06:48
1130 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-08-13 09:06:42
1131 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-08-13 09:06:39
1132 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-08-13 09:06:36
1133 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-08-13 09:06:32
1134 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-08-13 09:06:29
1135 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-08-13 09:06:25
1136 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-08-13 09:06:21
1137 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-08-13 09:06:17
1138 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 23-08-13 09:56:35
1139 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-08-13 09:54:51
1140 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23-08-13 09:54:48
1141 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 23-08-13 09:54:41
1142 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 23-08-13 09:54:38
1143 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-08-13 09:54:35
1144 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23-08-13 09:54:31
1145 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 23-08-13 09:54:27
1146 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 23-08-13 09:54:23
1147 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-08-13 09:54:14
1148 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 22-08-13 09:55:36
1149 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 22-08-13 09:55:33
1150 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 22-08-13 09:55:29
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]หน้า 23[ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51