Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,529 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1251 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-08-13 11:01:12
1252 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-08-13 11:01:09
1253 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-08-13 11:01:05
1254 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-08-13 11:01:02
1255 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-08-13 11:00:59
1256 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-08-13 11:00:55
1257 นางสาว ประภาภรณ์ พลับพลา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-08-13 15:34:44
1258 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-08-13 10:14:54
1259 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-08-13 10:14:51
1260 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 08-08-13 10:14:47
1261 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-08-13 10:14:44
1262 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-08-13 10:14:40
1263 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-08-13 10:14:36
1264 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 08-08-13 10:14:32
1265 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-08-13 10:14:29
1266 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-08-13 10:14:24
1267 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-08-13 10:14:20
1268 นางสาว ว่าที่ ร.ต. หญิงสำลี แก้วมาตย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-08-13 10:11:53
1269 นางสาว ว่าที่ ร.ต. หญิงสำลี แก้วมาตย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-08-13 10:11:44
1270 นาง ฤทัย ประสาททอง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-08-13 09:22:09
1271 นาง ฤทัย ประสาททอง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-08-13 09:21:57
1272 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-13 09:49:43
1273 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-08-13 09:49:39
1274 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 07-08-13 09:49:35
1275 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 07-08-13 09:49:31
1276 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-13 09:49:28
1277 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-08-13 09:49:24
1278 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 07-08-13 09:49:20
1279 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 07-08-13 09:49:16
1280 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-13 09:49:12
1281 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-08-13 09:49:08
1282 นาย ประชาชนคนนึงที่รักและเคราพพระเจ้าอยู่หัว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-08-13 16:31:06
1283 นางสาว ศรีสกุล ลีงามเลิศ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-08-13 11:16:28
1284 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-08-13 09:43:48
1285 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-08-13 09:43:42
1286 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-08-13 09:43:38
1287 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-08-13 09:43:34
1288 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-08-13 09:43:30
1289 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-08-13 09:43:26
1290 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-08-13 09:43:21
1291 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-08-13 09:43:18
1292 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-08-13 09:43:14
1293 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-08-13 09:43:10
1294 นางสาว อิศราภรณ์ พลอินทร์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-08-13 16:28:01
1295 นาง รุ่งทิวา พุดปันดิ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-08-13 16:09:50
1296 นาง รุ่งทิวา พุดปันดิ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-08-13 16:09:40
1297 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-08-13 10:50:21
1298 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-08-13 10:50:15
1299 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-08-13 10:50:11
1300 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-08-13 10:50:07
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]หน้า 26[ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51