Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 89,723 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1301 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-08-13 10:50:03
1302 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-08-13 10:50:00
1303 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-08-13 10:49:56
1304 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-08-13 10:49:52
1305 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-08-13 10:49:48
1306 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-08-13 10:49:43
1307 นาย ธวัชชัย ประสงค์สัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-08-13 09:12:33
1308 นาย วิชัย เมมาลี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-08-13 09:12:20
1309 นาย วิชัย เมมาลี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-08-13 09:10:19
1310 นางสาว ผการัตน์ ดีดวงพันธ์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-08-13 08:57:49
1311 นางสาว ผการัตน์ ดีดวงพันธ์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-08-13 08:57:31
1312 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-08-13 23:10:57
1313 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-08-13 09:47:23
1314 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-08-13 09:47:20
1315 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 02-08-13 09:47:15
1316 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 02-08-13 09:47:12
1317 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-08-13 09:47:08
1318 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-08-13 09:47:04
1319 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 02-08-13 09:47:01
1320 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 02-08-13 09:46:57
1321 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-08-13 09:46:53
1322 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-08-13 09:46:49
1323 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-08-13 09:52:09
1324 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-08-13 09:52:05
1325 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 01-08-13 09:52:02
1326 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-08-13 09:51:59
1327 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-08-13 09:51:55
1328 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-08-13 09:51:51
1329 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 01-08-13 09:51:48
1330 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-08-13 09:51:45
1331 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-08-13 09:51:41
1332 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-08-13 09:51:38
1333 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 31-07-13 09:50:53
1334 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-07-13 09:50:50
1335 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 31-07-13 09:50:45
1336 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 31-07-13 09:50:42
1337 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 31-07-13 09:50:38
1338 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-07-13 09:50:35
1339 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 31-07-13 09:50:29
1340 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 31-07-13 09:50:25
1341 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 31-07-13 09:50:21
1342 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-07-13 09:50:17
1343 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-07-13 10:16:50
1344 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-07-13 10:16:47
1345 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 30-07-13 10:16:43
1346 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-07-13 10:16:39
1347 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-07-13 10:16:36
1348 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-07-13 10:16:32
1349 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 30-07-13 10:16:29
1350 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-07-13 10:16:24
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]หน้า 27[ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51