Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,527 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1401 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 24-07-13 09:54:57
1402 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 24-07-13 09:54:51
1403 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-07-13 09:54:48
1404 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-07-13 09:54:43
1405 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 24-07-13 09:54:37
1406 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-07-13 02:10:34
1407 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-07-13 15:54:03
1408 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-07-13 15:29:38
1409 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-07-13 18:37:00
1410 นาง มณฑิรา บุตรเพ็ง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 19-07-13 12:53:42
1411 นาย อุดม บุญหอม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-07-13 09:44:56
1412 นาย ข้าราชการ พัน.นนส.ฯ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-07-13 09:41:04
1413 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-07-13 09:23:31
1414 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-07-13 09:23:27
1415 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 19-07-13 09:23:23
1416 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 19-07-13 09:23:20
1417 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-07-13 09:23:16
1418 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-07-13 09:23:12
1419 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 19-07-13 09:23:08
1420 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 19-07-13 09:23:04
1421 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-07-13 09:23:00
1422 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-07-13 09:22:57
1423 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-07-13 04:02:59
1424 นางสาว อรสา บุญญวงคื ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-07-13 15:03:27
1425 นาย อ่อนสี นพดล ศิริสาขา ข้าราชการกรมทางหลวง ประธานชุ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-07-13 12:56:32
1426 นาย เทพ คำฟอง หนูอาจ สีสมุทร งานเเต่ง บ้านเตาถ่าน จ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-07-13 12:55:03
1427 นาง คำฟอง อุด หีด เเดง ติ๋ม เมี่ยง สีสมุทร บ้านเตาถ่ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-07-13 12:53:55
1428 นาง เปรมกมล (นิตยา) สีสมุทร บ้านเตาถ่าน อุดรธานี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-07-13 12:49:14
1429 นาง ธิดารัตย์ (บังอร) สีสมุทร บ้านหนองวัวซอ จ.อุดรธาน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-07-13 12:45:11
1430 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-07-13 09:51:20
1431 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-07-13 09:51:16
1432 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 18-07-13 09:51:12
1433 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-07-13 09:51:09
1434 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-07-13 09:51:04
1435 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-07-13 09:51:01
1436 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 18-07-13 09:50:57
1437 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-07-13 09:50:53
1438 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-07-13 09:50:50
1439 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-07-13 09:50:46
1440 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-07-13 02:20:02
1441 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-07-13 09:37:41
1442 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-07-13 09:37:38
1443 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 17-07-13 09:37:32
1444 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-07-13 09:37:27
1445 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-07-13 09:37:23
1446 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-07-13 09:37:20
1447 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 17-07-13 09:37:16
1448 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-07-13 09:37:13
1449 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-07-13 09:37:09
1450 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-07-13 09:37:05
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]หน้า 29[ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51