Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,562 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1451 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-07-13 04:13:03
1452 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-07-13 17:01:57
1453 นาย อดิศร ศิริสาขา น.ศ มหาลัยราม รัฐศาสตร์ กองเกียรติย ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-07-13 10:41:04
1454 นาง ธิดารัตย์ สีสมุทร บ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-07-13 10:39:37
1455 นางสาว นิตยา (เปรมกมล) สีสมุทร เอ๋ บ.หนองวัวซอ จ.อุดร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-07-13 10:38:42
1456 นาย ร.15 พัน.4 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-07-13 10:26:56
1457 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-07-13 09:54:07
1458 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-07-13 09:54:03
1459 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-07-13 09:53:59
1460 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-07-13 09:53:55
1461 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-07-13 09:53:50
1462 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-07-13 09:53:46
1463 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-07-13 09:53:39
1464 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-07-13 09:53:35
1465 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-07-13 09:53:28
1466 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-07-13 09:53:24
1467 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-07-13 10:15:48
1468 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15-07-13 10:15:44
1469 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 15-07-13 10:15:40
1470 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 15-07-13 10:15:33
1471 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-07-13 10:15:29
1472 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15-07-13 10:15:25
1473 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 15-07-13 10:15:20
1474 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 15-07-13 10:15:16
1475 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-07-13 10:15:12
1476 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15-07-13 10:15:08
1477 นางสาว อรนภา แมตสอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15-07-13 09:06:15
1478 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-07-13 20:35:10
1479 นาง บังอร(ธิดารัตย์)สีสมุทร อุดรธานี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-07-13 17:32:56
1480 นาง บังอร ศิริสาขา บ้านเตาถ่าน จ.อุดรธานี น้อยยายเเดง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 14-07-13 10:24:06
1481 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 13-07-13 17:34:19
1482 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-07-13 09:56:52
1483 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12-07-13 09:56:48
1484 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 12-07-13 09:56:44
1485 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-07-13 09:56:40
1486 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-07-13 09:56:37
1487 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12-07-13 09:56:33
1488 นาย ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 12-07-13 09:56:29
1489 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-07-13 09:56:25
1490 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-07-13 09:56:21
1491 นาย ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12-07-13 09:56:18
1492 นางสาว นิตยา (เปรมกมล)สีสมุทร บ้านเตาถ่าน จ.อุดรธานี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 11-07-13 20:09:54
1493 นาย สมสมัย(รัตนภวรรณ) โกราษย์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 11-07-13 20:09:04
1494 นาย รัตนภวรรณ โกราษย์ บ้านมาบฟักทอง จ.ชลบุรี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 11-07-13 20:08:30
1495 นาง บังอร(ธิดารัตย์) สีสมุทร บ้านมาบฟักทอง สัตหีบ จ.ชล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-07-13 20:07:31
1496 นางสาว อรนภา แมตสอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-07-13 18:03:54
1497 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-07-13 16:38:09
1498 นาง ดาวัลย์ ใจบาน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 11-07-13 12:19:05
1499 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-07-13 09:34:54
1500 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11-07-13 09:34:50
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]หน้า 30[ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51