Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 90,235 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1501 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 11-07-13 09:34:45
1502 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 11-07-13 09:34:40
1503 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-07-13 09:34:36
1504 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11-07-13 09:34:31
1505 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 11-07-13 09:34:23
1506 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 11-07-13 09:34:18
1507 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-07-13 09:34:13
1508 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11-07-13 09:34:10
1509 นางสาว เปรมกมล (นิตยา) สีสมุทร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-07-13 11:42:08
1510 นาง บังอร (ธิดารัตย์) สีสมุทร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-07-13 11:41:32
1511 นาย รัตนภวรรณ (สมสมัย) โกราษย์ บ้านอำเภอ ช่าง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-07-13 11:41:06
1512 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-07-13 09:43:39
1513 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-07-13 09:43:33
1514 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-07-13 09:43:29
1515 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-07-13 09:43:24
1516 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-07-13 09:43:18
1517 นาง บังอร (ธิดารัตย์) สีสมุทร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-07-13 17:59:41
1518 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-07-13 10:02:05
1519 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 08-07-13 10:02:00
1520 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-07-13 10:01:56
1521 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-07-13 10:01:53
1522 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-07-13 10:01:49
1523 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-07-13 19:23:41
1524 นาง ธิดารัตย์ สีสมุทร บ้านเกียรติศักดิ์ บ.อำเภอ สัต ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 07-07-13 16:21:01
1525 นางสาว นิตยา ศิริสาขา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 07-07-13 16:19:48
1526 นาง บังอร ศิริสาขา บ้านเตาถ่าน อุดรธานี (หนูอาจ) ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-07-13 16:18:54
1527 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-07-13 22:20:19
1528 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-07-13 10:03:10
1529 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-07-13 10:03:07
1530 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-07-13 10:03:03
1531 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-07-13 10:03:00
1532 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-07-13 10:02:56
1533 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-07-13 20:02:13
1534 นาง วันดี เพ็งอิ่ม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-07-13 16:41:21
1535 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-07-13 09:38:26
1536 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-07-13 09:38:22
1537 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-07-13 09:38:18
1538 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-07-13 09:38:14
1539 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-07-13 09:38:05
1540 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-07-13 12:08:34
1541 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-07-13 09:41:49
1542 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-07-13 09:40:51
1543 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-07-13 09:40:38
1544 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-07-13 09:40:32
1545 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-07-13 09:40:23
1546 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-07-13 11:39:26
1547 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 02-07-13 11:39:22
1548 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 02-07-13 11:39:18
1549 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-07-13 11:39:15
1550 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-07-13 11:39:11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]หน้า 31[ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51