Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,526 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1601 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:30:50
1602 เด็กหญิง เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-06-13 09:30:45
1603 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:30:42
1604 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:30:38
1605 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:30:34
1606 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:26:34
1607 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:26:31
1608 เด็กชาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-06-13 09:26:27
1609 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:26:23
1610 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:26:19
1611 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:26:15
1612 เด็กชาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-06-13 09:26:10
1613 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:26:06
1614 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:26:02
1615 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:25:58
1616 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-06-13 08:57:28
1617 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-13 08:57:17
1618 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 08:57:05
1619 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 08:56:58
1620 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 20-06-13 15:29:12
1621 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 20-06-13 15:29:02
1622 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-06-13 15:07:06
1623 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20-06-13 15:06:58
1624 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 20-06-13 14:40:12
1625 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 20-06-13 14:40:05
1626 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-06-13 13:40:56
1627 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20-06-13 13:40:48
1628 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-06-13 12:06:02
1629 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 19-06-13 09:29:13
1630 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 19-06-13 09:28:54
1631 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-06-13 09:28:43
1632 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-06-13 09:28:32
1633 นางสาว อรนภา แมตสอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-06-13 20:32:18
1634 นางสาว ละอองดาว อ่อนศรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-06-13 11:47:56
1635 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 18-06-13 09:19:29
1636 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-06-13 09:19:16
1637 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-06-13 09:19:01
1638 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-06-13 09:18:50
1639 เด็กชาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 17-06-13 09:32:02
1640 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-06-13 09:31:48
1641 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-06-13 09:31:37
1642 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-06-13 09:31:17
1643 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-06-13 20:00:10
1644 นาย เทพปราณี ศิริสาขา นายช่างอิเลคโทรนิค บ้านพีย อุดร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-06-13 11:50:33
1645 นาย อาจารย์ เติมศักดิ์ บ้านเกียรติศักดิ์ อยากสุขในธรรม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:40:14
1646 นาย อาจารย์ เติมศักดิ์ บ้านเกียรติศักดิ์ เหงาครับ การเ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:39:54
1647 นาย นาย รัตนภวรรณ และ อาจารย์ เติมศักดิ์ บ้านเกียรติศั ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:38:43
1648 นาย นาย รัตนภวรรณ และ อาจารย์ เติมศักดิ์ บ้านเกียรติศั ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:38:39
1649 นาย สมสมัย (รัตนภวรรณ) โกราษย์ หนองคาย-ชลบุรี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:37:58
1650 นาย นาย สมสมัย โกราษย์ หนองคาย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:37:26
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]หน้า 33[ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51