Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,524 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1651 นาย นาย สมสมัย โกราษย์ หนองคาย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:37:22
1652 นางสาว นิตยา (เปรมกมล) ศิริสาขา อุดรธานี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:36:50
1653 นางสาว นิตยา (เปรมกมล) ศิริสาขา อุดรธานี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:36:47
1654 นาง บังอร (ธิดารัตย์) ศิริสาขา อุดรธานี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:36:15
1655 นาง บังอร ศิริสาขา อุดรธานี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-06-13 11:35:58
1656 นาย นาย กิตติศักดิ์ ( อดิศร) ศิริสาขา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-06-13 11:34:31
1657 นาย นาย กิตติศักดิ์ ( อดิศร) ศิริสาขา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-06-13 11:34:29
1658 นาย นาย กิตติศักดิ์ ( อดิศร) ศิริสาขา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-06-13 11:34:24
1659 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-06-13 11:34:01
1660 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-06-13 02:56:34
1661 เด็กชาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 14-06-13 09:26:42
1662 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 14-06-13 09:26:30
1663 เด็กชาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-06-13 09:26:15
1664 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-06-13 09:25:28
1665 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-06-13 01:24:02
1666 นางสาว ศิริพร ลือเพียร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 13-06-13 11:09:22
1667 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 13-06-13 00:35:29
1668 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-06-13 13:26:48
1669 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-06-13 09:15:42
1670 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 12-06-13 09:14:58
1671 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-06-13 01:14:05
1672 นาย ชัชวาลย์ ม่วงคะลา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 10-06-13 14:51:39
1673 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา และเเฟนสาว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 10-06-13 09:40:05
1674 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา และเเฟนสาว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 10-06-13 09:39:58
1675 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-06-13 16:14:48
1676 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-06-13 16:14:28
1677 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-06-13 16:14:05
1678 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-06-13 02:43:35
1679 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-06-13 01:42:55
1680 นาย ฝกพ ร.151 พัน.3 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-06-13 15:25:29
1681 นาย ฝกพ ร.151 พัน.3 ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-06-13 15:24:07
1682 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-06-13 13:59:20
1683 นาย วีระศักดิ์ แสงเพ็ชร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-06-13 06:47:49
1684 นางสาว ประชาชนคนหนึ่งที่รักพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-06-13 22:26:05
1685 นางสาว ประชาชนคนหนึ่งที่รักพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-06-13 22:25:56
1686 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-06-13 11:59:03
1687 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-06-13 21:13:12
1688 นางสาว กรณิการ์ พลหลวงศรี และครอบครัว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-06-13 15:14:09
1689 นางสาว กรณิการ์ พลหลวงศรี และครอบครัว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-06-13 15:13:59
1690 นาย ปทุมวัน กุยแก้ว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-06-13 15:11:13
1691 นาย ปทุมวัน กุยแก้ว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-06-13 15:11:09
1692 นางสาว อรนภา แมตสอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-06-13 11:56:08
1693 นาย พงษ์ศักดิ์ กอกัน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 02-06-13 11:29:02
1694 เด็กหญิง พัทรมาดา กอกัน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-06-13 11:28:36
1695 นาง มุกดา กอกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-06-13 11:28:13
1696 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 31-05-13 17:34:57
1697 นาย ยุทธนา จุฑาจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-05-13 14:41:43
1698 นาย ยุทธนา จุฑาจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-05-13 14:41:35
1699 นาย ยุทธนา จุฑาจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-05-13 14:41:10
1700 นาย ยุทธนา จุฑาจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-05-13 14:41:02
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]หน้า 34[ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51