Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,513 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
251 นาย นายยันต์ อินทร์ดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-12-15 05:28:00
252 นางสาว กาญจนา อินทร์ดี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 01-12-15 05:27:33
253 นาย ณัฏฐพงษ์ กุลชาติวรมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-11-15 14:54:30
254 นาย ใส พึ่งป่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-11-15 14:40:21
255 นางสาว เรณู ใจฟู ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 29-11-15 00:22:12
256 นาง ธิติพันธ์ เจดีย์ถา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-11-15 11:49:40
257 เด็กชาย อภิมงคล วงค์เมฆ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-11-15 19:25:26
258 นาย สุชาติ นาบาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-11-15 19:24:21
259 นาง พัชริญา นาบาล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-11-15 19:23:09
260 นาง อบน้อย ชูกรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-11-15 19:22:23
261 เด็กชาย ธนบดินทร์ นาบาล ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 27-11-15 19:21:21
262 เด็กชาย ด.ช กิตติกวิน. นาบาล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-11-15 19:16:33
263 นาย ชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 25-11-15 21:12:24
264 นาย อ่อนสี ศิริสาขา กรมทางหลวง (พลขับ) ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 20-11-15 14:25:35
265 นาย นพดล ศิริสาขา ประธานชุมชน และผู้สมัค ส.ท เทศบาล อาสา ต.ร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-11-15 14:24:20
266 นาย รัตนภวรรณ (สมสมัย) โกราษย์ ทหารผ่านศึกคอมมานโด/ช่างตกเเต่งฝีมือ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 20-11-15 14:22:42
267 นาย ช่าง เทพปราณี ศิริสาขา บ้านเพีย อุดร ช่างนี ช่างเถียร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 20-11-15 14:20:11
268 นาย ทีม รปภ มหาลัย เทคโนโลยี สุวรรณภูมิ นนทบุรี และ คนนิรนาม ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 20-11-15 14:18:21
269 นาย สุนทรพิศิษฐ์ อนันตภูมิ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-11-15 16:06:33
270 นาย ธีระวุฒิ ภูศรีโสม ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-11-15 15:42:24
271 นางสาว สุวิภา ภูศรีโสม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 17-11-15 15:41:57
272 นาย พัฒนพงษ์ ดำเนตร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-11-15 15:41:32
273 นาง เทอดมิตร ศรีโง๊ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-11-15 15:41:10
274 นาง นิรมล เถื่อนคำแสน ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 17-11-15 15:40:36
275 นาง ลัดดา ทำลา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-11-15 15:40:02
276 นาย ประพันธ์ เกิดทรัพย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-11-15 09:23:56
277 นางสาว พรสิตา ช่วยเกลี้ยง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-11-15 09:23:27
278 นางสาว บุปผา แก้วอุ่นเรือน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-11-15 02:41:58
279 นาย สุรงค์ โพชนิกร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-11-15 07:07:40
280 นาย สมปอง คงแก้ว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-11-15 20:42:41
281 นาย ปรัชญา นิจผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-11-15 21:46:34
282 นาง ทัศนีย์ โมราชาติ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-11-15 16:20:44
283 นางสาว ปุณยาพร อุนาภาค ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-11-15 16:20:07
284 นาย ชยพล อุนาภาค ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-11-15 16:19:44
285 เด็กชาย ปุณณวัฒน์ อุนาภาค ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-11-15 16:19:25
286 นางสาว สิริมาดา โมราชาติ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-11-15 16:19:00
287 นาย จิตตวัฒน์ พุฒกลาง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 31-10-15 06:33:56
288 เด็กหญิง ศิริญากร โสจันทรา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-10-15 14:15:35
289 นาง นา แสงแก ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-10-15 14:14:06
290 นาง วราภรณ์ แสงแก ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-10-15 14:13:40
291 เด็กชาย ธิติพัทธ์ แสงแก ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-10-15 14:13:09
292 นาย สมศักดิ์ แสงแก ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 30-10-15 14:12:33
293 นาง สุรีรัตน์ คำผาสุข ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 29-10-15 20:42:57
294 นาง สุรีรัตน์ คำผาสุข ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 29-10-15 20:42:31
295 นางสาว เบญจวรรณ จันเครือ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 29-10-15 12:34:24
296 นาย คนนิรนาม ด้วยกาย วาจา ใจ พระปรีญชาหยั่งรู้ความดี (พาหุงชัยมงคล) ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-10-15 17:46:52
297 นาย กลุ่มถูกทารุน ติดยาถูกใช้งานหนัก จ้างน้อยรังเกียจ ขอพระบารมีดำเนินชีวิตงานเงินดีที่อยู่ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 24-10-15 10:53:55
298 นาย ทีม รปภ เทคโนโลยี นนทบุรีเขตหน้าเซเว่น วันนี่ ทุกนาย สุขภาพ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-10-15 10:49:55
299 นาย วสันต์ จังตระกูลชัย ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-10-15 16:03:30
300 นาย คยนิรนาม (ยอดเซียน) ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-10-15 16:01:35
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]หน้า 6[ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51