Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 89,787 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
351 นาย วุฒิชัย จันทศรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-09-15 09:00:44
352 นางสาว ยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 31-08-15 10:36:23
353 นาง กาญจนา แก้วยอดลา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-08-15 04:26:31
354 นาย ปัตตพงษ์ พระสุวรรณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 24-08-15 23:01:48
355 เด็กหญิง ภัคจิรา พิศรูป ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-08-15 14:53:28
356 เด็กชาย สรวิชญ์ พิศรูป ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-08-15 14:52:38
357 เด็กชาย อภิวิชญ์ พิศรูป ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-08-15 14:52:19
358 เด็กชาย ฐิติโชติ พิศรูป ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-08-15 14:51:54
359 นาง กฤษณา พิศรูป ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-08-15 14:51:31
360 นาย ราวิน พิศรูป ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-08-15 14:51:08
361 นาย วันชนะ พิศรูป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-08-15 14:50:48
362 นางสาว พรพิรุณ พิศรูป ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-08-15 14:50:22
363 นางสาว ลินดา แก้วสะอาด ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-08-15 19:54:05
364 นางสาว ชิดชนก พวงคต ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 20-08-15 09:47:37
365 นาย นิติพล ยาทาเปี้ย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-08-15 10:29:12
366 เด็กชาย กฤษณพงษ์ แก้ววิเศษ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-08-15 15:05:53
367 นาง รัตติยากร แก้ววิเศษ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-08-15 15:04:38
368 นางสาว สิรินันท์ ตั้งศิริ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-08-15 14:39:33
369 นาย เอกชัย สวัสดิรักษา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-15 00:43:35
370 นาง กรทิพย์ เกิดธรรม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-08-15 13:11:20
371 นาย รัตนภวรรณ โกราษย์ เขตวัดญานสังวราราม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-08-15 12:33:15
372 นาย นาย รัตนภวรรณ โกราษย์ ช่างชัย / เขตวัด ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-08-15 12:31:21
373 นาย รัตนภวรรณ โกราษย์ (ช่างชัย บ้านอำเภอ) วันเเม่เเห่งชาติ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-08-15 12:29:34
374 นาง ธิดารัตน์ สีสมุทร (น้อย) ในวันเเม่เเห่งชาตินี้ /บอย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-08-15 12:26:57
375 นาย ปรีชา ริยะป่า ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 25-07-15 16:35:52
376 นางสาว สุภัทรา สุวรรณมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20-07-15 22:11:30
377 นาย วีระ งามขำ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-07-15 09:56:43
378 นางสาว ผุสดี ปาลี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11-07-15 17:48:21
379 นาง ศรีไว ปาลี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 11-07-15 17:47:20
380 นาย ิวินัย วงศ์สุวรรณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10-07-15 14:43:33
381 นาย วินัย ชังอิน ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-07-15 13:27:51
382 นางสาว มะลิวัลย์ อามาตย์เสนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-07-15 15:25:31
383 นางสาว ปวีณา บุญเกิด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-07-15 12:38:18
384 นาย บริษัท เอ็มอาร์ที โรงเหล็กเเสมดำ ขอพระบารมี เลิกเหล้ายา เป็นคนดีตรวจสอบวินัยให้ ในหลวง รับทราบเป็นร่มโพธิ์ ความตั้งใจ ทุกนาย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-06-15 22:48:44
385 นาย บริษัท เอ็ม อา ที โรงเหล็กเเสมดำ ขอพระบารมี เป็นนักปรายช์ขอให้ทานทำบุญ เลิกยา เลิก เกย์ ทุกคน ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-06-15 22:46:49
386 นาย บริษัท เฟริสการ์เดี้ยน พระราม2 ซอย 69 ขอพระบารมี เป็นคน มีความกรุณา บริจาค ช่วยคน อัตโนมัติทุกนาย บัดนี้ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-06-15 22:45:39
387 นาย บริษัท เฟริส การ์เดี้ยน พระราม2 ซอย 69 ขอพระบารมีเป็นคนดีดั่งพระโพธิสัตย์รู้อภัย อัตโนมัติทุกคน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-06-15 22:44:16
388 นางสาว พัฒนี สีหะจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-06-15 11:07:54
389 นาย ชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิต ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 25-06-15 09:54:54
390 นาย ชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิต ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 25-06-15 09:54:19
391 นาย ไชยันต์ หลวงแก้ว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-06-15 11:42:49
392 นางสาว ขวัญชญดา สามเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-06-15 18:05:32
393 นาย จิรเดช จันทายนะ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 10-06-15 22:28:48
394 นาง อวยพร กล้ารอด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-06-15 13:41:40
395 นาย อภินันท์ สุวรรณนุรักษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-06-15 08:40:43
396 เด็กหญิง ปิยธิดา จันฤาชัย ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-06-15 15:11:36
397 นางสาว ถนอมจิต สุพันอ่างทอง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-06-15 15:11:09
398 เด็กหญิง ชนิดาภา อวยพรกชกร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-06-15 15:10:37
399 นาง ถนอมจิต จันฤาชัย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-06-15 15:10:12
400 นางสาว ทรรศนีย์ บานเย็น ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-06-15 21:34:14
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]หน้า 8[ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51