แสดงผลตามการเลือกของผู้ใช้งาน : แสดงข่าวทั้งหมดตามกลุ่มข่าวที่เลือก
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการพลเรือน ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง?...

1,504
ข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินหรือสิทธิอะไรบ้าง?...

3,817
เครื่องแบบข้าราชการปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ...

18,497
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ...

3,881
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ และของ...

11,754
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

37,587
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

11,395
แนวข้อสอบ E-learning ก.พ.

113,024
หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแห...

5,628
พนักงานราชการ คือ ?

16,068
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ 2526...

10,874
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย...

38,185
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...

406,911
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน...

12,072
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...

1,123,798
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ...

76,340
ระบบพนักงานราชการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ...

272,211
สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการ...

191,692
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...

537,231
ความหมายของคำว่า ข้าราชการ และข้าราชการในประเทศไทย...

23,244
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ...

9,346
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วิชาความรู้ความสามารถฯ...

4,003
ทดสอบความรู้ทั่วไป ออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภ...

4,309
ว20/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับปี 5...

5,661
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานแบบทดสอบการทำข้อสอบออนไลน์ ก.พ....

2,854
วิธีกำหนดขนาด ครุฑ ในหนังสือราชการ...

9,603
รายละเอียดหนังสือภายใน และการกำหนดค่ากระดาษในการเขียนหนังสือราชการ...

2,263
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

13,174
ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ...

71,965
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

2,867
คุณธรรมจริยธรรม

2,178
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน...

4,267
การเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ...

39,958

หน้า 1
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา