งานราชการ คือ งานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสำเหนียกตระหนักอยู่ตลอด เวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน
Advertisement
Hot
สอบดี ดอทเน็ต ยินดีต้อนรับผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

ประกาศสอบ [อัพเดททุกวัน]

ข่าวสารราชการ

Knowledge : มุมความรู้สอบดี

Knowledge : มุมความรู้งานราชการ
ดูเพิ่มเติม
ข่าวใหม่/บทความ ล่าสุด
41
1. อันตรายจากการกินน้ำมันกัญชาเกินขนาด
82
2. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
267
3. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
169
4. ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี
110
5. เปิดแอร์พร้อมพัดลม ประหยัดไฟกว่า จริงหรือไม่?
44
6. สธ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กนักเรียน แนะร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้อนรับเปิดเทอม
65
7. กบข. ออมเพิ่มดีอย่างไร และออมเพิ่มต้องทำอย่างไร
172
8. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 6
129
9. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 5
52
10. 5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง
109
11. ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 พฤษภาคม2562
84
12. คำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐
123
13. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 4
125
14. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 3
109
15. แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2562
552
16. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ๓ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ
69
17. ก.อุตฯ ชู 2 มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม พร้อมหนุนรถรถยนต์ใช้น้ำมัน B20
93
18. คุรุสภาปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบสองภาษา
134
19. ดวงกับดาวประจำวันที่ 13-19 พฤษภาคม2562
142
20. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562
216
21. พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไทย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ และเฉลิมพระนาม พระบรมวงศานุวงศ์
212
22. ดวงกับดาวประจำวันที่ 6-12พฤษภาคม2562
147
23. พระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10
539
24. พระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินีฯ
192
25. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว9
137
26. ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ
106
27. นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ รับ 10 ข้อเรียกร้องยืนยันรัฐบาลดูแลสิทธิแรงงานทุกคน
125
28. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการศึกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๕๗ ก (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๙ ฉบับ
173
29. มติคณะรัฐมตรี มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
248
30. ดวงกับดาวประจำวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562
ดูเพิ่มเติม
TOP : 30 popular
สถิติการเข้าชม
  • เข้าชมวันนี้ 646 คน
  • เข้าชมเมื่อวานนี้ 922 คน
  • เข้าชมเมื่อวานซืน 938 คน
  • เข้าชมรวม 7,850,963 คน
  • เข้าชมแล้ว 14,111,092 ครั้ง
  • สมาชิก 6,913 คน

สอบดี | sorbdee.net
©copyright sorbdee.net 2011-2019
ติดต่อ
facebook สอบดี