​พรุ่งนี้ดีเดย์!! 1 พฤษภาคม วันขึ้นเงินเดือนข้าราชการและ ขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ
เพิ่มเบี้ยหวัดบำนาญ 11,000 บาท พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567
ก.พ. เพิ่มอัตราเงินข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการเก่า ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่
สธ.จ่อหารือ ก.พ.เพิ่มความก้าวหน้า “เภสัชกร” เลื่อนไหลเป็น “ชำนาญการพิเศษ” ได้ทุกตำแหน่ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.คศ. เตรียมการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848 แห่ง ไม่รวม กทม. และเมืองพัทยา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ยกเลิกครูเวร ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/472
เสมา 1 ขอบคุณนายกฯ และ ครม. หลังเคาะมติ “ยกเลิกครูเวร” ครูเฮทั้งประเทศ พร้อมทำงานด้านความปลอดภัยเชิงภาคีอย่างเข้มข้น
เคาะ ! ปรับเงินเดือนข้าราชการ มีผล 1 พ.ค.67
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567
กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน

ดูเพิ่มเติม