ยกเลิกครูเวร ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/472

27 ม.ค. 2567 เวลา 12:08 | อ่าน 320
 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๔๗๒

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๓/ว ๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศร ๐๔๐๐๑/ว ๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และขอให้สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สถานศึกษาได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ) และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้


๑. การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ระดับจังหวัด ประสานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและแผนเผชิญเหตุ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสม

๑.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น นอกเหนือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในสังกัดเพื่อบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน ฝ่ายปกครองและสถานีตำรวจนครบาล เพื่อวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่และให้สอดคล้องตามข้อ ๓.๑

ยกเลิกครูเวร ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/472

๒. การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในพื้นที่จังหวัดอื่น ๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่
ระดับจังหวัด ประสานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด
เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและแผนเผชิญเหตุให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการให้แก่
สถานศึกษาในจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสม

๒.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น นอกเหนือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๑ ดำเนินการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานฝ่ายปกครองระดับอำเภอและสถานีตำรวจภูธร เพื่อวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัดให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และให้สอดคล้อง กับแผนระดับจังหวัดตามข้อ ๒.๓

๓. ให้สถานศึกษายกเลิกคำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ที่สั่งไว้เติมโดยทันที

๔. ส่วนมาตรการอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากดำาเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ยกเลิกครูเวร ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/472

27 ม.ค. 2567 เวลา 12:08 | อ่าน 320


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
กระจายโชค รวยถ้วนหน้ากับ สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ฝาก 100 ลุ้นแสน 900 รางวัลทุกเดือน
150 10 มิ.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 9-15 มิถุนายน 2567
244 9 มิ.ย. 2567
คลังเตรียมออก หวยขูดดิจิทัล หวังจูงใจออมเงินเพื่อเกษียณ
317 6 มิ.ย. 2567
“สมศักดิ์” รับมอบประกันอุบัติเหตุ SCB Protect สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร สธ. และ อสม.ทั่วประเทศ 1.5 ล้านคน คิกออฟพร้อมกัน 25 มิ.ย. นี้
43 6 มิ.ย. 2567
ท่องเที่ยว อบรม สัมมนา ทั่วไทย ลดหย่อนภาษีได้!! “รัดเกล้า” เผย ครม. เห็นชอบ สองมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
56 5 มิ.ย. 2567
รัฐบาล เคาะ 8 มาตรการ บริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 67 ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร
47 5 มิ.ย. 2567
แสงแดดกับภัยร้ายที่มองไม่เห็น
45 3 มิ.ย. 2567
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
40 3 มิ.ย. 2567
วิธีเข้าเกียร์ เมื่อจอดรถเพื่อถนอมเกียร์
44 2 มิ.ย. 2567
สอนวิธี จับพวงมาลัย และ คืนพวงมาลัยที่ถูกต้อง ใช้ให้ถูก
58 2 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน