“บิ๊กบี้”แจงแนวปฏิบัติจ้างต่างด้าว กำชับ จนท. อำนวยความสะดวก ย้ำทุจริตมีโทษเด็ดขาด

20 ก.ค. 2560 เวลา 08:31 | อ่าน 5,705
แชร์ไปยัง
line
 
‘รองนายกฯ ประวิตร’ นั่งหัวโต๊ะถกประชุม คกก.กพร.ปช. มติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานสาขาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอาหาร พัฒนากำลังคนสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รมว.แรงงาน แจงขั้นตอนดำเนินการจ้างต่างด้าวในระยะผ่อนผัน กำชับ จนท.อำนวยความสะดวก

“บิ๊กบี้”แจงแนวปฏิบัติจ้างต่างด้าว กำชับ จนท. อำนวยความสะดวก ย้ำทุจริตมีโทษเด็ดขาด


‘รองนายกฯ ประวิตร’ นั่งหัวโต๊ะถกประชุม คกก.กพร.ปช. มติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานสาขาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอาหาร พัฒนากำลังคนสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน รมว.แรงงาน แจงขั้นตอนดำเนินการจ้างต่างด้าวในระยะผ่อนผัน กำชับ จนท.อำนวยความสะดวกผู้มารับบริการ ย้ำ หากพบเรียกรับผลประโยชน์มีโทษขั้นเด็ดขาด

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ กพร.ปช. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานใน 2 สาขา คือ

1) สาขาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (พ.ศ.2561-2565) ที่มีความต้องการกำลังแรงงานใน 5 ปี จำนวน 56,500 คน แบ่งเป็นภาคการผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ 28,500 คน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานจำนวน 28,000 คน บุคลากรในส่วนนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 45,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังยกระดับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพโดยจัดตั้งขึ้นที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถผลิตบุคลากรได้ปีละ 3,000 คน และระยะต่อไปจะขยายเพิ่มเติมอีก 18 แห่ง

2) สาขาอุตสาหกรรมอาหาร (พ.ศ.2561 -2565) ที่มีความต้องการแรงงานทั้งภาคการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 130,000 คน ซึ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขานี้จะให้ความสำคัญกับการผลิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิค รวมทั้งสิ้นในระยะ 5 ปีจำนวน 9,600 คน และเน้นพัฒนาบุคลากรเอสเอ็มอี จำนวน 45,000 คน รวมทั้งพัฒนาฝีมือภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกจำนวน 72,000 คน


ภายหลังการประชุมฯ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตาม พ.รก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 33/2560 ว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการมาโดยลำดับ ซึ่งได้ประกาศหลักเกณฑ์ออกมารองรับ โดยแรงงานต่างด้าวทำงานไม่ตรงนายจ้างสามารถขอเปลี่ยนนายจ้างได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่มีเอกสารใดๆ นายจ้างหรือผู้แทนสามารถมายื่นคำขอจ้างได้ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค.60 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.doe.go.th จากนั้นภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. - 6 ก.ย.60 นายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานจะออกเอกสารรับรองเพื่อนำไปทำเอกสารรับรองบุคคล (CI) ที่ประเทศต้นทาง โดยแรงงานสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสัญชาติ ตรวจลงตรา (Visa) ตรวจและทำประกันสุขภาพ พร้อมออกใบอนุญาตทำงานให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ส่วนแรงงานสัญชาติลาวจะต้องไปที่ สอท.ลาวประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารกลับประเทศไปทำหนังสือเดินทาง แล้วจึงกลับเข้ามาดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับเมียนมาและกัมพูชา ทั้งนี้การดำเนินการที่ศูนย์ OSS จะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน

รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้ทุกส่วนราชการของกระทรวงแรงงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งยืนยันและเน้นย้ำว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงจะไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอันขาด ซึ่งหากพบเบาะแสสามารถแจ้งผ่านทางศูนย์ปราบปรามการทุจริตของ คสช. ในหน่วยทหาร หรือ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2232 1467

------------------------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
19 กรกฎาคม 2560
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5328

20 ก.ค. 2560 เวลา 08:31 | อ่าน 5,705


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
รถโดนสวมทะเบียนปลอม ทำอย่างไรดี?
รถโดนสวมทะเบียนปลอม ทำอย่างไรดี?
34 3 ก.ค. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย สลากดิจิทัลงวดสาม ได้รับความนิยมต่อเนื่อง จำหน่ายหมดแล้ว 5.14 ล้านใบ ภายใน 2 วัน ขณะที่ “นายกฯ” ย้ำสำรวจความพอใจคู่ขนานแก้ปัญหา
โฆษกรัฐบาลเผย สลากดิจิทัลงวดสาม ได้รับความนิยมต่อเนื่อง จำหน่ายหมดแล้ว 5.14 ล้านใบ ภายใน 2 วัน ขณะที่ “นายกฯ” ย้ำสำรวจความพอใจคู่ขนานแก้ปัญหา
34 3 ก.ค. 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
53 2 ก.ค. 2565
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
53 2 ก.ค. 2565
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
13 2 ก.ค. 2565
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
48 1 ก.ค. 2565
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
39 30 มิ.ย. 2565
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
41 30 มิ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ห่วงใยสังคม/เยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งการส่วนราชการเร่งสร้างความรู้ ชี้คุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน
45 30 มิ.ย. 2565
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
255 28 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน