“บิ๊กบี้”แจงแนวปฏิบัติจ้างต่างด้าว กำชับ จนท. อำนวยความสะดวก ย้ำทุจริตมีโทษเด็ดขาด

20 ก.ค. 2560 เวลา 08:31 | อ่าน 6,624
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 
‘รองนายกฯ ประวิตร’ นั่งหัวโต๊ะถกประชุม คกก.กพร.ปช. มติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานสาขาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอาหาร พัฒนากำลังคนสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รมว.แรงงาน แจงขั้นตอนดำเนินการจ้างต่างด้าวในระยะผ่อนผัน กำชับ จนท.อำนวยความสะดวก

“บิ๊กบี้”แจงแนวปฏิบัติจ้างต่างด้าว กำชับ จนท. อำนวยความสะดวก ย้ำทุจริตมีโทษเด็ดขาด


‘รองนายกฯ ประวิตร’ นั่งหัวโต๊ะถกประชุม คกก.กพร.ปช. มติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานสาขาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอาหาร พัฒนากำลังคนสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน รมว.แรงงาน แจงขั้นตอนดำเนินการจ้างต่างด้าวในระยะผ่อนผัน กำชับ จนท.อำนวยความสะดวกผู้มารับบริการ ย้ำ หากพบเรียกรับผลประโยชน์มีโทษขั้นเด็ดขาด

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ กพร.ปช. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานใน 2 สาขา คือ

1) สาขาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (พ.ศ.2561-2565) ที่มีความต้องการกำลังแรงงานใน 5 ปี จำนวน 56,500 คน แบ่งเป็นภาคการผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ 28,500 คน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานจำนวน 28,000 คน บุคลากรในส่วนนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 45,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังยกระดับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพโดยจัดตั้งขึ้นที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถผลิตบุคลากรได้ปีละ 3,000 คน และระยะต่อไปจะขยายเพิ่มเติมอีก 18 แห่ง

2) สาขาอุตสาหกรรมอาหาร (พ.ศ.2561 -2565) ที่มีความต้องการแรงงานทั้งภาคการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 130,000 คน ซึ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขานี้จะให้ความสำคัญกับการผลิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิค รวมทั้งสิ้นในระยะ 5 ปีจำนวน 9,600 คน และเน้นพัฒนาบุคลากรเอสเอ็มอี จำนวน 45,000 คน รวมทั้งพัฒนาฝีมือภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกจำนวน 72,000 คน


ภายหลังการประชุมฯ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตาม พ.รก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 33/2560 ว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการมาโดยลำดับ ซึ่งได้ประกาศหลักเกณฑ์ออกมารองรับ โดยแรงงานต่างด้าวทำงานไม่ตรงนายจ้างสามารถขอเปลี่ยนนายจ้างได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่มีเอกสารใดๆ นายจ้างหรือผู้แทนสามารถมายื่นคำขอจ้างได้ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค.60 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.doe.go.th จากนั้นภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. - 6 ก.ย.60 นายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานจะออกเอกสารรับรองเพื่อนำไปทำเอกสารรับรองบุคคล (CI) ที่ประเทศต้นทาง โดยแรงงานสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสัญชาติ ตรวจลงตรา (Visa) ตรวจและทำประกันสุขภาพ พร้อมออกใบอนุญาตทำงานให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ส่วนแรงงานสัญชาติลาวจะต้องไปที่ สอท.ลาวประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารกลับประเทศไปทำหนังสือเดินทาง แล้วจึงกลับเข้ามาดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับเมียนมาและกัมพูชา ทั้งนี้การดำเนินการที่ศูนย์ OSS จะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน

รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้ทุกส่วนราชการของกระทรวงแรงงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งยืนยันและเน้นย้ำว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงจะไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอันขาด ซึ่งหากพบเบาะแสสามารถแจ้งผ่านทางศูนย์ปราบปรามการทุจริตของ คสช. ในหน่วยทหาร หรือ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2232 1467

------------------------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
19 กรกฎาคม 2560
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5328
-Advertisement-


-Advertisement-

20 ก.ค. 2560 เวลา 08:31 | อ่าน 6,624


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
โอกาสมาแล้ว “ทิพานัน”ชวนคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น พร้อมรับเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ฝึกครบ 3 ปี รับเงินกลับบ้านกว่า 1.5 แสนบาท
65 8 มิ.ย. 2566
รองโฆษก “ไตรศุลี” เชิญชวนผู้ใช้รถรับจ้างผ่านแอป เลือกรับบริการผ่านระบบที่มีการรับรองและจดทะเบียนตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย ได้รับบริการและราคาที่เป็นธรรม
74 7 มิ.ย. 2566
ธอส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
81 7 มิ.ย. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 4 มหาวิทยาลัยไทย จุฬาฯ-มหิดล-มช.-มข. สุดโดดเด่นในเวทีโลก ติดอันดับ Top 100 ในการจัดอันดับโลกด้านความยั่งยืนปี 2566
203 4 มิ.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 4-10 มิถุนายน 2566
240 4 มิ.ย. 2566
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 พนักงานราชการลาไปช่วยภรรยาที่คลอดบุตร
196 3 มิ.ย. 2566
โฆษกรัฐบาลยืนยัน รัฐบาลให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2566) แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน คืนจริงส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค. 150 บาท/ราย แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน
240 1 มิ.ย. 2566
กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด้านค่าบริการรังสีรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน
50 30 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566
269 28 พ.ค. 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2566
386 21 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน