อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร ยังมีความมั่นคงและแข็งแรงดี

31 ก.ค. 2560 เวลา 20:25 | อ่าน 6,266
 
อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร ยังมีความมั่นคงและแข็งแรงดี


ผ่านมาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ โดยอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2560) นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปล่อยปละละเลยอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร จนมีการกักเก็บและสะสมปริมาณน้ำในอ่างไว้เป็นปริมาณมาก และทำให้อ่างฯ เกิดการแตกร้าวยาวกว่า 20 เมตร ทำให้น้ำจำนวนมากไหลลงสู่ด้านท้าย เข้าท่วมพื้นที่ชุมชน ต.ขมิ้น และ ต.พังขว้าง จนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ว่า เป็นเพียงการกัดเซาะสันเขื่อนลึกประมาณ 4 เมตรยาว 20 เมตร และยืนยันว่าจากการสำรวจอ่างเก็บน้ำ และอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ไม่มีการแตกร้าวแต่อย่างใด ทุกอ่างยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี ซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนดังกล่าวเป็นกลวิธีสร้างการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ยังผลให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น เพราะประชาชนไม่สามารถป้องกันแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลันได้

ที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ โดยอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพียงร้อยละ 60 หรือประมาณ 1.40 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น จากความจุอ่างเก็บน้ำ 2.40 ล้านลูกบาศก์เมตร

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โครงการชลประทานสกลนครได้ดำเนินการตามนโยบายของอธิบดีกรมชลประทาน โดยดำเนินการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตก แต่เนื่องจากมีฝนตกชุกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นจำนวนมาก จนทำให้มีน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งกรมชลประทานยังคงดำเนินการเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ ผ่านทางคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งมีศักยภาพสามารถระบายได้สูงสุดเพียงวันละ 80,000 ลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำผ่านทางคลองส่งน้ำได้เต็มศักยภาพเพราะจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำจึงทำให้เหลือศักยภาพในการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้เพียงวันละประมาณ 24,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

ต่อมา ในช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 60 พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอีกครั้ง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะมีการพร่องน้ำอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ด้วยศักยภาพของอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 2.40 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงทำให้มีน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำอย่างรวดเร็ว ต่อมายังได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน “เซินกา”ทำให้เกิดฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมอีก ซึ่งโครงการชลประทานสกลนครได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และได้ประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด หลังจากนั้น ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา วัดปริมาณฝนสะสมได้มากถึง 245 มิลลิเมตร ในช่วงระยะเวลาเพียง 20 ชั่วโมง จึงทำให้มีน้ำไหลหลากจากตอนบนลงสู่อ่างเก็บน้ำมากถึง 3.75 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเกิดน้ำเอ่อล้นข้ามทำนบดิน และเกิดการกัดเซาะบริเวณสันเขื่อนขึ้น
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 5 และโครงการชลประทานสกลนครได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ที่ประจำอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นว่า จากปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดนำไหลล้นสันเขื่อน จากการตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยสายตาพบว่ามีการกัดเซาะบริเวณสันเขื่อนลึกประมาณ 4 เมตร กว้าง 20 เมตร จากความยาวสันเขื่อน 1,300 เมตร เมื่อได้รับแจ้งเหตุจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนดินทางเข้าไปในพื้นที่ แต่เนื่องจากมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง จึงไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่อ่างเก็บน้ำได้

เมื่อระดับน้ำท่วมได้ลดลง สามารถสัญจรได้แล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียด พบว่า ทำนบดินที่ถูกกัดเซาะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำในอ่างฯคงเหลืออยู่ในอ่างจำนวนหนึ่ง ภายหลังจากการเกิดเหตุกรมชลประทานได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชนและช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจากผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนพบว่า สามารถรองรับน้ำได้ตามศักยภาพปัจจุบัน พร้อมกันนั้นได้จัดส่งเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมจุดที่เสียหายตั้งแต่วันนี้ (29 ก.ค. 60) โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นนั้น จะไม่ไหลผ่านลงสู่ตัวเมืองสกลนคร แต่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือไหลลงสู่คลองน้ำอูน ประมาณ 40 เปอร์เซนต์ และไหลลงสู่หนองหารประมาณ 60 เปอร์เซนต์ ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลลงหนองหาร ไม่ได้ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในตัวเมืองสกลนครโดยตรง แต่จะทำให้ระดับน้ำในหนองหารเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำจากในเขตเทศบาลเมืองสกลนครระบายได้ยากขึ้นเท่านั้น ซึ่งกรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวมจำนวน 26 เครื่อง โดยขณะนี้ติดตั้งแล้วจำนวน 4 เครื่องที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม และจะทยอยติดตั้งอีก 22 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากลำน้ำก่ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับต่อไป


----------------------------------------------

ที่มา http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5579


31 ก.ค. 2560 เวลา 20:25 | อ่าน 6,266


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2567
92 14 ก.ค. 2567
โฆษก มท. เผย มหาดไทยเตรียมออกประกาศยกเว้นวีซ่า 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศเริ่ม 15 ก.ค. 67 พร้อมปรับปรุงแนวทางตรวจลงตราให้ยืดหยุ่น หนุนไทยแข่งดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก
38 12 ก.ค. 2567
ฤกษ์ออกรถ ปี 2567
94 12 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567
146 7 ก.ค. 2567
โรคที่มากับหน้าฝน
124 4 ก.ค. 2567
การนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
121 4 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
417 30 มิ.ย. 2567
งานรอคุณอยู่ ! 7 แสนอัตรา พิพัฒน์ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด 28 - 30 มิ.ย.67 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 6 - 7
240 25 มิ.ย. 2567
​ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่
1,174 25 มิ.ย. 2567
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
77 25 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน