โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 14 ราย

31 ต.ค. 2555 เวลา 22:20 | อ่าน 6,842
แชร์ไปยัง
L
 
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้

๑. นางสาวกรรณิการ์ สุริยา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช


๒. นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง

๓. นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่

๔. นางเสริมดรุณี ตันติเวสส ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด


๕. นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๖. นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๗. นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๘. นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง

๙. นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา

๑๐. นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ ตุลาการศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา

๑๑. นางนฤมล ธรรมครองอาตม์ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก

๑๒. นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น

๑๓. นายวิชัย พจนโพธา ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี


๑๔. นายนิทัศน์ แช่มช้อย ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสงขลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ข้อมูลจาก มติชนออไลน์ www.matichon.co.th วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 19:50:46 น.


31 ต.ค. 2555 เวลา 22:20 | อ่าน 6,842


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
193 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
22 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
294 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
28 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
348 24 ก.ย. 2566
581 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
212 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
103 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
530 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
284 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน