โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 14 ราย

31 ต.ค. 2555 เวลา 22:20 | อ่าน 7,026
 
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้

๑. นางสาวกรรณิการ์ สุริยา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช


๒. นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง

๓. นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่

๔. นางเสริมดรุณี ตันติเวสส ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด


๕. นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

๖. นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๗. นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

๘. นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง

๙. นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา

๑๐. นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ ตุลาการศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา

๑๑. นางนฤมล ธรรมครองอาตม์ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก

๑๒. นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น

๑๓. นายวิชัย พจนโพธา ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี


๑๔. นายนิทัศน์ แช่มช้อย ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสงขลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ข้อมูลจาก มติชนออไลน์ www.matichon.co.th วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 19:50:46 น.


31 ต.ค. 2555 เวลา 22:20 | อ่าน 7,026


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
โฆษก มท. เผย มหาดไทยเตรียมออกประกาศยกเว้นวีซ่า 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศเริ่ม 15 ก.ค. 67 พร้อมปรับปรุงแนวทางตรวจลงตราให้ยืดหยุ่น หนุนไทยแข่งดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก
18 12 ก.ค. 2567
ฤกษ์ออกรถ ปี 2567
77 12 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567
141 7 ก.ค. 2567
โรคที่มากับหน้าฝน
120 4 ก.ค. 2567
การนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
109 4 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
363 30 มิ.ย. 2567
งานรอคุณอยู่ ! 7 แสนอัตรา พิพัฒน์ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด 28 - 30 มิ.ย.67 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 6 - 7
225 25 มิ.ย. 2567
​ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่
1,078 25 มิ.ย. 2567
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
73 25 มิ.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2567
875 24 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน