ข้าราชการไทย ใจสีขาว

1 พ.ค. 2556 เวลา 18:52 | อ่าน 6,685
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 
โครงการ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” เป็นของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เข้ารับรางวัลข้าราชการต้นแบบ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” คือ
1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

2.ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

3.ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่แม้จะมีโอกาสในการทุจริต คอรัปชัน หรือหาผลประโยชน์กับตำแหน่ง

4.มีความมุ่งมั่น เสียสละเวลา หรือทรัพย์สินส่วนตัว

5.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืด แม้จะต้องเสี่ยงชีวิตและตกอยู่ในอันตราย

6.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูง หรือห่างไกลความเจริญ

7.มีความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ หลักการทำงานใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

8. ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

9.ดำรงตนอยู่บนวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม
ปีนี้มี 22 ข้าราชการ ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ประกอบด้วย
1.นายภาณุพงศ์ ลาภเสถียร นักจัดการในพระองค์ สังกัดกองวัง สำนักพระราชวัง

2.นายสมภพ สีดารณพ นักการภารโรงกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

3.นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผอ.รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

4. นายจำเริญ คนชาน พนักงานขับรถ รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

5. พ.ต.ท.ศิลายุทธ์ จิตติยาธีรากูล รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนสอบสวน สภ.เกาะช้าง จ.ตราด

6.นางเครือวัลย์ คนชม พนักงานสาธารณสุขอาวุโส อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

7.นายวีระยุทธ เพชรประไพ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

8.พญ.มนธนา จันทรนิยม
แพทย์หญิงชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชรกรรม รพ.ขอนแก่น

9.นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น แพทย์ชำนาญการ รพ.มหาสารคาม

10. นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผอ.ร.ร.เย็นศิระ บ้านหมากแข้ง จ.เลย

11. ท.พญ.มณฑลิกานต์ ปาระมี ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

12.นางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

13. นายสามารถ สุทะ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านก้อจัดสรร (ห้องเรียนสาขาเรือนแพ)

14. นายประสงค์ มั่งอะนะ ผอ.ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก

15. นางเกษร วงศ์มณี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

16. ร.ต.ต.สืบศักย์ สืบเสาะ รองสารวัตร อก.ผอ.ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.7

17.นางสาวนิภาพร น้ำค้าง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านวังนายาว จ.สุพรรณบุรี 18. นายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

19.พันเอกจำรัส สังขะวร ผอ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช

20. พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช

21.นายสุนันท์ หลีเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

22.พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 9 จ.สงขลา

ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “เราต้องปกป้องข้าราชการกลุ่มนี้ไว้ให้ได้ รักษาคุณค่าของความยุติธรรมให้รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่กลุ่มข้าราชการดังกล่าว โดยขอเน้นย้ำในส่วนของสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่า หากสื่อมวลชนพร้อมอกพร้อมใจกันสร้างกระแสของคุณธรรม จริยธรรม เชิดชูความดีและคนดี ขึ้นมาอย่างไม่ย่นย่อแล้ว ความฝันอันนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก” พร้อมกับรับเป็น ประธานมอบรางวัลในวันพรุ่งนี้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ

น่าปลาบปลื้มแทนข้าราชการดีๆ ที่มีคนเห็นคุณค่าแม้จะอยู่ในซอกหลืบเลือนรางของระบบราชการ.


“ซี.12”

ข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ โดย ซี.12
6 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.
-Advertisement-


-Advertisement-

1 พ.ค. 2556 เวลา 18:52 | อ่าน 6,685


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566
70 28 พ.ค. 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2566
158 21 พ.ค. 2566
กทม. เตรียมเปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปเพิ่มกว่า 371 ตำแหน่ง
239 21 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2566
156 20 พ.ค. 2566
กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนผู้พิทักษ์ป่าจาก 9,000 เป็น 11,000 บาท หลังไม่ขึ้นมาสิบปี
176 18 พ.ค. 2566
​หนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการดิจิทัลในประเทศ ครม.ไฟเขียวเกณฑ์พัสดุดิจิทัลที่รัฐสนับสนุน จัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง หรือวิธีคัดเลือกได้
194 17 พ.ค. 2566
เฮ! มติ ก.พ.เห็นชอบตำแหน่งใหม่ “นักสาธารณสุข”  ส่ง สธ.กำหนดกรอบอัตรากำลัง
193 16 พ.ค. 2566
แนะคนพลาดเข้าคูหา แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ ท้องถิ่น หรือช่องทางออนไลน์ ระหว่าง 5-21 พ.ค. ป้องกันการถูกจำกัดสิทธิสำคัญ 5 ประการ
96 15 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2566
231 14 พ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
229 13 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน