ข้าราชการไทย ใจสีขาว

1 พ.ค. 2556 เวลา 18:52 | อ่าน 6,157
แชร์ไปยัง
line
 
โครงการ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” เป็นของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เข้ารับรางวัลข้าราชการต้นแบบ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” คือ
1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

2.ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

3.ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่แม้จะมีโอกาสในการทุจริต คอรัปชัน หรือหาผลประโยชน์กับตำแหน่ง

4.มีความมุ่งมั่น เสียสละเวลา หรือทรัพย์สินส่วนตัว

5.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืด แม้จะต้องเสี่ยงชีวิตและตกอยู่ในอันตราย

6.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูง หรือห่างไกลความเจริญ

7.มีความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ หลักการทำงานใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

8. ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

9.ดำรงตนอยู่บนวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม
ปีนี้มี 22 ข้าราชการ ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ประกอบด้วย
1.นายภาณุพงศ์ ลาภเสถียร นักจัดการในพระองค์ สังกัดกองวัง สำนักพระราชวัง

2.นายสมภพ สีดารณพ นักการภารโรงกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

3.นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผอ.รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

4. นายจำเริญ คนชาน พนักงานขับรถ รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

5. พ.ต.ท.ศิลายุทธ์ จิตติยาธีรากูล รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนสอบสวน สภ.เกาะช้าง จ.ตราด

6.นางเครือวัลย์ คนชม พนักงานสาธารณสุขอาวุโส อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

7.นายวีระยุทธ เพชรประไพ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

8.พญ.มนธนา จันทรนิยม
แพทย์หญิงชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชรกรรม รพ.ขอนแก่น

9.นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น แพทย์ชำนาญการ รพ.มหาสารคาม

10. นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผอ.ร.ร.เย็นศิระ บ้านหมากแข้ง จ.เลย

11. ท.พญ.มณฑลิกานต์ ปาระมี ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

12.นางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

13. นายสามารถ สุทะ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านก้อจัดสรร (ห้องเรียนสาขาเรือนแพ)

14. นายประสงค์ มั่งอะนะ ผอ.ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก

15. นางเกษร วงศ์มณี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

16. ร.ต.ต.สืบศักย์ สืบเสาะ รองสารวัตร อก.ผอ.ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.7

17.นางสาวนิภาพร น้ำค้าง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านวังนายาว จ.สุพรรณบุรี 18. นายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

19.พันเอกจำรัส สังขะวร ผอ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช

20. พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช

21.นายสุนันท์ หลีเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

22.พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 9 จ.สงขลา

ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “เราต้องปกป้องข้าราชการกลุ่มนี้ไว้ให้ได้ รักษาคุณค่าของความยุติธรรมให้รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่กลุ่มข้าราชการดังกล่าว โดยขอเน้นย้ำในส่วนของสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่า หากสื่อมวลชนพร้อมอกพร้อมใจกันสร้างกระแสของคุณธรรม จริยธรรม เชิดชูความดีและคนดี ขึ้นมาอย่างไม่ย่นย่อแล้ว ความฝันอันนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก” พร้อมกับรับเป็น ประธานมอบรางวัลในวันพรุ่งนี้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ

น่าปลาบปลื้มแทนข้าราชการดีๆ ที่มีคนเห็นคุณค่าแม้จะอยู่ในซอกหลืบเลือนรางของระบบราชการ.


“ซี.12”

ข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ โดย ซี.12
6 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

1 พ.ค. 2556 เวลา 18:52 | อ่าน 6,157


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
40 24 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
32 24 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
55 24 ก.ย. 2565
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
51 21 ก.ย. 2565
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
52 21 ก.ย. 2565
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
50 20 ก.ย. 2565
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
58 20 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
66 18 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
113 17 ก.ย. 2565
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
96 17 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน