กรมบัญชีกลาง “เวิร์ค” ผู้ประกอบการแห่สมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ยอดพุ่ง เดินหน้าชี้แจงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เสริมทัพขยายผลไปยังร้านค้าอื่น

8 ก.ย. 2562 เวลา 18:03 | อ่าน 593
line
Advertisement
 

กรมบัญชีกลาง ปลื้ม ยอดสมัครเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ของผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับกลยุทธ์การรับสมัคร เดินหน้าประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและร้านค้าในเขต กทม. หวังกระตุ้นการรับรู้และชี้แจงหลักเกณฑ์ ไขข้อสงสัยในทุกประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ รองรับประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน 1,000 บาท ท่องเที่ยวภายในประเทศ


ผู้ประกอบการแห่สมัครเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมเสวนา "คุณไม่กล้าปรับตัว หรือกลัวความเปลี่ยนแปลง" วิธีรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ชิม-ช๊อป-ใช้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ณ ห้องประชุม Grand hall 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ผ่านมาว่า กรมบัญชีกลางได้เดินหน้ารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยโทรศัพท์ประสานเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ โดยตรง พร้อมทั้งจัดทีมหมอคลังทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ไปหาพร้อมกับรับสมัคร ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมทั้งจัดจุดรวมพลผู้ประกอบการ ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ให้มาสมัคร ณ สถานที่ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ควบคู่กับการตั้งจุดรับสมัคร ณ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยขณะนี้ มีผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด

Advertisement

“วันนี้ (7 ก.ย.62) กรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย ได้มาตั้งจุดบริการรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าในงานเสวนา "คุณไม่กล้าปรับตัว หรือกลัวความเปลี่ยนแปลง" วิธีรับสมัครเข้าร่วมโครงการชิม-ช๊อป-ใช้ สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมภัตตาหารไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และสถานีวิทยุ Travel Radio Fm.104.5 MHz โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารเข้าร่วมเสวนาและสมัครเข้าร่วมมาตรการจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ร่วมเสวนาชี้แจงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และไขข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการช่วยขยายผลและประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้ากลุ่มอื่นและประชาชนที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย. 62 ให้รับรู้ เข้าใจ และสมัครเข้าร่วมมาตรการต่อไป” เพื่อท่องเที่ยภายในประเทศ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว


อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางมีความต้องการที่จะให้มีจำนวนร้านค้าเพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อสินค้าและใช้บริการของประชาชนตามมาตรการฯ จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าให้มากขึ้น ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัครร้านค้าในวันที่ 20 ก.ย. 62 สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย.62 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด (รับสิทธิจำนวน 10 ล้านคนเท่านั้น) คุณสมบัติเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในวันละทะเบียน เลือกจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวเพียง 1 จังหวัดเท่านั้น และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ จากนั้นดาวน์โหลดแอปฯ "เป๋าตัง" เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ และเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดที่เลือกภายใน 14 วัน หลังได้รับ SMS ยืนยัน หากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลารัฐบาลจะตัดสิทธิทันที หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่หมด 1,000 บาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ 30 พ.ย. 62 จะถูกตัดวงเงินเป็น 0 บาท และเงื่อนไขที่ไม่ควรลืมคือต้องไปใช้สิทธิ ณ ร้านค้าที่มีแผ่นประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเท่านั้น

Advertisement

8 ก.ย. 2562 เวลา 18:03 | อ่าน 593
tage : ชิมช้อปใช้กรมบัญชีกลาง
  เรื่องเกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางชี้แจง กรณีการจ่ายเงินเดือน ขรก. ของ สธ.
135 18 ก.ค. 2563
กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
75 27 มิ.ย. 2563
กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน สำหรับผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19
143 20 มิ.ย. 2563
กรมบัญชีกลางแถลงผลการดำเนินงานบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
151 25 พ.ค. 2563
กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบำเหน็จบำนาญ กรณีติดคุกหรือล้มละลาย
328 14 พ.ค. 2563
กรมบัญชีกลางอนุมัติอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท กรณี COVID-19 จากเงินทดรองราชการฯ ที่ได้รับการขยายวงเงินฯ เป็นกรณีพิเศษ
234 10 พ.ค. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
กรมการขนส่งทางบก แจง!! แนวคิดการเรียกทดสอบความพร้อมในการขับรถสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อย่างรอบด้าน
20 8 ส.ค. 2563
นายกฯ พอใจบริษัทการจัดอับดับเรตติ้งของญี่ปุ่น (JCR) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทย “มีเสถียรภาพ” แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่ม ยืนยันไทยมีแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่รัดกุม
19 8 ส.ค. 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
39 7 ส.ค. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
56 7 ส.ค. 2563
เสาร์นี้วันที่ 8 เดือน 8 อย่าพลาด!! ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ธอส. ที่อยู่อาศัยลดราคาสูงสุด 30% ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดไม่ถึง 1 ล้านบาท
56 6 ส.ค. 2563
อัตราค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563
124 5 ส.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 สิงหาคม 2563
127 5 ส.ค. 2563
ออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563
114 4 ส.ค. 2563
โฆษก ศบค. แนะผู้ประกอบการ จ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ย้ำไทยมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว
54 3 ส.ค. 2563
รัฐบาลชวนใช้บริการ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล
99 1 ส.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,192,791 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
983,153 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
974,388 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
779,547 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
676,922 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
590,847 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
582,613 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
534,360 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
518,572 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
430,031 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
กรมการขนส่งทางบก แจง!! แนวคิดการเรียกทดสอบความพร้อมในการขับรถสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อย่างรอบด้าน
22 8 ส.ค. 2563
นายกฯ พอใจบริษัทการจัดอับดับเรตติ้งของญี่ปุ่น (JCR) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทย “มีเสถียรภาพ” แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่ม ยืนยันไทยมีแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่รัดกุม
19 8 ส.ค. 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
39 7 ส.ค. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
56 7 ส.ค. 2563
เสาร์นี้วันที่ 8 เดือน 8 อย่าพลาด!! ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ธอส. ที่อยู่อาศัยลดราคาสูงสุด 30% ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดไม่ถึง 1 ล้านบาท
56 6 ส.ค. 2563
ออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563
114 4 ส.ค. 2563
โฆษก ศบค. แนะผู้ประกอบการ จ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ย้ำไทยมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว
54 3 ส.ค. 2563
รัฐบาลชวนใช้บริการ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล
99 1 ส.ค. 2563
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา
155 31 ก.ค. 2563
สมาชิกเกษียณปีนี้คงกำลังคิดตัดสินใจว่า จะจัดการกับเงินก้อน กบข. ยังไงดีในช่วงที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน?
50 31 ก.ค. 2563
กยศ. ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน และยืนยันกู้ได้ทุกคน ไม่มีโควตา
80 30 ก.ค. 2563
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. ที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 เดือนละ 500 บาท
58 30 ก.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
กรมบัญชีกลาง “เวิร์ค” ผู้ประกอบการแห่สมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ยอดพุ่ง เดินหน้าชี้แจงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เสริมทัพขยายผลไปยังร้านค้าอื่น
594 8 ก.ย. 2562