อบจ.ขอนแก่น จ่ายโบนัสปี 57 ผิดระเบียบ-สตง.สั่งเรียกเงินคืน 59.99 ล้าน

6 พ.ย. 2562 เวลา 16:55 | อ่าน 981
แชร์ไปยัง
line
 
สตง.สั่งเรียกเงินคืน อบจ.ขอนแก่น

เจอกรณีที่ 3! สตง. สอบ 'อบจ.ขอนแก่น' เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ ปี 57 ผิดระเบียบด้วย เหตุคกก. จังหวัด ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการ สั่งเรียกคืนคลัง 59.99 ล้าน-นับรวมยอด 'ซื้อเครื่องเล่นเด็ก-ชุดตรวจหาสารเสพติด' แจก 2 โครงการ ก่อนหน้านี้ เงินพุ่ง 110.57 ล้าน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557 ที่ใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 37.63 ล้านบาท และ โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด เพื่อมอบให้กับศูนย์อำนวยการพลังเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค 4 และโรงเรียนซำสูงพิทยาคม วงเงินกว่า 12.95 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน พร้อมแจ้งให้มีการเรียกเงินคืน เป็นจำนวนเงินรวม 50.58 ล้านบาท (อ่านประกอบ : โดนเรียกเงินคืนอีก12.9 ล.! สตง.สอบ 'อบจ.ขอนแก่น' ซื้อชุดตรวจสารเสพติดแจกผิดระเบียบด้วย)


ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือ โบนัส ปี 2557 วงเงิน 59.99 ล้านบาท ของ อบจ.ขอนแก่น ก็ถูก สตง. ตรวจสอบพบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และถูกสั่งเรียกเงินคืนคลังเช่นกัน

สตง. ระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า อบจ.ขอนแก่น เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 2557 จำนวน 59.99 ล้านบาท โดยที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัด ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีตามข้อ 5 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดกำหนด โดยการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณประจำปีฯลฯ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีตามระเบียบนี้ได้เนื่องจากจะต้องรอให้คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจ่ายตามระเบียบข้อ 6 ก่อน


เบื้องต้น สตง.ได้แจ้งให้ อบจ.ขอนแก่น นำเงินจำนวน 59.99 ล้านบาท ส่งคืนคลังอบจ.ขอนแก่น ด้วย

ทั้งนี้ หากนับรวมจำนวนเงิน ที่สตง. สั่งให้ อบจ.ขอนแก่น ส่งคลัง จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน 2 โครงการแรก จำนวน 50.58 ล้านบาท จะอยู่ที่ตัวเลข 110.57 ล้านบาท
ข้อมูลจาก สำนักข่าวอิสรา

6 พ.ย. 2562 เวลา 16:55 | อ่าน 981


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
รถโดนสวมทะเบียนปลอม ทำอย่างไรดี?
รถโดนสวมทะเบียนปลอม ทำอย่างไรดี?
34 3 ก.ค. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย สลากดิจิทัลงวดสาม ได้รับความนิยมต่อเนื่อง จำหน่ายหมดแล้ว 5.14 ล้านใบ ภายใน 2 วัน ขณะที่ “นายกฯ” ย้ำสำรวจความพอใจคู่ขนานแก้ปัญหา
โฆษกรัฐบาลเผย สลากดิจิทัลงวดสาม ได้รับความนิยมต่อเนื่อง จำหน่ายหมดแล้ว 5.14 ล้านใบ ภายใน 2 วัน ขณะที่ “นายกฯ” ย้ำสำรวจความพอใจคู่ขนานแก้ปัญหา
34 3 ก.ค. 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
53 2 ก.ค. 2565
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
53 2 ก.ค. 2565
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
13 2 ก.ค. 2565
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
48 1 ก.ค. 2565
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
39 30 มิ.ย. 2565
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
41 30 มิ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ห่วงใยสังคม/เยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งการส่วนราชการเร่งสร้างความรู้ ชี้คุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน
45 30 มิ.ย. 2565
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
255 28 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน