นายกรัฐมนตรีย้ำปลูก “ไม้มีค่า” เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในโอกาสเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ตามนโยบายแห่งของรัฐบาล

11 พ.ย. 2562 เวลา 18:34 | อ่าน 379
line
Advertisement
 
นายกฯ ย้ำการขับเคลื่อน จ.ราชบุรีต้องเป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่ พร้อมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ยกระดับอัตลักษณ์ในพื้นที่ ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป

นายกรัฐมนตรีย้ำปลูกไม้มีค่า

วันนี้ (11 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 3,000 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมแก่นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนแก่ผู้แทนชุมชน โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือครั้งนี้ด้วย


ไม้มีค่า

สำหรับไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 58 ชนิด ประกอบด้วย ไม้สัก, พะยูง, ชิงชัน, กระซิก, กระพี้เขาควาย, สาธร, แดง, ประดู่ป่า, ประดู่บ้าน, มะค่าโมง, มะค่าแต้, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, เต็ง, รัง, พะยอม, ตะเทียนทอง, ตะเทียนหิน, ตะเทียนชันตาแมว, ไม้สกุลยาง, สะเดา, สะเดาเทียน, ตะกู, ยมหิน, ยมหอม, นางพญาเสือโคร่ง, นนทรี, สัตบรรณ, ตีนเป็ดทะเล, พฤกษ์, ปีบ, ตะแบกนา, เสลา, อินทนิลน้ำ, ตะแบกเลือด, นากบุด, ไม้สกุลจำปี, แคนา, กัลปพฤกษ์, ราชพฤกษ์, สุพรรณิการ์, เหลืองปรีดียาธร, มะหาด, มะขามป้อม, หว้า, จามจุรี, พลับพลา, กันเกรา, กะทังใบใหญ่, หลุมพอ, กฤษณา, ไม้หอม, เทพทาโร, ฝาง, ไผ่ทุกชนิด, ไม้สกุลมะม่วง, ไม้สกุลทุเรียน และมะขาม
Advertisement

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนชาวราชบุรีตอนหนึ่งว่า วันนี้รัฐบาลโดย คทช. พยายามจัดหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความยากจน พร้อมทั้งขอให้ช่วยกันปลูกไม้มีค่า ซึ่งสามารถแปลงเป็นทรัพย์สินที่ในอนาคตให้ลูกหลาน ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ และคนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกันได้ พร้อมฝากประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและที่ดินโดยผิดกฎหมาย สำหรับการทำการเกษตรก็ต้องเป็น smart farmer รู้จักใช้เทคโนโลยี ปลูกพืชที่ตรงกับความต้องการของตลาด มีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า โดยรัฐบาลพร้อมผลักดันให้การทำการเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพียงพอกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ


ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรียังมีศักยภาพทั้งการเกษตร รวมทั้งการทำโอ่งและเซรามิก สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิตลาดน้ำดำเนินสะดวกและตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ก็ขอช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ ให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน


นายกรัฐมนตรีขอยืนยันประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศ ต้องได้รับประโยชน์จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ เช่น โครงการ ชิม ช้อป ใช้ ที่ประสบความสำเร็จมีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือSMEs การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ และมาตรการสินเชื่อผ่อนปรน เพื่อสนับสนุนSMEs และนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น โดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงในช่วงท้ายถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเด็กและเยาวชนศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยลดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ รวมทั้งกล่าวฝากถึงการใช้เทคโนโลยีและโชเชียลให้เกิดประโยชน์และรู้เท่าทัน


โดยก่อนหน้านี้ ช่วงเช้าเวลา นายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจภูมิประเทศเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยก วังมะนาว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 (จุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ-ภาคใต้ และภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก) บริเวณสามแยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ระยะทางประมาณ 36.8 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาและลดปัญหาการจราจร ติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) อีกทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ใต้ ตะวันออกและตะวันตก โดยแบ่งการดำเนินเป็น 3 ตอน ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนใหม่ และการขยายช่องจราจรทางหลวงสายเดิม ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขรายงาน EIA กำหนดเปิดให้บริการในปี 2568


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ณ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ต่อไป------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


รูประกอบ baanmaha.com, thaigreenagro.com, thaiarcheep.com
Advertisement

11 พ.ย. 2562 เวลา 18:34 | อ่าน 379
tage : ไม้มีค่ารัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
สธ. รับมอบเงินจากรัฐบาล ช่วยเหลือ จนท.ทางการแพทย์ และ สธ. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 88 ราย รวม 2.98 ล้านบาท
42 29 มิ.ย. 2563
ศบค.ย้ำ เปิดเฟส 5 เงื่อนไขไม่มาก แค่ต้องปรับตัว ใช้ชีวิตวิถีใหม่ทั้งกลางวัน-กลางคืน ย้ำแม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม แต่ต้องติดตามสถานการณ์ต่างประเทศ พบยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูง
43 27 มิ.ย. 2563
เปิดตัว “3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด ส่งเสริมการขายออนไลน์”
67 23 มิ.ย. 2563
ข่าวดี ความคืบหน้าการทดลอง ทดสอบวัคซีนโควิด-19
95 23 มิ.ย. 2563
ฉบับเต็ม ศบค. มีมติยกเลิกเคอร์ฟิว พร้อมเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 มีผลตั้งแต่ 15 มิถุนายน 63
104 13 มิ.ย. 2563
สินเชื่อรวบรวมผลไม้ ปี 63 ช่วยเหลือเกษตรกรไทย
76 9 มิ.ย. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
กรมอนามัย แนะ 10 วิธีกินแบบพอเพียงช่วงโควิด 19 สร้างร่างกายแข็งแรง ไร้พุง
18 9 ก.ค. 2563
“พาณิชย์”เผยผลิต“แมสก์”พุ่งวันละ 4.2 ล้านชิ้น ครม.สั่งซื้อส่วนเกินขายหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้
24 8 ก.ค. 2563
คุก 2 ปี 6 ด.! อดีต จนท.สตง. ภาค3 เรียกเงินช่วยคดีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-โดนไล่ออกนานแล้ว
53 7 ก.ค. 2563
กรมควบคุมโรค เผยแม้มีการผ่อนปรนรับชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย เป็นการผ่อนปรนเพื่อดูแลผู้ป่วยเดิม ไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 พร้อมคงมาตรการเข้มในการป้องกันโรคโควิด 19
28 6 ก.ค. 2563
กรมบัญชีกลางชี้แจง ยังไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ
41 5 ก.ค. 2563
กระทรวงอุตสาหกรรม “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” 2 รายแรกของไทย ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 100%
48 5 ก.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2563
87 5 ก.ค. 2563
มาแล้ว โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน
104 4 ก.ค. 2563
กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2563
116 3 ก.ค. 2563
4 ก.ค. 63 เฮ!! กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19
123 2 ก.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,190,599 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
981,030 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
973,141 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
778,310 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
666,700 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
586,462 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
581,669 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
533,090 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
516,235 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
429,245 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
“พาณิชย์”เผยผลิต“แมสก์”พุ่งวันละ 4.2 ล้านชิ้น ครม.สั่งซื้อส่วนเกินขายหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้
24 8 ก.ค. 2563
กรมควบคุมโรค เผยแม้มีการผ่อนปรนรับชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย เป็นการผ่อนปรนเพื่อดูแลผู้ป่วยเดิม ไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 พร้อมคงมาตรการเข้มในการป้องกันโรคโควิด 19
28 6 ก.ค. 2563
กระทรวงอุตสาหกรรม “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” 2 รายแรกของไทย ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 100%
48 5 ก.ค. 2563
มาแล้ว โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน
104 4 ก.ค. 2563
4 ก.ค. 63 เฮ!! กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19
123 2 ก.ค. 2563
ข่าวดี กลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยา 3,000 ภายใน ก.ค.นี้
74 2 ก.ค. 2563
เฉลิมชัย” จัดหนัก อุ้มชาวประมง คิกออฟสินเชื่อ 10,300 ล้าน วันนี้ เสริมสภาพคล่องบรรเทาผลกระทบโควิด-19
38 1 ก.ค. 2563
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เฮ ‼️ ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน ช่วงโควิด-19
108 1 ก.ค. 2563
อย. พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 เน้นรวดเร็วแต่ต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
55 30 มิ.ย. 2563
เคาะวันหยุดชดเชยสงกรานต์วันแรก 27 ก.ค. 63
136 30 มิ.ย. 2563
สธ.บรรจุข้าราชการด่านหน้าโควิด 19 ล็อตแรก พร้อมกันทั่วประเทศ
83 30 มิ.ย. 2563
ปลัดสธ.ชี้ไทยทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหนู-ลิง สำเร็จเตรียมทดสอบในมนุษย์ต่อไป พร้อมวาง 3 แนวทางจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมั่นใจมีวัคซีนเพียงพอ
94 29 มิ.ย. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
นายกรัฐมนตรีย้ำปลูก “ไม้มีค่า” เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในโอกาสเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ตามนโยบายแห่งของรัฐบาล
380 11 พ.ย. 2562