เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563 ถฤษ์ดี มงคลเด่น

6 ธ.ค. 2562 เวลา 09:28 | อ่าน 1,063
line
Advertisement
 
เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563

อันตรายถึงตาย

2563 นี้ ใครมีแพลนกำลังจะออกรถ มีฤกษ์งามยามดีกันหรือยัง?? วันนี้เรานำวันออกรถที่เป็นสิริมงคลจากตำราอ.เก่ง ชนะกันต์ มาฝากกันครับ ไปดูกันว่าออกรถวันไหนดี วันไหนปังๆ สุดเฮง เช็กกันได้ครับ มีฤกษ์ดีให้ดูกันครบทั้ง 12 เดือนเลย



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมกราคม


• วันพุธที่ 8,15,22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19. น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

• วันศุกร์ที่ 3,10,17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอังคารที่ 28 เวลาสตาร์กุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์


• วันอังคารที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 6,13,20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันพุธที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมีนาคม


• วันพุธที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสใช้)

• วันจันทร์ที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนเมษายน


• วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันศุกร์ที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนพฤษภาคม


• วันศุกร์ที่ 8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563 ถฤษ์ดี มงคลเด่น
Advertisement

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมิถุนายน


• วันจันทร์ที่ 1,8,15 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 5,12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกรกฎาคม


• วันพฤหัสบดีที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนสิงหาคม


• วันพฤหัสบดีที่ 6,13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกันยายน


• วันพฤหัสบดีที่ 3,10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันศุกร์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนตุลาคม


• วันศุกร์ที่ 2,9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันเสาร์ที่ 17,24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนพฤศจิกายน


• วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 2,9,16,23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันศุกร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)



ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนธันวาคม


• วันศุกร์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)



***หมายเหตุ***
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น.



ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ช่างเค มอเตอร์ และ จาก อ.เก่ง ชนกันต์
Advertisement

6 ธ.ค. 2562 เวลา 09:28 | อ่าน 1,063
tage : รถยนต์
  เรื่องเกี่ยวข้อง
เตือนภัย!!!… การใช้พรมปูพื้นหรือผ้ายางในรถยนต์ “ไม่ได้ขนาด”
158 14 มิ.ย. 2563
การเลือกสารหล่อลื่น สารหล่อลื่นเปลี่ยนต่างยี่ห่อได้ไหม?
201 2 พ.ค. 2563
อาการพวงมาลัยสั่น เหยียบเบรกแล้วพวงมาลัยสั่นเกิดจากอะไร
208 11 เม.ย. 2563
ไม่ควรเปิด แอร์ ตอนรอบเครื่องสูง จริงหรือ ?
226 7 เม.ย. 2563
ต้นเหตุ…เกียร์พัง มาจากสิ่งนี้
289 8 มี.ค. 2563
เหยียบ คลัตช์ แล้วดัง เกิดจากอะไร ส่งผลอย่างไรกับรถ
311 28 ม.ค. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
กรมการขนส่งทางบก แจง!! แนวคิดการเรียกทดสอบความพร้อมในการขับรถสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อย่างรอบด้าน
18 8 ส.ค. 2563
นายกฯ พอใจบริษัทการจัดอับดับเรตติ้งของญี่ปุ่น (JCR) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทย “มีเสถียรภาพ” แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่ม ยืนยันไทยมีแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่รัดกุม
19 8 ส.ค. 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
39 7 ส.ค. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
56 7 ส.ค. 2563
เสาร์นี้วันที่ 8 เดือน 8 อย่าพลาด!! ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ธอส. ที่อยู่อาศัยลดราคาสูงสุด 30% ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดไม่ถึง 1 ล้านบาท
56 6 ส.ค. 2563
อัตราค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563
124 5 ส.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 สิงหาคม 2563
127 5 ส.ค. 2563
ออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563
114 4 ส.ค. 2563
โฆษก ศบค. แนะผู้ประกอบการ จ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ย้ำไทยมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว
54 3 ส.ค. 2563
รัฐบาลชวนใช้บริการ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล
98 1 ส.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,192,791 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
983,152 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
974,387 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
779,547 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
676,910 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
590,846 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
582,613 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
534,359 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
518,571 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
430,030 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
กรมการขนส่งทางบก แจง!! แนวคิดการเรียกทดสอบความพร้อมในการขับรถสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อย่างรอบด้าน
20 8 ส.ค. 2563
นายกฯ พอใจบริษัทการจัดอับดับเรตติ้งของญี่ปุ่น (JCR) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทย “มีเสถียรภาพ” แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่ม ยืนยันไทยมีแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่รัดกุม
19 8 ส.ค. 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
39 7 ส.ค. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
56 7 ส.ค. 2563
เสาร์นี้วันที่ 8 เดือน 8 อย่าพลาด!! ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ธอส. ที่อยู่อาศัยลดราคาสูงสุด 30% ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดไม่ถึง 1 ล้านบาท
56 6 ส.ค. 2563
ออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563
114 4 ส.ค. 2563
โฆษก ศบค. แนะผู้ประกอบการ จ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ย้ำไทยมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว
54 3 ส.ค. 2563
รัฐบาลชวนใช้บริการ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล
98 1 ส.ค. 2563
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา
155 31 ก.ค. 2563
สมาชิกเกษียณปีนี้คงกำลังคิดตัดสินใจว่า จะจัดการกับเงินก้อน กบข. ยังไงดีในช่วงที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน?
50 31 ก.ค. 2563
กยศ. ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน และยืนยันกู้ได้ทุกคน ไม่มีโควตา
80 30 ก.ค. 2563
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. ที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 เดือนละ 500 บาท
58 30 ก.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563 ถฤษ์ดี มงคลเด่น
1,064 6 ธ.ค. 2562