จุรินทร์ แจ้ง ครม.อนุมัติแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท ครัวละไม่เกิน 30 ไร่ จ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก 20 ธ.ค.นี้

12 ธ.ค. 2562 เวลา 22:25 | อ่าน 233
line
Advertisement
 
ประกันรายได้ข้าวโพด

จุรินทร์ แจ้ง ครม.อนุมัติแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพด” กก.ละ 8.50 บาท ครัวละไม่เกิน 30 ไร่ จ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก 20 ธ.ค.นี้ 12 ธันวาคม 2562 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุผ่าน Facebook จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda ว่า "ผ่าน ครม.แล้วครับ"พร้อมกับมาตรการเสริมประกันรายได้ข้าว ประกอบด้วย 1.เงินช่วยต้นทุน 2.เงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวและ 3.เงินช่วยการชะลอขาย

นางมัลลิกา กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเกษตร 5 ชนิด นายจุรินทร์ได้รับความร่วมมือจากดีมากจากคณะรัฐมนตรี ที่นำโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพืชเกษตรตัวสุดท้ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั่นคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายจุรินทร์ได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจนเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นวันจ่ายเงินงวดแรกของเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กว่าประมาณ 452,000 ครัวเรือน ใช้วงเงินโครงการ 923 ล้านบาท นางมัลลิกา กล่าวว่า โครงการนี้ประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพด ความชื้น 14.5% กก.ละ 8.50 บาท ครัวละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีระยะเวลาเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. จะจ่ายเงินครั้งแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และก่อนเก็บเกี่ยว ในเวลาไม่ตรงกัน ก็จะกำหนดวันจ่าย ส่วนต่าง เดือนละครั้ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิ์ชดเชยตามโครงการฯ 31 ตุลาคม 2563 "สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกแม้จะเก็บผลผลิต ไปแล้ว แต่ไปขึ้นทะเบียนปลูกไว้นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นนโยบายหลังจากมีรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เคยแถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 "

ประกันรายได้ข้าวโพด
Advertisement
นางมัลลิกา กล่าว นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีวานนี้ (11 ธ.ค. 2562) ยังได้อนุมัติ พร้อมกับมาตรการเสริมประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าว ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (ของกระทรวงการคลัง) ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ โดย ครม.อนุมัติเพิ่มเป้าหมายเกษตรกร 2.6 แสนครัวเรือน จากเดิม 4.31 ล้านครับเรือน รวมทั้งหมด 4.57 ล้านครัวเรือน และขยายระยะเวลาจ่ายเงินให้เกษตรกรภาคอื่นๆ จากเดิม 31 ธ.ค. 62 เป็น 30 เม.ย.63 และอนุมัติงบประมาณเพิ่ม 2,667.35 ล้านบาท (จ่ายเกษตรกร 2,603.56 ล้านบาท ชดเชยต้นทุนเงิน 62.49 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 1.30 ล้านบาท) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 62 /63 จำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน เฉพาะเกษตรกรปลูกรอบที่ 1 โดยช่วยเหลืออัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000บาท ให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ ระยะเวลาโครงการ ธ.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 วงเงินงบประมาณ 27,458.89 ล้านบาท (จ่ายค่าเก็บเกี่ยว 26,793.02 ล้านบาท ชดเชยต้นทุนเงิน 643.03 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 22.84 ล้านบาท) และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยให้สินเชื่อเกษตรกรรายบุคคล และ สถาบันเกษตรกร เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวเปลือก โดยให้ค่าใช้จ่าย ในการฝากเก็บตันละ 1,500 บาท วงเงิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (เพิ่มเติม) วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,370.72 ล้านบาท


***********************
กระทรวงพาณิชย์ 12 ธันวาคม 2562
Advertisement

12 ธ.ค. 2562 เวลา 22:25 | อ่าน 233
tage : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
นายกฯ พอใจบริษัทการจัดอับดับเรตติ้งของญี่ปุ่น (JCR) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทย “มีเสถียรภาพ” แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่ม ยืนยันไทยมีแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่รัดกุม
19 8 ส.ค. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
56 7 ส.ค. 2563
รัฐบาลชวนใช้บริการ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล
99 1 ส.ค. 2563
1 ปีรัฐบาล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ
76 25 ก.ค. 2563
ศบค.เห็นชอบขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1–31 ส.ค. 63 แจงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุข ควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจ
79 23 ก.ค. 2563
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
82 21 ก.ค. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
กรมการขนส่งทางบก แจง!! แนวคิดการเรียกทดสอบความพร้อมในการขับรถสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อย่างรอบด้าน
20 8 ส.ค. 2563
นายกฯ พอใจบริษัทการจัดอับดับเรตติ้งของญี่ปุ่น (JCR) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทย “มีเสถียรภาพ” แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่ม ยืนยันไทยมีแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่รัดกุม
19 8 ส.ค. 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
39 7 ส.ค. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
56 7 ส.ค. 2563
เสาร์นี้วันที่ 8 เดือน 8 อย่าพลาด!! ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ธอส. ที่อยู่อาศัยลดราคาสูงสุด 30% ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดไม่ถึง 1 ล้านบาท
56 6 ส.ค. 2563
อัตราค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563
124 5 ส.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 สิงหาคม 2563
127 5 ส.ค. 2563
ออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563
114 4 ส.ค. 2563
โฆษก ศบค. แนะผู้ประกอบการ จ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ย้ำไทยมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว
54 3 ส.ค. 2563
รัฐบาลชวนใช้บริการ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล
99 1 ส.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,192,791 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
983,152 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
974,387 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
779,547 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
676,914 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
590,846 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
582,613 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
534,359 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
518,571 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
430,031 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
กรมการขนส่งทางบก แจง!! แนวคิดการเรียกทดสอบความพร้อมในการขับรถสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อย่างรอบด้าน
20 8 ส.ค. 2563
นายกฯ พอใจบริษัทการจัดอับดับเรตติ้งของญี่ปุ่น (JCR) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทย “มีเสถียรภาพ” แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่ม ยืนยันไทยมีแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่รัดกุม
19 8 ส.ค. 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
39 7 ส.ค. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
56 7 ส.ค. 2563
เสาร์นี้วันที่ 8 เดือน 8 อย่าพลาด!! ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ธอส. ที่อยู่อาศัยลดราคาสูงสุด 30% ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดไม่ถึง 1 ล้านบาท
56 6 ส.ค. 2563
ออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563
114 4 ส.ค. 2563
โฆษก ศบค. แนะผู้ประกอบการ จ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ย้ำไทยมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว
54 3 ส.ค. 2563
รัฐบาลชวนใช้บริการ e-Service ของรัฐ พร้อมแล้ว 280 บริการ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล
99 1 ส.ค. 2563
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา
155 31 ก.ค. 2563
สมาชิกเกษียณปีนี้คงกำลังคิดตัดสินใจว่า จะจัดการกับเงินก้อน กบข. ยังไงดีในช่วงที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน?
50 31 ก.ค. 2563
กยศ. ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน และยืนยันกู้ได้ทุกคน ไม่มีโควตา
80 30 ก.ค. 2563
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. ที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 เดือนละ 500 บาท
58 30 ก.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
จุรินทร์ แจ้ง ครม.อนุมัติแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท ครัวละไม่เกิน 30 ไร่ จ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก 20 ธ.ค.นี้
234 12 ธ.ค. 2562