พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563

24 ก.พ. 2563 เวลา 22:24 | อ่าน 143
Advertisement
 
 บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563

วันนี้ (23 ก.พ. 63) เวลา 10.30 น. ที่การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้แก่ผู้ได้สิทธิ์เช่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเอง ให้ได้มีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย อีกทั้งเป็นการช่วยลดรายจ่ายภาคครัวเรือนจากการเช่าบ้านราคาสูง ด้วยโครงการเช่าบ้านราคาพิเศษกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงาน


นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการกำหนดกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาวของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วในปี 2579 ด้วยปริมาณที่อยู่อาศัยที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระได้ (Affordable housing for all) อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งตั้งอยู่ในชุมชนที่มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เหมาะสมเพียงพอต่อการอยู่อาศัย มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Advertisement

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จากนโยบายด้านการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย กระทรวง พม. โดย กคช. ได้ขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย โดยต้องการให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ จึงได้ดำเนินโครงการ บ้านถูกทั่วไทย โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษ เช่าทั่วไทย ในราคาเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน อัตราค่าเช่าขึ้นอยู่กับศักยภาพของโครงการ สัญญาเช่า 1 ปี ต่อสัญญาทุกปี ซึ่งได้คัดเลือกโครงการคุณภาพ จำนวน 10,000 หน่วยทั่วประเทศ ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเอง ให้ได้มีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ โครงการ บ้านถูกทั่วไทย ได้เปิดให้ประชาชนจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก ด้วยยอดจองโครงการฯ ณ ปัจจุบัน จำนวนกว่า 17,000 หน่วย ทั้งนี้ หากผู้เช่ามีความประสงค์จะซื้อในภายหลัง สามารถเปลี่ยนสัญญาเช่ามาซื้อได้ ตามเงื่อนไขที่ กคช. ทั้งนี้ งานบ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ในวันนี้ เปิดให้ประชาชนทำสัญญาเช่าจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ กคช. ได้จัดพิธีมอบสัญญาเช่าโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษให้แก่ผู้เช่า และจับสลากรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ในบ้านตัวอย่าง โครงการรังสิต คลอง 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการจองจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

Advertisement

24 ก.พ. 2563 เวลา 22:24 | อ่าน 143

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
32 30 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
57 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
205 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
84 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
151 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
105 26 มี.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
รู้ยัง!!!.. ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้
18 30 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
32 30 มี.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
80 28 มี.ค. 2563
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
77 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
57 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
205 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
84 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
385 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
151 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
105 26 มี.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,184,383 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
963,685 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
941,821 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
773,125 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
611,198 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
578,796 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
559,846 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
526,930 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
507,333 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
425,574 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
รู้ยัง!!!.. ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้
18 30 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
32 30 มี.ค. 2563
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
77 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
57 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
205 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
84 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
385 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
151 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
105 26 มี.ค. 2563
คลินิกแก้หนี้เผยยา 2 สูตร เลื่อนงวดผ่อนและลดดอกเบี้ย 2% เพื่อช่วยลูกหนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19
65 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
138 25 มี.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 สนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
60 25 มี.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
144 24 ก.พ. 2563