นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

25 ก.พ. 2563 เวลา 17:48 | อ่าน 172
Advertisement
 

วันนี้ (25 ก.พ.63) เวลา 14.20 น. ณ อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชน ว่า ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลทราบดี ซึ่งการทำงานของรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน และวางแผนไปถึงอนาคต พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศด้วย


การว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล

สำหรับกรณีการจ้างงานปี 2563 ที่มีความห่วงใยเรื่องคนจบใหม่จ่อว่างงานนั้น นายกรัฐมนตรี ยืนยันแนวโน้มการว่างงานในปี 2563 ยังไม่มีความน่ากังวลมากนัก โดยต้องมีการเปรียบเทียบอัตราการว่างงานในปี 2562 ประกอบด้วย ซึ่งในปี 2562 มีกำลังแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 38.2 ล้านคน มีผู้ว่างงาน 3.8 แสนคน โดยต้องไปดูว่าว่างงานตรงไหนบ้าง และดูความสามารถและฝีมีตรงกับความต้องการของตลาดและคนจ้างหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ว่างงาน 3.8 แสนคน รัฐบาลก็ได้มีการดูแลกลุ่มคนว่างงานตรงนี้อยู่แล้ว ทั้งการพัฒนาฝีมือ หางาน และจับคู่ Matching ให้ โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลดำเนินการเรื่องนี้อยู่

Advertisement

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุในปี 2562 มีจำนวนผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจบใหม่ มีจำนวน 193,800 คน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 207,600 คน ลดลงประมาณ 13,800 คน ฉะนั้นต้องดูว่าการตกงานมาจากสาขาใด เพราะบางสาขาที่เรียนแล้วอาจจะไม่มีงานทำ ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของอุดมศึกษาโดยให้ไปดูว่าสาขาใดที่ประเทศต้องการ ทั้งนี้พบว่าในปี 2562 การจ้างงานภาคบริการก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งภาคการขนส่ง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร


นอกจากนี้ความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้าก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลระบุตั้งแต่มกราคม – กันยายน 2562 มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,074 โครงการ จะสามารถสร้างงานให้คนไทย ประมาณ 59,052 ตำแหน่ง เป็นโครงการในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจ้างงานเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 22 ของการจ้างงานไทย จ้างงานประมาณ 12,721 ตำแหน่ง ตามมาด้วยโครงการในหมวดผลิตภัณฑ์โรงงานเครื่องจักร และขนส่ง มีการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 21 หรือประมาณ 12,424 ตำแหน่ง และหมวดอุตสาหกรรมเบาจะมีการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 20 หรือประมาณ 11,987 ตำแหน่ง ทั้งนี้โรงงานหลายแห่งยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก แต่ต้องเป็นแรงงานที่โรงงานและผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของอาชีวะ และสาขาที่มีงานทำแน่นอน โดยขอฝากในภาคการศึกษาให้ไปขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวด้วย


โดยขณะนี้กระทรวงแรงงานก็มีตำแหน่งงานว่างกว่า 34,626 อัตรา ซึ่งต้องไปดูว่าที่ตกงานอยู่นั้นมีความต้องการตรงกันกับตำแหน่งที่ว่างอยู่หรือไม่ ถ้าหากไม่ตรงกันก็ให้ไปฝึกงาน หรือเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการเพื่อจะได้รับเข้าทำงานได้ ซึ่งวันนี้ภาครัฐได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องนี้อยู่แล้ว พร้อมย้ำให้เด็กเยาวชนเรียนให้สอดตรงกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้จบออกมาแล้วมีงานทำ
-------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

Advertisement

25 ก.พ. 2563 เวลา 17:48 | อ่าน 172

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
28 30 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
57 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
205 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
84 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
151 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
105 26 มี.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
รู้ยัง!!!.. ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้
18 30 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
28 30 มี.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
80 28 มี.ค. 2563
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
77 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
57 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
205 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
84 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
380 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
151 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
105 26 มี.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,184,382 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
963,678 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
941,790 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
773,124 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
611,178 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
578,796 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
559,822 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
526,928 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
507,327 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
425,572 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
รู้ยัง!!!.. ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้
18 30 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
28 30 มี.ค. 2563
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
77 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
57 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
205 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
84 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
380 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
151 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
105 26 มี.ค. 2563
คลินิกแก้หนี้เผยยา 2 สูตร เลื่อนงวดผ่อนและลดดอกเบี้ย 2% เพื่อช่วยลูกหนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19
65 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
138 25 มี.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 สนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
60 25 มี.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
173 25 ก.พ. 2563