คปภ. รายงานภาพรวมความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช

27 ก.พ. 2563 เวลา 19:10 | อ่าน 110
Advertisement
 

จากกรณีเกิดเหตุสะเทือนขวัญมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิง ทหาร ตำรวจ และประชาชน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณกลางใจเมือง จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต (รวมคนร้าย) จำนวน 30 ราย บาดเจ็บ 58 ราย


จ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุสะเทือนขวัญมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิง ทหาร ตำรวจ และประชาชน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณกลางใจเมือง จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต (รวมคนร้าย) จำนวน 30 ราย บาดเจ็บ 58 ราย โดยเบื้องต้นสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยของผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการนำระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และเร่งออก 6 มาตรการด้านประกันภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้ว นั้น


ล่าสุด แม้สถานการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าว จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงาน คปภ.จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย บริษัทประกันภัย ลงพื้นที่และตรวจสอบการทำประกันภัยของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งได้ติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งครอบคลุมความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมจำนวน 51,378,134.90 บาท โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียชีวิต จำนวน 23 ราย 21 บริษัท ประกอบด้วย บมจ.ไทยประกันชีวิต บจ.เอไอเอ บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต บมจ.สหประกันชีวิต บมจ.ชับบ์ไลฟ์ประกันชีวิต บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.เอ็มบีเคไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ.กรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย และบมจ.ธนชาตประกันภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,143,134.90 บาท สำหรับผู้เสียชีวิตอีก จำนวน 7 ราย ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยไว้ แต่อย่างไรก็ตาม หากพบข้อมูลด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สำนักงาน คปภ.จะเร่งดำเนินการติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วต่อไป

Advertisement

สำหรับรถยนต์และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) ไว้กับ บมจ. ไทยประกันภัย โดยบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว จำนวน 15,000 บาท และ บมจ.วิริยะประกันภัย โดยบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว จำนวน 220,000 บาท อีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐาน ทั้งนี้ หากภายหลังจากกระบวนงานพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยจะได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทสยามดีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา) ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย โดยมีสัดส่วนของบริษัทประกันภัยที่ร่วมรับประกันภัย ดังนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย 40% บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 25% บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 15% บมจ.แอกซ่าประกันภัย 10% บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 10% โดยบริษัทผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการประเมินความเสียหายและพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทน (อยู่ระหว่างผู้เสียหายรวบรวมเอกสารประกอบการจ่าย) จำนวน 10,000,000 บาท และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI) จำนวน 5,000,000 บาท และจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย (อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย) นอกจากนี้ บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยภายในห้างเทอมินอล 21 นครราชสีมา ได้จัดทำประกันภัยไว้กับ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย โดยบริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายแล้ว จำนวน 4,000,000 บาท


เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) ว่ามีบริษัทประกันภัยอีกหลายแห่งได้ลงพื้นที่ เพื่อร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติมให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ อาทิ บจ.เอไอเอ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 2,000,000 บาท บมจ.เมืองไทยประกันภัย จำนวน 200,000 บาท บมจ.วิริยะประกันภัย มอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด มอบเงินให้กับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวน 520,000 บาท บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้เสียชีวิตรายละ 100,000 บาท ผู้บาดเจ็บรายละ 50,000 บาท รวมถึงร่วมกับบริษัทดีแทค มอบเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าตามโครงการ dtac life care จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท เป็นต้น


“สำนักงาน คปภ. จะร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำระบบประกันภัยเข้าช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาประกันภัย และขอขอบคุณภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาความสูญเสียให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Advertisement

27 ก.พ. 2563 เวลา 19:10 | อ่าน 110

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
45 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
197 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
76 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
143 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
99 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
131 25 มี.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
37 28 มี.ค. 2563
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
58 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
45 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
197 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
76 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
370 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
143 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
99 26 มี.ค. 2563
คลินิกแก้หนี้เผยยา 2 สูตร เลื่อนงวดผ่อนและลดดอกเบี้ย 2% เพื่อช่วยลูกหนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19
51 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
131 25 มี.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,184,316 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
963,512 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
941,086 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
773,062 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
610,554 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
578,741 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
559,177 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
526,856 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
507,143 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
425,510 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
58 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
45 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
197 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
76 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
370 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
143 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
99 26 มี.ค. 2563
คลินิกแก้หนี้เผยยา 2 สูตร เลื่อนงวดผ่อนและลดดอกเบี้ย 2% เพื่อช่วยลูกหนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19
51 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
131 25 มี.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 สนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
48 25 มี.ค. 2563
ฟังทางนี้ ผู้ประกันตน 39 และ 40 ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ประกันสังคมดูแลแน่นอน
133 24 มี.ค. 2563
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2
75 24 มี.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
คปภ. รายงานภาพรวมความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช
111 27 ก.พ. 2563