ก.แรงงาน ยืดอายุให้ต่างด้าวทำงานได้อีก 3 เดือน สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 มี.ค. 2563 เวลา 18:16 | อ่าน 128
Advertisement
 
ยืดอายุให้ต่างด้าวทำงานได้อีก 3 เดือน

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เห็นชอบการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย กระทรวงแรงงานและมหาดไทย จะออกประกาศ


วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกูล อธิบดีกรมการจัดหางาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

Advertisement

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมฯว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกัน โดยให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากชั่วคราว ส่งผลให้นายจ้างที่ต้องพาแรงงานต่างด้าวมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 อาจสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด


กระทรวงแรงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด โดยออกประกาศกระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการในศูนย์ฯ ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบมาตรการให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้ต่อไปถึงวันที่ 30มิถุนายน 2563 โดยให้กระทรวงแรงงานออกประกาศกระทรวงแรงงานเพื่อผ่อนผันให้แรงงานที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด สามารถทำงานได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไปพลางก่อน และใช้บัญชีรายชื่อ (Name list) ที่กรมการจัดหางานออกให้แทนใบอนุญาตทำงานไปพลางก่อน และกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปจนได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 และยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกำหนด (Over Stay)


นอกจากนี้ ยังขยายอายุใบรับรองแพทย์ ให้มีอายุ 90 วัน
โดยจะนำผลการประชุมเข้าสู่การพิจารณาของครม. ต่อไป

และในระหว่างนี้ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รอฟังข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
Advertisement

20 มี.ค. 2563 เวลา 18:16 | อ่าน 128

tags : รัฐบาล แรงงานต่างด้าว
  เรื่องเกี่ยวข้อง
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย เปลี่ยนเวลาเปิดรับลงทะเบียนและเปิดโอกาสให้ยกเลิกได้ เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2563
43 3 เม.ย. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ใครผ่านเกณฑ์การคัดเบื้องต้นบ้าง ?
63 2 เม.ย. 2563
เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อไร ?
59 31 มี.ค. 2563
รัฐรีเซ็ทจัดสรรหน้ากากอนามัย 2.3 ล้านชิ้นใหม่ ดีเดย์ 5 โมงเย็นนี้
41 31 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เงินจะเข้าวันไหน ?
143 31 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
92 30 มี.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย เปลี่ยนเวลาเปิดรับลงทะเบียนและเปิดโอกาสให้ยกเลิกได้ เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2563
43 3 เม.ย. 2563
การขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ ต้านภัย COVID-19 มีผลใช้บังคับแล้ว
36 2 เม.ย. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ใครผ่านเกณฑ์การคัดเบื้องต้นบ้าง ?
62 2 เม.ย. 2563
สธ.เตรียมโรงแรมกว่า 16,000 ห้อง เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19
31 2 เม.ย. 2563
เลิก 11 พฤติกรรมเคยชิน ลดเสี่ยงโควิด-19
125 1 เม.ย. 2563
ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
58 1 เม.ย. 2563
กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือรายละ 10 บาท ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% 1 เมษายน 2563
185 1 เม.ย. 2563
เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อไร ?
58 31 มี.ค. 2563
รัฐรีเซ็ทจัดสรรหน้ากากอนามัย 2.3 ล้านชิ้นใหม่ ดีเดย์ 5 โมงเย็นนี้
40 31 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เงินจะเข้าวันไหน ?
142 31 มี.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,184,653 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
964,309 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
944,013 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
773,404 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
613,774 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
578,943 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
562,948 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
527,227 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
507,886 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
425,733 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย เปลี่ยนเวลาเปิดรับลงทะเบียนและเปิดโอกาสให้ยกเลิกได้ เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2563
43 3 เม.ย. 2563
การขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ ต้านภัย COVID-19 มีผลใช้บังคับแล้ว
37 2 เม.ย. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ใครผ่านเกณฑ์การคัดเบื้องต้นบ้าง ?
63 2 เม.ย. 2563
สธ.เตรียมโรงแรมกว่า 16,000 ห้อง เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19
32 2 เม.ย. 2563
ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
59 1 เม.ย. 2563
กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือรายละ 10 บาท ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% 1 เมษายน 2563
186 1 เม.ย. 2563
เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อไร ?
59 31 มี.ค. 2563
รัฐรีเซ็ทจัดสรรหน้ากากอนามัย 2.3 ล้านชิ้นใหม่ ดีเดย์ 5 โมงเย็นนี้
41 31 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เงินจะเข้าวันไหน ?
143 31 มี.ค. 2563
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ covid-19 อาชีพอิสระวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
61 31 มี.ค. 2563
รู้ยัง!!!.. ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้
65 30 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
92 30 มี.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ก.แรงงาน ยืดอายุให้ต่างด้าวทำงานได้อีก 3 เดือน สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
129 20 มี.ค. 2563