กรมอนามัย ย้ำ โรงแรมคุมเข้มความสะอาด-สุขอนามัยส่วนบุคคล หลังมาตรการปลดล็อค ระยะ 2

26 พ.ค. 2563 เวลา 20:03 | อ่าน 140
line
Advertisement
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมความพร้อมของโรงแรมมิราเคิล คุมเข้มการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 หลังการผ่อนปรนระยะที่ 2 สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ


มาตรการปลดล็อค ระยะ 2

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ว่า จากการที่รัฐบาลได้มีการ ผ่อนปรน ระยะที่ 2 ในสถานประกอบการประเภทห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม นั้น กรมอนามัย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดปฏิบัติตามมาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังนี้


1) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง การให้บริการ และ ให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2) ให้พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาการประชุม และการให้บริการ

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร และกรณีที่นั่งเต็ม งดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุม ไม่ให้แออัด ทั้งพื้นที่รอเข้างาน จุดคัดกรอง ลงทะเบียน ประทับตราจอดรถ ประชาสัมพันธ์ บริการอาหาร และเครื่องดื่ม

6) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมลดความหนา แน่น และความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19
Advertisement

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า ข้อถัดมา คือ 7) กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่ ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตาม ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องได้รับการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน และ 8) งดให้มีการจัดงานเลี้ยงร่วมกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงการงดการพูดคุยเสียงดัง ในที่ประชุม และจากการเยี่ยมชมโรงแรมมิราเคิล ในครั้งนี้ ถือว่ามีความพร้อมในการให้บริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้รับบริการ โดยได้กำหนดจุดคัดกรองผู้ใช้บริการ เพื่อควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด และขอให้ผู้ใช้บริการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดกรองและเพื่อความปลอดภัย ทั้งในส่วนของบริเวณทางเข้าโรงแรม ห้องประชุม และห้องอาหารต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลพนักงานบริการและผู้ใช้บริการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ภายในห้องประชุมได้จัดแบบเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1-2 เมตร จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นชุดส่วนตัว และทำความสะอาดห้องประชุมก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น ไมโครโฟน ที่จับประตู ลิฟต์ บันไดเลื่อน และห้องน้ำ อีกทั้งได้จัดบริการแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึงด้วย


“ทั้งนี้ หลักสำคัญที่ต้องเน้นย้ำทุกโรงแรมให้ยึดถือปฏิบัติคือ การดูแลทำความสะอาดสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ และพนักงานให้บริการต้องมีสุขอนามัยที่ดี โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่มีการจับหรือสัมผัสร่วมบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องส้วม เช่น ลูกบิด กลอนประตู เป็นต้น รวมทั้งการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร เพราะถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังป้องกันตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Advertisement

26 พ.ค. 2563 เวลา 20:03 | อ่าน 140
tage : กรมควบคุมโรคปลดล๊อคCOVID-19
  เรื่องเกี่ยวข้อง
4 ก.ค. 63 เฮ!! กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19
48 2 ก.ค. 2563
ข่าวดี กลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยา 3,000 ภายใน ก.ค.นี้
45 2 ก.ค. 2563
เฉลิมชัย” จัดหนัก อุ้มชาวประมง คิกออฟสินเชื่อ 10,300 ล้าน วันนี้ เสริมสภาพคล่องบรรเทาผลกระทบโควิด-19
23 1 ก.ค. 2563
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เฮ ‼️ ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน ช่วงโควิด-19
70 1 ก.ค. 2563
อย. พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 เน้นรวดเร็วแต่ต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
35 30 มิ.ย. 2563
สธ.บรรจุข้าราชการด่านหน้าโควิด 19 ล็อตแรก พร้อมกันทั่วประเทศ
65 30 มิ.ย. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2563
1 3 ก.ค. 2563
4 ก.ค. 63 เฮ!! กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19
48 2 ก.ค. 2563
ข่าวดี กลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยา 3,000 ภายใน ก.ค.นี้
45 2 ก.ค. 2563
เฉลิมชัย” จัดหนัก อุ้มชาวประมง คิกออฟสินเชื่อ 10,300 ล้าน วันนี้ เสริมสภาพคล่องบรรเทาผลกระทบโควิด-19
23 1 ก.ค. 2563
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เฮ ‼️ ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน ช่วงโควิด-19
70 1 ก.ค. 2563
อย. พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 เน้นรวดเร็วแต่ต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
35 30 มิ.ย. 2563
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. อนุมัติแล้ว 96 อัตรา
124 30 มิ.ย. 2563
เคาะวันหยุดชดเชยสงกรานต์วันแรก 27 ก.ค. 63
108 30 มิ.ย. 2563
สธ.บรรจุข้าราชการด่านหน้าโควิด 19 ล็อตแรก พร้อมกันทั่วประเทศ
65 30 มิ.ย. 2563
ปลัดสธ.ชี้ไทยทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหนู-ลิง สำเร็จเตรียมทดสอบในมนุษย์ต่อไป พร้อมวาง 3 แนวทางจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมั่นใจมีวัคซีนเพียงพอ
72 29 มิ.ย. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,190,210 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
980,912 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
972,845 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
778,204 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
666,114 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
586,241 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
581,576 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
532,912 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
516,107 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
429,051 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
4 ก.ค. 63 เฮ!! กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19
48 2 ก.ค. 2563
ข่าวดี กลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยา 3,000 ภายใน ก.ค.นี้
45 2 ก.ค. 2563
เฉลิมชัย” จัดหนัก อุ้มชาวประมง คิกออฟสินเชื่อ 10,300 ล้าน วันนี้ เสริมสภาพคล่องบรรเทาผลกระทบโควิด-19
23 1 ก.ค. 2563
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เฮ ‼️ ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน ช่วงโควิด-19
70 1 ก.ค. 2563
อย. พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 เน้นรวดเร็วแต่ต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
35 30 มิ.ย. 2563
เคาะวันหยุดชดเชยสงกรานต์วันแรก 27 ก.ค. 63
108 30 มิ.ย. 2563
สธ.บรรจุข้าราชการด่านหน้าโควิด 19 ล็อตแรก พร้อมกันทั่วประเทศ
65 30 มิ.ย. 2563
ปลัดสธ.ชี้ไทยทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหนู-ลิง สำเร็จเตรียมทดสอบในมนุษย์ต่อไป พร้อมวาง 3 แนวทางจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมั่นใจมีวัคซีนเพียงพอ
72 29 มิ.ย. 2563
สธ. รับมอบเงินจากรัฐบาล ช่วยเหลือ จนท.ทางการแพทย์ และ สธ. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 88 ราย รวม 2.98 ล้านบาท
28 29 มิ.ย. 2563
​โชว์ผลงานทูตพาณิชย์สหรัฐฯ จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ช่วงวิกฤตโควิด-19 คาดทำยอดขายใน 1 ปี 2,800 ล้าน
50 28 มิ.ย. 2563
กห. ย้ำกองทัพ คงเข้ม SQ เตรียมพร้อมสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 และช่วยดูแลช่วงเปิดเทอม
39 28 มิ.ย. 2563
ขสมก.ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ต้อนรับเปิดเทอม เริ่ม 1 ก.ค.นี้
51 27 มิ.ย. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
กรมอนามัย ย้ำ โรงแรมคุมเข้มความสะอาด-สุขอนามัยส่วนบุคคล หลังมาตรการปลดล็อค ระยะ 2
141 26 พ.ค. 2563