'ในหลวง'ทรงเน้นย้ำ ตุลาการศาลทหาร-อัยการ รักษายุติธรรม

13 ธ.ค. 2555 เวลา 00:38 | อ่าน 4,934
 
images by free.in.th

"ในหลวง" พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะตุลาการศาลทหาร-พระธรรมนูญ และคณะอัยการ รักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัด คงความยุติธรรม และทรงให้ประธานรัฐสภา และนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน...

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับ ดังนี้ พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น รวม 53 นาย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพล ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวม 8 นาย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ความว่า ท่านจะมีส่วนของผู้ที่จะทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย โดยทำให้เกิดความยุติธรรม เพราะปฏิบัติในหน้าที่อันเป็นทหารผู้ใหญ่ แสดงตนว่าเป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่จะให้เห็นว่าในประเทศมีความเรียบร้อย มีความยุติธรรม ต้องรักษาหน้าที่นี้อย่างเคร่งครัด ถ้าปฏิบัติคงความยุติธรรม จะทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย ประชาชนมีความไว้วางใจ มีข้าราชการที่เสียสละ ทำให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อย หน้าที่นี้สำคัญ ขอให้ท่านรักษาหน้าที่ที่มีความสำคัญนี้ ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่อยู่ข้าราชการทหาร

ข้อสำคัญทำหน้าที่ให้ประชาชนจะได้ไว้วางใจในท่านทั้งหลาย ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและรักษาคำปฏิญาณในที่นี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนเชื่อถือในท่าน ในเวลาเดียวกัน ขอให้ท่านมีความสามารถสม่ำเสมอ สามารถรักษาความในคำปฏิญาณตลอดไป ขอให้มีความสม่ำเสมอและมีความเข้มแข็ง เชื่อว่าท่านจะมีความพอใจในงานการของท่าน และจะมีความรู้สึกว่าท่านได้ช่วยให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข มีความสงบสุขของประเทศชาติ ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณนี้อย่างเคร่งครัด ท่านจะมีความพอใจและภูมิใจในงานการนี้อย่างชัดเจน ขอให้ท่านมีความสำเร็จ ความสุขในหน้าที่นี้

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด รวม 59 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายถาวร พานิชพันธ์ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายภราดร ศรีศุภรางค์กุล นายตระกูล วินิจนัยภาค นายสัตยา อรุณธารี นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะอัยการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความยุติธรรมสร้างความสงบสุขแก่ประเทศชาติ ความว่า ท่านได้เปล่งคำปฏิญาณ เพื่อให้งานในหน้าที่สำคัญอันนี้บรรลุผลอย่างแน่นอน การที่ท่านปฏิญาณมานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ และท่านก็ต้องรักษาคำพูดนี้ให้ดีเป็นแน่นอน และให้มีความสามารถรักษาไว้ตลอดไปถือว่าการรักษาคำพูดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะว่าจะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในหมู่ชนคนก็จะไว้วางใจในการปกครองที่เรียบร้อยของประเทศ และก็ให้พึงรักษาความยุติธรรมของหน้าที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้ ประชาชนได้มีความไว้วางใจในการปกครองของประเทศ

ขอให้ท่านมีส่วนที่สำคัญในการปกครองของประเทศนี้ โดยรักษาคำปฏิญาณนี้อย่างเคร่งครัด อนึ่ง ถ้าท่านรักษาคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด ท่านจะมีความพอใจในงานของตัวได้ และมีความพอใจโดยที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหลาย ขอให้ท่านทำงานนี้โดยมีความสำเร็จเรียบร้อย ถือว่าท่านได้ช่วยให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้ ท่านเองก็จะมีความสุขในงานการที่ปฏิบัติ ถือว่างานการนี้ปฏิบัติดี ก็ขอให้ท่านได้สามารถปฏิบัติงานนี้ด้วยความสำเร็จเรียบร้อยและมีความสุขความพอใจในงานของตน ขอให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในงานการ ขอให้มีความสม่ำเสมอในงานการนี้ตลอดช่วงเวลาที่มีหน้าที่

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนร่วมกันบริจาคแก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555.

ข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ www.thairath.co.th โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
12 ธันวาคม 2555, 21:29 น.


13 ธ.ค. 2555 เวลา 00:38 | อ่าน 4,934


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2567
92 14 ก.ค. 2567
โฆษก มท. เผย มหาดไทยเตรียมออกประกาศยกเว้นวีซ่า 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศเริ่ม 15 ก.ค. 67 พร้อมปรับปรุงแนวทางตรวจลงตราให้ยืดหยุ่น หนุนไทยแข่งดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก
38 12 ก.ค. 2567
ฤกษ์ออกรถ ปี 2567
94 12 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567
146 7 ก.ค. 2567
โรคที่มากับหน้าฝน
124 4 ก.ค. 2567
การนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
121 4 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
417 30 มิ.ย. 2567
งานรอคุณอยู่ ! 7 แสนอัตรา พิพัฒน์ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด 28 - 30 มิ.ย.67 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 6 - 7
240 25 มิ.ย. 2567
​ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่
1,174 25 มิ.ย. 2567
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
77 25 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน