บุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ หลัง ส.ค.ช่วยกลุ่มตกสำรวจ

17 ส.ค. 2563 เวลา 19:19 | อ่าน 328
line
-ADVERTISMENT-
 
บุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ

รองปลัด สธ. เผยหนังสือเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุขทำงานโควิด เป็นคำสั่งเดิม แต่ออกมาย้ำให้ดำเนินการภายใน 24 ส.ค. ใครทำงานโควิดได้หมดตามเกณฑ์เบิกจ่าย ก.คลังกรอบเวลา 1 มี.ค.-30 ก.ย.


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือด่วนที่สุด! ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด-19 โดยบุคลากรสาธารณสุขที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษจะต้องเป็นผู้ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 24 ส.ค.2563 พร้อมแนบหลักเกณฑ์จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมาด้วยนั้น


บุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
-ADVERTISMENT-

ล่าสุดวันที่ 15 ส.ค. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวเป็นการย้ำการปฏิบัติให้แก่พื้นที่ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่ทราบกันอยู่แล้วว่า บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิดจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษส่วนนี้ แต่ย้ำว่า ต้องปฏิบัติงานโควิด-19 จริงๆ โดยทั้งหมดเป็นไปตามหนังสือของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดทั้ง 3 รอบ รวมทั้งหมด 38,105 ตำแหน่ง จะได้รับเงินเบิกจ่ายส่วนนี้ด้วยหรือไม่ นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ย่อมมีสิทธิ์ได้รับ

เมื่อถามว่ากรณีผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุข้าราชการในรอบ 2 และ 3 ที่เหลืออยู่นั้นจะได้สิทธิ์รับเงินเพิ่มพิเศษหรือไม่ นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มนี้ก็ต้องแยกเป็นส่วนๆ อย่างทำงานโควิดแต่ตกสำรวจ หรือปัญหาเรื่องวุฒิไม่ตรง รวมทั้งปัญหาต่างๆ ทั้งหมดทางกระทรวงสาธารณสุขรับเรื่องมาแล้ว แต่จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการบรรจุรอบ 3 คือ ช่วงหลังเดือน ส.ค. ก่อนจึงจะนำเรื่องทั้งหมดมาหารือ เพื่อหาทางออกผ่านการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ที่มีปลัด สธ.เป็นประธาน และมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.เป็นที่ปรึกษา โดยจะพิจารณาภาพรวมทั้งหมด เพื่อหาทางออกเรื่องนี้

บุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ

ด้าน นายริซกี สาร๊ะ รักษาการโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า ที่กังวลของประกาศการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ คือ เนื้อหาอาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน เพราะหลักเกณฑ์ที่แนบมาจากกระทวงการคลัง อย่าง เนื้อหาระบุว่า ผู้ที่ทำงานคัดกรองในโรงพยาบาล ก็ไม่ได้ระบุชัดว่ารวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ร.สต.) หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) ด้วยหรือไม่ จึงทำให้กังวลว่า ครอบคลุมตรงไหนบ้าง เนื่องจากกระทรวงเรามีปัญหาเรื่องคำนิยาม เวลาจัดสรรจริงก็จะมีกลุ่มโดนตัด กลุ่มได้รับ อย่างไรก็ตาม จริงๆ หนังสือนี้มีมาตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนั้นบุคลากรในพื้นที่ก็กังวลว่า ครอบคลุมกลุ่มไหนบ้าง มาครั้งนี้ เป็นหนังสือย้ำให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ ซึ่งก็เหมือนเดิม จึงต้องรอดูว่า สุดท้ายจะเป็นอย่างไร


น.ส.ธีรานันท์ จันทรมานนท์ เลขาและโฆษกชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติทั่วประเทศ กล่าวว่า หลังจากเห็นหนังสือการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานโควิด ทราบทันทีว่า พวกตน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเวชสถิติค่อนข้างยากที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ เนื่องจากการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด ทั้งๆที่พวกตนทำงาน ยังไม่ได้รับการคัดเลือก ดังนั้น การรับเงินส่วนนี้จึงไม่น่าจะได้รับ เพราะเราไม่มีทางทราบว่า การพิจารณาจะมีเกณฑ์อย่างไรกันแน่


“ขนาดการบรรจุข้าราชการ ซึ่งพวกเราทำงานโควิด เรายังไม่ได้รับเสนอชื่อขึ้นไปบรรจุ จึงไม่มั่นใจว่า ครั้งนี้จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องบรรจุข้าราชการ พวกเรายังต้องติดตามต่อเนื่อง โดยจะทวงถามหากพ้นการบรรจุรอบ 3 แล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าเราก็ต้องทวงถาม เพราะก่อนหน้านี้เคยมาหารือร่วมกับท่านปลัดสธ. ท่านสุขุม กาญจนพิมาย ท่านบอกว่า หลังบรรจุรอบ 3 จะมีตำแหน่งว่าง ซึ่งก็จะมาปรับเกลี่ยให้แต่ละวิชาชีพประมาณ 20% ซึ่งของเวชสถิติมี 600 คนก็จะได้แค่ 130 คน ซึ่งท่านปลัดสธ.เคยพูดว่าให้เรียงตามรุ่น ตามระดับ เช่น รุ่นพี่ที่จบและทำงานมาก่อน เป็นต้น แต่ที่กังวลคือ ปลัดจะเกษียณแล้ว ปลัดท่านใหม่จะสานต่อจากคำพูดท่านปลัดคนปัจจุบันหรือไม่” น.ส.ธีรานันท์ กล่าวบุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ
บุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ

ข้อมูลจาก https://www.hfocus.org/
-ADVERTISMENT-

17 ส.ค. 2563 เวลา 19:19 | อ่าน 328

 

 
10 ลำดับมาใหม่
สภา สบช. เห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรปริญญาโทการพยาบาล รองรับสังคมปัจจุบันและอนาคต
35 30 ต.ค. 2563
เริ่มแล้ว!! ธอส. มหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ ครั้งที่ 1 ลดสูงสุด 50%
29 30 ต.ค. 2563
เริ่มปีหน้า! ผู้ขับขี่ใช้บิ๊กไบค์ ต้องอบรมและสอบใบขับขี่เพิ่มเติม
47 29 ต.ค. 2563
เฉลิมชัย ดันราคายางต่อเนื่องเดินหน้า “เกษตรฯ-พาณิชย์โมเดล”
51 28 ต.ค. 2563
นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงทางคมนาคม และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
48 28 ต.ค. 2563
ออมสินปฏิวัติวงการ ออกสินเชื่อใหม่ “SMEs มีที่ มีเงิน” ปลดล็อกสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องหันพึ่งขายฝาก
47 27 ต.ค. 2563
การโอนเงินให้ร้านค้า “โครงการคนละครึ่ง”
116 27 ต.ค. 2563
โครงการคนละครึ่ง 3 วันแรกมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 500 ล้านบาท
67 26 ต.ค. 2563
สรรพากรจับมือ ADB เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล
48 25 ต.ค. 2563
ถูกกว่านี้ก็ให้ฟรีแล้ว!! ธอส.จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.1% ต่อปี ในช่วง Platinum Period ที่งาน Money Expo กรุงเทพฯ ครั้งที่ 20
71 25 ต.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
บุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ หลัง ส.ค.ช่วยกลุ่มตกสำรวจ
328 17 ส.ค. 2563