ผู้สูงอายุเฮ สปส.ขยายอายุถึง 65 ปี

9 ก.ย. 2563 เวลา 16:46 | อ่าน 124
line
Advertisement
 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่ 1-2 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


ผู้สูงอายุเฮ สปส.ขยายอายุถึง 65 ปี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.30 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่ 1-2 (ส่วนภูมิภาค) โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน โดยการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงวัย จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่ามีแรงงานภาคอิสระจำนวน 20.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานภาคอิสระจำนวน 17.00 ล้านคน หรือร้อยละ 83.33 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงาน ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เห็นความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างทั่วถึง และเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

Advertisement

นายสุเทพฯ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจ ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับตนเองและครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเครือข่ายประกันสังคม แรงงานภาคอิสระ และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 300 คน ซึ่งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคมสำหรับแรงงาน ภาคอิสระ การรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และการออกร้านผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แรงงานภาคอิสระ และสมาคมผู้สูงวัยของจังหวัดชลบุรีด้วย ซึ่งคาดหมายว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานภาคอิสระในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเกิดความตื่นตัว และร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพื่อให้แรงงานภาค อิสระได้รับความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มม

Advertisement

9 ก.ย. 2563 เวลา 16:46 | อ่าน 124
tage : ประกันสังคมผู้สูงอายุ
  เรื่องเกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางแจงกรณีข้อวิจารณ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการล่าช้า
67 15 ก.ย. 2563
การดูแลผู้สูงอายุในช่วง COVID-19
93 13 ก.ย. 2563
ชี้แจงประเด็นการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งประเด็นปัญหาหนี้เสีย (NPLs) ของสถาบันการเงิน
156 12 ก.ย. 2563
ผู้ประกันตนเฮ! ลดจ่ายเงินสมทบเหลือ 2% นาน 3 เดือน
120 3 ก.ย. 2563
จ้างงาน "วัยเก๋า"...มีตำแหน่งรองรับ 1,466 อัตรา
154 7 ส.ค. 2563
ครม. ไฟเขียว จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม. 33 ที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบ 6 เดือน
223 21 ก.ค. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
เตือน! ขายของออนไลน์ ต้องบอกราคาให้ชัดเจน
58 24 ก.ย. 2563
ขยายเวลาช่วยค่าไฟ - น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี
60 24 ก.ย. 2563
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
79 24 ก.ย. 2563
หมอมนูญ แนะนำคนเยี่ยมไข้ "โรเบิร์ต สายควัน" ตรวจวัณโรคปอด ชี้โรคติดต่อได้ง่าย
68 22 ก.ย. 2563
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
70 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
76 22 ก.ย. 2563
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
61 21 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
52 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
40 21 ก.ย. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2563
125 20 ก.ย. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,196,578 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
986,907 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
975,820 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
782,533 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
702,482 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
602,886 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
584,124 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
537,462 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
523,412 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
432,005 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
เตือน! ขายของออนไลน์ ต้องบอกราคาให้ชัดเจน
58 24 ก.ย. 2563
ขยายเวลาช่วยค่าไฟ - น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี
60 24 ก.ย. 2563
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
79 24 ก.ย. 2563
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
70 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
76 22 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
52 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
40 21 ก.ย. 2563
เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)
125 16 ก.ย. 2563
มาแล้ว 10 อันดับเลขเด็ด งวด 16/9/63
173 16 ก.ย. 2563
ค่าปรับจราจรแบบใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2563
80 15 ก.ย. 2563
โฆษกรัฐบาลยืนยันเดินหน้าจ่ายเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาระบบ E-Payment เพื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยตรง
57 15 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรียืนยันเดินทางเข้าไทย ต้องพำนักในสถานกักกัน 14 วัน ย้ำ “การ์ดไม่ตกและไม่ลดความเข้มงวด”
55 15 ก.ย. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ผู้สูงอายุเฮ สปส.ขยายอายุถึง 65 ปี
125 9 ก.ย. 2563