กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสตาร์ทเปิดรับสมัครเกษตรโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รอบ 2

13 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 | อ่าน 111
line
Advertisement
 
เปิดรับสมัครเกษตรโครงการ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสตาร์ทเปิดรับสมัครเกษตรโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รอบ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ 14 – 22 ก.ย. 63 นี้ คณะกรรมการเห็นชอบ ปลดล็อคคุณสมบัติเกษตรกรเพื่อความยืดหยุ่น


นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th และยื่นใบสมัครที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้ กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 96,216 ราย แบ่งเป็น เป้าหมายเกษตรกร64,144 ราย เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด นั้นสำหรับผลการรับสมัครเกษตรกรและจ้างแรงงานระดับตำบล ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 63 มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด48,699 ราย แบ่งเป็น เกษตรกร 23,239 ราย และการจ้างงาน 25,460 ราย โดยได้รับการสะท้อนปัญหาจากระดับพื้นที่ว่าคุณสมบัติเกษตรกรในบางประเด็นทำให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้

Advertisement

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรและยังคงหลักการการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 2 ในช่วงวันที่ 14 – 22 กันยายน 2563 ตลอดจนปรับแก้คุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ใน 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1. จากเดิม “ต้องมีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี” เป็น “มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย กรณีอายุเกิน 60 ปี ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานระดับอำเภอ โดยคำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของโครงการโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกษตรกร” 2. จากเดิม “ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ” เป็น “ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัย หรือเป็นที่พักที่สามารถเข้ามาพักอาศัยเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมีการสร้างที่พักภายหลังประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการภายใน 30 วัน” และ 3. ปรับแก้คุณสมบัติจากเดิม “เจ้าของเอกสารสิทธิต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี” เป็น “เจ้าของเอกสารสิทธิ์ ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี”ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กันยายน 2563

Advertisement

13 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 | อ่าน 111
tage : รับสมัครงานเกษตรโครงการ
  เรื่องเกี่ยวข้อง
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
79 24 ก.ย. 2563
ก.ล.ต. สนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ พร้อมรับ “คนรุ่นใหม่” 100 ตำแหน่ง ภายใต้ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน”
141 15 ก.ย. 2563
ข่าวดี! รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ
267 1 ก.ย. 2563
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา
443 31 ก.ค. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคล (ผู้ที่ได้รับกระทบจากโควิด)เข้าทำงาน 400 อัตรา
225 19 มิ.ย. 2563
รับสมัครงาน 1,132 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ โครงการการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
184 17 มิ.ย. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
เตือน! ขายของออนไลน์ ต้องบอกราคาให้ชัดเจน
57 24 ก.ย. 2563
ขยายเวลาช่วยค่าไฟ - น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี
60 24 ก.ย. 2563
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
79 24 ก.ย. 2563
หมอมนูญ แนะนำคนเยี่ยมไข้ "โรเบิร์ต สายควัน" ตรวจวัณโรคปอด ชี้โรคติดต่อได้ง่าย
68 22 ก.ย. 2563
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
70 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
76 22 ก.ย. 2563
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
61 21 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
52 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
40 21 ก.ย. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2563
124 20 ก.ย. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,196,576 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
986,907 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
975,819 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
782,531 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
702,476 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
602,883 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
584,124 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
537,461 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
523,410 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
432,005 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
เตือน! ขายของออนไลน์ ต้องบอกราคาให้ชัดเจน
57 24 ก.ย. 2563
ขยายเวลาช่วยค่าไฟ - น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี
60 24 ก.ย. 2563
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
79 24 ก.ย. 2563
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
70 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
76 22 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
52 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
40 21 ก.ย. 2563
เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)
125 16 ก.ย. 2563
มาแล้ว 10 อันดับเลขเด็ด งวด 16/9/63
173 16 ก.ย. 2563
ค่าปรับจราจรแบบใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2563
79 15 ก.ย. 2563
โฆษกรัฐบาลยืนยันเดินหน้าจ่ายเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาระบบ E-Payment เพื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยตรง
56 15 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรียืนยันเดินทางเข้าไทย ต้องพำนักในสถานกักกัน 14 วัน ย้ำ “การ์ดไม่ตกและไม่ลดความเข้มงวด”
55 15 ก.ย. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสตาร์ทเปิดรับสมัครเกษตรโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รอบ 2
112 13 ก.ย. 2563