สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP 4-5 ดาว พร้อมมอบรางวัล 5 สุดยอด OTOP PLUS จากทั่วประเทศ

26 ธ.ค. 2555 เวลา 08:40 | อ่าน 5,530
แชร์ไปยัง
L
 

สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP 4-5 ดาว พร้อมมอบรางวัล 5 สุดยอด OTOP PLUS จากทั่วประเทศ
สสว. เตรียมพร้อมขยายโอกาสผู้ประกอบการ OTOP 4-5 ดาวทั่วประเทศ มุ่งกลุ่มเป้าหมายทั้งตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และกลุ่ม AEC ขณะเดียวกันเดินหน้าสรรหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP PLUS จาก 4 ภูมิภาค โดยจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศและรางวัลดีเยี่ยมให้กับ 5 ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงาน Thailand SME EXPO 2012 มุ่งให้เป็นต้นแบบและสร้างแรงจูใจผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ในการพัฒนาตัวเองสู่ตลาดสากล
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในพิธีมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) ในงาน Thailand SME Expo 2012 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4-5 ดาว มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้สมัยใหม่ในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับสินค้าและบริการ สามารถยกระดับการเป็น SMEs ระดับชุมชน ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ นับเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ หันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ (OTOP NEXT) ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่าเพิ่ม
“สสว. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และมุ่งพัฒนาสินค้าต้นแบบ ภายใต้ 3 แนวทาง คือ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ ทันสมัย เหมาะกับการใช้งาน 2.ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างจากเดิม และ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 202 คณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเงิน ฯลฯ ร่วมคัดสรรโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเข้ารอบในระดับภูมิภาคจำนวน 40 ราย และเข้าสู่รอบคัดเลือกในระดับประเทศจำนวน 20 ราย”
โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะมุ่งพิจารณาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความโดดเด่น ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตเพื่อจำหน่าย การตลาดและการเพิ่มมูลค่า ซึ่งทำการคัดเลือกและเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP PLUS จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลดีเยี่ยม 4 รางวัล ประกอบด้วย 1.กลุ่มบ้านถักทอ จ.พะเยา 2.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อย จ.เชียงใหม่ 3.กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกก จ.นครพนม 4.วิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา จ.พระนครศรีอยุธยา และ 5. บุญรัตน์ไทยคราฟ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านการบวนการพัฒนาจาก OTOP NEXT จะได้รับโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึง การวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจัดทำ Catalogue และการเปิดหน้าร้าน Online เพื่อทำตลาดในระบบ E-Market ฯลฯ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับจากผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น สู่ผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการในระดับสากลโดยรักษาอัตลักษณ์และความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1356077324&grpid=no&catid=03&subcatid=0300 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:53:28 น.


26 ธ.ค. 2555 เวลา 08:40 | อ่าน 5,530


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
รองนายกฯสมศักดิ์ เรียก กมธ. พิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกเช็ค ถกทางออก 29 ก.พ.นี้ หลังกฎหมายเดินหน้าไม่ได้ พร้อมสรุป เดินหน้ายกเลิกคำสั่ง คสช. 71 ฉบับ
0 23 ก.พ. 2567
​รัฐบาลเตือนประชาชนช่วงฤดูร้อน และอันตรายจากพายุ ขอให้ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแดดร้อนจัด หากพบเห็นผู้ป่วย โทร 1669
4 23 ก.พ. 2567
กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา
118 22 ก.พ. 2567
คารม เผยข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย ทำงานประเทศมาเลเซีย ไม่จำกัดวุฒิฯ จำนวน 50 อัตรา ฟรี! ค่าตั๋วเครื่องบินไป ค่ารถโดยสารประจำทางกลับ อาหาร ที่พัก มีประกันสุขภาพ
230 21 ก.พ. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2567
344 18 ก.พ. 2567
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางาน ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในประเทศบรูไน จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างวันละ 2,560 บาท สัญญาจ้าง 2 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567
119 15 ก.พ. 2567
คปภ. แนะ..! ธุรกิจประกันภัยระมัดระวังการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ชี้ “รถยนต์ไฟฟ้า” มีปัจจัยเสี่ยง-ผู้รับประกันภัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
513 14 ก.พ. 2567
เกณิกา เผย รัฐบาลเตรียมประกาศ การส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติภายในเดือน มี.ค.นี้ ชี้ ปัญหาเรื่องการมีบุตรน้อย ไม่กระทบแค่ด้านสาธารณสุข แต่ยังกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย
478 14 ก.พ. 2567
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
192 11 ก.พ. 2567
สินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) วงเงินให้กู้ไม่เกิน 1.5 แสนบาท ดอกเบี้ย 1 % ต่อปี
136 11 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน