สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP 4-5 ดาว พร้อมมอบรางวัล 5 สุดยอด OTOP PLUS จากทั่วประเทศ

26 ธ.ค. 2555 เวลา 08:40 | อ่าน 4,724
แชร์ไปยัง
line
 

สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP 4-5 ดาว พร้อมมอบรางวัล 5 สุดยอด OTOP PLUS จากทั่วประเทศ
สสว. เตรียมพร้อมขยายโอกาสผู้ประกอบการ OTOP 4-5 ดาวทั่วประเทศ มุ่งกลุ่มเป้าหมายทั้งตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และกลุ่ม AEC ขณะเดียวกันเดินหน้าสรรหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP PLUS จาก 4 ภูมิภาค โดยจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศและรางวัลดีเยี่ยมให้กับ 5 ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงาน Thailand SME EXPO 2012 มุ่งให้เป็นต้นแบบและสร้างแรงจูใจผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ในการพัฒนาตัวเองสู่ตลาดสากล
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในพิธีมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) ในงาน Thailand SME Expo 2012 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4-5 ดาว มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้สมัยใหม่ในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับสินค้าและบริการ สามารถยกระดับการเป็น SMEs ระดับชุมชน ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ นับเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ หันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ (OTOP NEXT) ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่าเพิ่ม
“สสว. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และมุ่งพัฒนาสินค้าต้นแบบ ภายใต้ 3 แนวทาง คือ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ ทันสมัย เหมาะกับการใช้งาน 2.ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างจากเดิม และ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 202 คณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเงิน ฯลฯ ร่วมคัดสรรโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเข้ารอบในระดับภูมิภาคจำนวน 40 ราย และเข้าสู่รอบคัดเลือกในระดับประเทศจำนวน 20 ราย”
โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะมุ่งพิจารณาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความโดดเด่น ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตเพื่อจำหน่าย การตลาดและการเพิ่มมูลค่า ซึ่งทำการคัดเลือกและเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP PLUS จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลดีเยี่ยม 4 รางวัล ประกอบด้วย 1.กลุ่มบ้านถักทอ จ.พะเยา 2.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อย จ.เชียงใหม่ 3.กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกก จ.นครพนม 4.วิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา จ.พระนครศรีอยุธยา และ 5. บุญรัตน์ไทยคราฟ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านการบวนการพัฒนาจาก OTOP NEXT จะได้รับโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึง การวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจัดทำ Catalogue และการเปิดหน้าร้าน Online เพื่อทำตลาดในระบบ E-Market ฯลฯ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับจากผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น สู่ผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการในระดับสากลโดยรักษาอัตลักษณ์และความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1356077324&grpid=no&catid=03&subcatid=0300 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:53:28 น.

26 ธ.ค. 2555 เวลา 08:40 | อ่าน 4,724


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
48 2 ก.ค. 2565
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
51 2 ก.ค. 2565
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
12 2 ก.ค. 2565
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
41 1 ก.ค. 2565
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
38 30 มิ.ย. 2565
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
40 30 มิ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ห่วงใยสังคม/เยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งการส่วนราชการเร่งสร้างความรู้ ชี้คุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน
37 30 มิ.ย. 2565
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
213 28 มิ.ย. 2565
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
43 28 มิ.ย. 2565
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
70 28 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน