สภา สบช. เห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรปริญญาโทการพยาบาล รองรับสังคมปัจจุบันและอนาคต

30 ต.ค. 2563 เวลา 20:15 | อ่าน 73
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 
ปริญญาโทการพยาบาล

สภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติเห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ และเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสังคมปัจจุบันและอนาคต


สภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติเห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ และเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสังคมปัจจุบันและอนาคต


วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 7/2563 ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ (Completed Aged Society) มีความต้องการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ใกล้บ้าน สอดคล้องกับการสำรวจของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก ที่พบว่าบุคลากรและหน่วยงานด้านสุขภาพ ต้องการศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลขั้นสูง ในการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ดังนั้นที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต 2 หลักสูตรแรก คือด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และหลักสูตรเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อดูแลครอบคลุมทุกระยะของการเจ็บป่วย รองรับความต้องการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสังคมปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคระบาด และภาวะฉุกเฉินในทุกช่วงอายุ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของทีมบุคลาการทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ


ปริญญาโทการพยาบาล
-ADVERTISMENT-

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรแรก คือสาธารณสุขศาสตรมหาบัณทิตที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดขอนแก่น จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา โดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจะเปิดสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เริ่มในปีการศึกษา 2564 ส่วนสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เปิดสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาต่อยอด เพิ่มโอกาสในอาชีพด้านการพยาบาลขั้นสูง ทั้งในภาครัฐ เอกชน เช่น เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านสุขภาพหรือประกอบอาชีพอิสระ

-ADVERTISMENT-

30 ต.ค. 2563 เวลา 20:15 | อ่าน 73
  
10 ลำดับมาใหม่
ศบศ. เตรียมเสนอครม. อนุมัติ “คนละครึ่ง” เฟซ 2 เปิดลงทะเบียน 5 ล้านคน เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม พร้อมเปิด “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
79 2 ธ.ค. 2563
“จุรินทร์”เสนอประกันรายได้ข้าว เข้า ครม. เคาะจ่ายเงินส่วนต่างงวด 5 วันที่ 7 ธ.ค.พร้อมประกาศดีเดย์โอนเงินมันสำปะหลังงวดแรก 1 ธ.ค.นี้
55 2 ธ.ค. 2563
ครม.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.
86 1 ธ.ค. 2563
ประกาศกระทรวงยุติธรรม กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2563
52 1 ธ.ค. 2563
อินทรธนู
66 1 ธ.ค. 2563
ชุดเครื่องแบบข้าราชการ หญิง
85 1 ธ.ค. 2563
ชุดเครื่องแบบข้าราชการ ชาย
67 1 ธ.ค. 2563
โครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดเฟส 2
134 30 พ.ย. 2563
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพฐ
68 30 พ.ย. 2563
“ช่วยชาวนา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายกฯ ในฐานะประธานบอร์ด นบข. เคาะเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1
71 30 พ.ย. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
สภา สบช. เห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรปริญญาโทการพยาบาล รองรับสังคมปัจจุบันและอนาคต
73 30 ต.ค. 2563