สภา สบช. เห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรปริญญาโทการพยาบาล รองรับสังคมปัจจุบันและอนาคต

30 ต.ค. 2563 เวลา 20:15 | อ่าน 105
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 
ปริญญาโทการพยาบาล

สภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติเห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ และเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสังคมปัจจุบันและอนาคต


สภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติเห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ และเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสังคมปัจจุบันและอนาคต


วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 7/2563 ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ (Completed Aged Society) มีความต้องการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ใกล้บ้าน สอดคล้องกับการสำรวจของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก ที่พบว่าบุคลากรและหน่วยงานด้านสุขภาพ ต้องการศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลขั้นสูง ในการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ดังนั้นที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต 2 หลักสูตรแรก คือด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และหลักสูตรเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อดูแลครอบคลุมทุกระยะของการเจ็บป่วย รองรับความต้องการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสังคมปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคระบาด และภาวะฉุกเฉินในทุกช่วงอายุ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของทีมบุคลาการทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ


ปริญญาโทการพยาบาล
-ADVERTISMENT-

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรแรก คือสาธารณสุขศาสตรมหาบัณทิตที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดขอนแก่น จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา โดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจะเปิดสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เริ่มในปีการศึกษา 2564 ส่วนสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เปิดสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาต่อยอด เพิ่มโอกาสในอาชีพด้านการพยาบาลขั้นสูง ทั้งในภาครัฐ เอกชน เช่น เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านสุขภาพหรือประกอบอาชีพอิสระ

-ADVERTISMENT-

30 ต.ค. 2563 เวลา 20:15 | อ่าน 105
 

 
10 ลำดับมาใหม่
สถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ยตลอดปี
30 25 ม.ค. 2564
กรุงไทยไขคำตอบ “จองซื้อหุ้น OR” ย้ำทุกคนมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น รู้ผลภายใน 6 ก.พ.นี้
30 25 ม.ค. 2564
ช่องทางการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง
36 25 ม.ค. 2564
กรมบัญชีกลาง ชี้แจง!! กรณีเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน
76 24 ม.ค. 2564
นายกฯ ไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ขอให้ขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อมั่นใจว่าปลอดภัย
48 24 ม.ค. 2564
iTest ข้อสอบภาค ก. (e-Exam) ชุดที่ 2/2564
88 24 ม.ค. 2564
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 24 ถึง 30 มกราคม 2564
59 24 ม.ค. 2564
ตาเข ตาเหล่ในเด็ก รู้ก่อนรักษาหายได้
43 23 ม.ค. 2564
เงื่อนไขใหม่! จ้างงานเด็กเพิ่งจบ ยืดหยุ่นกว่าเดิม
72 23 ม.ค. 2564
วาระการออมแห่งชาติเดินหน้าฉลุย นายกฯ ชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือ ยอดสมาชิก กอช. แตะ 2.4 ล้านคน เป็นนักเรียน แสนกว่าราย
38 23 ม.ค. 2564
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
สภา สบช. เห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรปริญญาโทการพยาบาล รองรับสังคมปัจจุบันและอนาคต