"รมช.ประภัตร" ชื่นชม13กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ เน้นจุดแข็งคุณภาพเนื้อโคเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

15 พ.ย. 2563 เวลา 12:44 | อ่าน 75
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 
ลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ ต.ตรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในด้านการส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์จึงดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ(โคขุน กู้วิกฤต Covid-19) ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มีตลาดรองรับที่แน่นอน มีการประกันราคา สำหรับการสนับสนุนเงินทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี ถือเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำและไม่ต้องนำทรัพย์สินมาค้ำประกัน เพียงรวมเป็นกลุ่มและสมาชิก 7 คนขึ้นไป ยื่นจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผ่านความเห็นชอบต่อไป ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน


ลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่

>“จากการลงพื้นที่มาหลายจังหวัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ มีการจัดตั้งและผ่านการอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 13 กลุ่มซึ่งถือเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างดี ในการเตรียมความพร้อมคุณสมบัติก่อนการยื่นขอสินเชื่อ ทั้งด้านองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ การมีตลาดรองรับที่แน่นอนโดยธ.ก.ส.สาขาวังพิกุล ได้ร่วมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และ ผู้สนใจการเลี้ยงวัว สามารถเข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนเพื่อการส่งออกที่ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด ซึ่งเลี้ยงโคขุนโดยปราศจากสารเร่งเนื้อแดง และ มีตลาดต่างประเทศรับซื้อแน่นอน” นายประภัตรกล่าว

-ADVERTISMENT-
ลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่

สำหรับจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ คือการเลือกเลี้ยงโคพันธุ์ดี เป็นลูกผสมระหว่างโคที่แม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน ผสมกับน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ชาโรเล่ ซึ่งเจริญเติบโตเร็ว และคุณภาพเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงสมาชิกทุกคนมีใจรักในการเลี้ยงโค มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การเลี้ยงโคมาเป็นเวลานาน สมาชิกมีวัตถุดิบที่ใช้ผสมอาหาร TMR ทำให้ลดต้นทุนการผลิต สมาชิกทุกคนผ่านการอบรมการเลี้ยงโคขุนโดยไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง และสหกรณ์เป็นผู้รับซื้อคืนทั้งหมดมีการประกันราคาขั้นต่ำ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด เป็นผู้ซื้อขายโคขุนให้กับต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ

-ADVERTISMENT-

15 พ.ย. 2563 เวลา 12:44 | อ่าน 75
  
10 ลำดับมาใหม่
กระดูกพรุน เกิดจากอะไร มีวิธีป้องกันอย่างไร ?
51 3 ธ.ค. 2563
ศบศ. เตรียมเสนอครม. อนุมัติ “คนละครึ่ง” เฟซ 2 เปิดลงทะเบียน 5 ล้านคน เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม พร้อมเปิด “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
132 2 ธ.ค. 2563
“จุรินทร์”เสนอประกันรายได้ข้าว เข้า ครม. เคาะจ่ายเงินส่วนต่างงวด 5 วันที่ 7 ธ.ค.พร้อมประกาศดีเดย์โอนเงินมันสำปะหลังงวดแรก 1 ธ.ค.นี้
76 2 ธ.ค. 2563
ครม.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.
104 1 ธ.ค. 2563
ประกาศกระทรวงยุติธรรม กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2563
53 1 ธ.ค. 2563
อินทรธนู
81 1 ธ.ค. 2563
ชุดเครื่องแบบข้าราชการ หญิง
115 1 ธ.ค. 2563
ชุดเครื่องแบบข้าราชการ ชาย
79 1 ธ.ค. 2563
โครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดเฟส 2
158 30 พ.ย. 2563
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพฐ
77 30 พ.ย. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
"รมช.ประภัตร" ชื่นชม13กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไผ่ เน้นจุดแข็งคุณภาพเนื้อโคเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
75 15 พ.ย. 2563