ศบค. เห็นชอบขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 8 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 64

19 พ.ย. 2563 เวลา 19:56 | อ่าน 126
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 

วันนี้ (18 พ.ย. 63) เวลา 11.50 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. สถานการณ์ประจำวัน และความก้าวหน้าในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


ศบค. เห็นชอบขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 8 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 64

ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 8 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 ถึง 15 ม.ค.64 ซึ่งเป็นการขยายเวลาที่คร่อมช่วงเวลาปีใหม่ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความเข้มข้น และเพื่อรักษาความพร้อมรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ BWF World Tour ซึ่งการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะอำนวยความสะดวกต่อการจัดการแข่งขัน และดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้


โฆษก ศบค. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอให้มีการกักตัวในรูปแบบ Area Quarantine โดยเข้ามากักกันตัว 10 วัน ณ ASQ หลังจากนั้น เห็นควรให้ใช้มาตรการคุมไว้สังเกตเป็นเวลาอีก 4 วัน ในพื้นที่ที่กำหนดร่วมกับการใช้ Application ติดตามตัว ซึ่งที่ประชุม ศบค. ได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการดำเนินการและข้อห่วงใยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ โดยที่ประชุม ศบค. มอบหมายให้ ศบค. ชุดเล็ก และกระทรวงสาธารณสุข ได้ไปเพิ่มเติมรายละเอียด แล้วนำกลับมาพิจารณาให้ได้ข้อสรุปในที่ประชุม ศบค. ครั้งต่อไป

-ADVERTISMENT-

พร้อมกันนี้ ศบค. มีมติอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีความเห็นว่ามีเหตุที่จัดเป็นผู้เสี่ยงสูงสมควรเข้ารับการกักกัน ให้สามารถเข้ารับการกักกันใน Organizational Quarantine (OQ) ที่ส่วนราชการกำหนดหรือจัดตั้งขึ้น เพื่อป้องกันประชาชนคนไทยในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนปลอดภัยจากการติดเชื้อ กรณีพบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่มีอาการติดเชื้อโควิด-19


ด้านสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,880 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ 1,427 ราย สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ของโลก มีผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลกขณะนี้รวมกว่า 55 ล้านคน เฉลี่ยผู้ป่วยทั่วโลก 2 วัน 1 ล้านคน


โฆษก ศบค. เผยว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้กล่าวว่า ณ ขณะนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในโลกด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 ซึ่งไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดในมิติด้านการฟื้นตัวและมิติด้านความรุนแรงของการระบาด พร้อมกันนี้ มหาวิทยาจอห์น ฮอบกินส์ สหรัฐอเมริกา ได้รายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพ หรือ 2019 Global Health Security Index ที่มีการจัดอันดับประเทศทั้งหมดรวม 195 ประเทศในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 ของโลก และอันดับ 1 ของภูมิเอเชีย พร้อมยกย่องว่าไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดได้มากที่สุด นอกจากนี้เว็บไซต์ข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกา คือ U.S News & World Report ได้เผยผลการจัดอันดับของประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำปี 2563 โดยยกให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของโลกและประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจจากทั้งหมด 73 ประเทศทั่วโลก นับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติ


ในตอนท้ายโฆษก ศบค. ยืนยันว่า เวลาในการกักกันตัวขณะนี้ยังอยู่ที่ 14 วัน ขณะที่พัฒนาการของการกักกันตัวของทั่วโลกได้ปรับเป็น 10 วัน ดังนั้น จะทำอย่างไรให้การกักกันตัวเป็น 10 วัน โดยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากกว่านี้ ซึ่งในเวลาอีกประมาณ 1 เดือนกว่า ๆ จากนี้ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขจะไปทำข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอรูปแบบใหม่กลับมาเข้าที่ประชุม ศบค. ทั้งนี้ โฆษก ศบค. เน้นย้ำให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ป้องกันตัวเองให้มากที่สุด


--------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

-ADVERTISMENT-

19 พ.ย. 2563 เวลา 19:56 | อ่าน 126
 

 
10 ลำดับมาใหม่
สถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ยตลอดปี
30 25 ม.ค. 2564
กรุงไทยไขคำตอบ “จองซื้อหุ้น OR” ย้ำทุกคนมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น รู้ผลภายใน 6 ก.พ.นี้
30 25 ม.ค. 2564
ช่องทางการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง
36 25 ม.ค. 2564
กรมบัญชีกลาง ชี้แจง!! กรณีเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน
76 24 ม.ค. 2564
นายกฯ ไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ขอให้ขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อมั่นใจว่าปลอดภัย
48 24 ม.ค. 2564
iTest ข้อสอบภาค ก. (e-Exam) ชุดที่ 2/2564
88 24 ม.ค. 2564
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 24 ถึง 30 มกราคม 2564
59 24 ม.ค. 2564
ตาเข ตาเหล่ในเด็ก รู้ก่อนรักษาหายได้
43 23 ม.ค. 2564
เงื่อนไขใหม่! จ้างงานเด็กเพิ่งจบ ยืดหยุ่นกว่าเดิม
72 23 ม.ค. 2564
วาระการออมแห่งชาติเดินหน้าฉลุย นายกฯ ชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือ ยอดสมาชิก กอช. แตะ 2.4 ล้านคน เป็นนักเรียน แสนกว่าราย
38 23 ม.ค. 2564
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ศบค. เห็นชอบขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 8 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 64