การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

20 ม.ค. 2556 เวลา 14:50 | อ่าน 8,974
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 

ปัจจุบัน "คอมพิวเตอร์" กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนทำงานอย่างเราไม่ใช้ ไม่ได้แล้ว ดังนั้นควรรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องด้วย

- เริ่มจากแสงสว่างจากตัวคอมพิวเตอร์สามารถปรับให้เหมาะสมกับดวงตา จะปรับขนาดไหนไม่มีข้อกำหนด เพียงแต่จัดแสงให้ตาเรารู้สึกสบาย และจะใช้สกรีนติดหน้าจอเพือลดความจ้าของแสงก็ได้ หรือลดแสงแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีน้อยมากจากจก และสกรีนเหล้านี้ ก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

- การป้องกันไม่ให้ตาเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง หรือ แสบตา ก็ควรนั่งในท่าที่เหมาะสม และห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 20 - 30 นิ้ว สกรีน คอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 20 - 26 องศา จัดเอกสารที่ต้องใช้ดูประกอบไว้ใกล้กับจอเครื่องคอม จะไ้ดลดการส่ายศรีษะไปมา และลดการเปลี่ยนระยะการดูของตา ในระยะที่ต่างกันมาก

- อย่าให้มีฝุ่นเกาะจอคอมพิวเตอร์ ควรทำความสะอาดเสมอ พักสายตา พักอิริยาบททุกๆ 20 นาที เพื่อป้องกันตาเมื่อย กะพริบตาบ้าง ถ้ารู้สึกแสบตา หรือใช้น้ำตาเทียมหดเป็นครั้งคราว

- จอภาพคอมพิวเตอร์ต้องโฟกัสชัดเจน ตัวหนังสือ ภาพในจอให้ปรับให้ขัดเจนเสมอผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี และจำเป็ตต้องใช้แว่นอ่านหนังสือ ควรใช้แว่นอ่านหนังสือที่เหมาะสม และไม่ควรใช้แว่น 2 ชั้น หรือแว่นไม่มีชั้น เพราะจะทกให้ต้องเงยหน้าอ่านข้อความในจอตลอด ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ปวดต้นคอเพิ่มขึ้นอีก


คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดขั้นตอนในการทำงานของตน เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆ เช่นมนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมา เพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุออกจากกัน มนุษย์ประดิษฐ์รถยนต์หรือเครื่องยินก็เพื่อเพิ่มความสสามารถใสการเดินทาง นอกจานี้ ยังมีเครื่องมือประเภทอื่นๆ อีกมากที่มนุษย์ได้พยายามสร้างขึ้นทาเพื่อแผ่นแรงกำลังสมองของตน เช่น ช่วยคิดเลขให้ช่วยจำข้อมูลให้เป็นต้น

เราจะเห็นว่าเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่มนุษย์ผลิตขึ่้นมานั้น จะนำไปใช้งานในลักษณะแตกต่างกัน เช่นมีดเราจะเห็นว่ามีหลายแบบหลายชนิด ทั้่งนี้เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆกัน รถยนต์ก็มีหลายแบบ เช่น รถบรรทุก รถโดยสารและรถแทรกเตอร์ ทั้งนี้เพื่อใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน มีเครื่องสำหรับใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน มีตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กจิ๋ว มนุษย์พยายามประดิษฐ์ออกมาเพื่อให้มีราคาถูกและเหมาะสมกับงานแต่ละอย่าง คอมพิวเตอร์จะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเข้าใจเครื่อง เช่นเดียวกับการใช้มีดหรือขวาน คนบางคนใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล้านี้ได้อย่างแท้จริง แต่คนบางคนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ คนบางคน ยังนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือกระทำในลักษณะที่เป็นอาชญากรรม

เครื่องมือต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ได้สร้างผลกระทบต่อสังตคมหลายประการเช่น ลดความสำคัญของงานในลักษณะเดิมทำให้คนซึ่งทำงานในลักษณะเดิมต้องสูญเสียอาชีพแต่ในขณะเดียวกันเครื่องมือที่สร้างอาชีพใหม่ขึ้นมาด้วย เช่นเมื่อมีรถยนต์ช่วยในการขนส่ง อาชีพ แบกหามบางประเภท อาชีพขับเกียน อาชีพขับรถม้าอาชีพสร้างเวีน อาชีพสร้างรถม้า เหล้านี้ก็หมดไป แต่กลับอาชีพขับรถยนต์ อาชีพสร้างเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องยนต์ อาชีพครูสอนขับรถยนต์ แต่ก็ได้สร้างผลกระทบด้านอื่นๆ ซึ่งไม่พึงประสงค์ได้แก่ การจราจรติดขัดอากาศเป็นพิษ น้ำมันขาดแคลนการไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร และอุบัติเหตุท้องถนนเป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างอาชีพด้านอื่นๆ ตามขึ้นมาอีก เช่น อาชีพตำรวจจราจร อาชีพทำป้าย จราจรทำสัญญาณจรากร อาชีพสร้างทางหลวง อาชีพตำรวจทางหลวง เพื่อหาทางไม่ให้ผลเหล่านี้สร้างปัญหาและสร้างความทุกข์ขึ้่นแก่ประชาชนโดยทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างประโยชน์ สร้างปัญหา และมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับเครื่องมือประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ การที่มนุษย์พยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น มนุษย์ได้พบวิธีการและนำผลทีได้ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นๆ เช่น เครื่องเล่นเกมต่างๆ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลพลอยได้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็สร้างผลกระทบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอีก เราจึงควรจะสร้างความเข้าใจ และหาวิธีป้องกันที่จะมไม่ให้ผลกระทบในทางลบ และสร้างปัญหาแก่ประเทศชาติในอนาคน

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เสียเลยก็น่าจะได้ แต่ถ้าพิจาณากันอย่างถ่องแท้แล้ว จะเห็นว่ายากมาก เพราะว่าคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงเรื่อยๆ และมีแนวทางว่าจะลดลงไปอีก เรายังจะเป็นต้องติดต่อค้าขายกับประเทศอื่น ซึ่งสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำลง นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดจำนวนผลิตผลได้พอเหมาะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม ถ้าเรายังผลิตด้วยลักษณะแบบเดิม ซึ่งมีมาตรฐานที่ไม่แน่นอน ต้นทุนสูงขึ้น สินค้ามีราคาแพง นอกจาจะไม่สามรถแย่งตลาดกับผู้อื่นได้แล้ว เรายังคงต้องซื้อสินค้าจากประเทศอื่นอีกด้วย เพราะคุณภาพดีกว่าและราคาถูกกว่า

การที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเครื่อง ระบบการสั่งงาน และชุดคำสั่งใช้งาน และการที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำได้ดีแค่ไหน ก็ไม่ได้มาจกาตัวเครื่องเท่านั้น เราไม่สามรถนำระบบงานสั่งงานและชุดคำสั่งงานสำหรับงานหนึ่งไปใช้กับงานอื่นได้ดีทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของงานนั้นๆ ว่าสามรรถนำชุดคำสั่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ไม่ได้ จำเป็นตต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ด้วยเหตุนี้ ถ้่าเราเริ่มเรียนรู้วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ การที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ให้ได้ผลอย่างเต็มที่ก็จะใช้เวลานานยิ่งขึ้นเราจึ่งควรพิจาณาให้รอบคอบ นอกจากการศึกษาเรื่องการทำงานของเครื่องแล้วก็ควรต้องศึกษาผลกระทบและหาทางป้องกันควบคู่กันไปเช่น การที่จะไม่ทำให้เกิดการว่างงาน ปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมการ การกำนหดแนวทางในการวางแผนอนาคตอย่างรอบคอบ มีขอบเขต สร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเครื่องจักรให้สมดุลกัน และคงความสามารถของมนุษย์ในการทำงาน หรือคิดเองได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องจักร

เครื่องคอมพิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีขีดจำกัดอยู่อีกมาก จึ่งช่วยมนุษย์ได้เฉพาะในงานบางประเภทเท่านั้น ยังมีงานอีกจำนวนมากที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามรถที่จะทำได้เช่น การบริหารงาน คอมพิวเตอร์เป็นเพียงแต่ตัวที่จะช่วยงานในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในรูปต่างๆ การตัดสินใจเลือกวิธีการหรือการกระทำใดๆ ยังขึ้นกับมนุษย์ความสามารถและความชำนาณมนุษย์ ผลกระทบที่จะมีต่อสังคมจึงมีในลักษณะงานบางประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และมีการกระทำที่เหมือนๆ กันอย่างเป็นประจำ งานของมนุษย์จำนวนมากมีลักษณะดังกล่าว การที่มนุษย์จะไม่ทำอะไรเลย ให้คอมพิวเตอร์ทำแทนหมดทุกอย่างนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้ ผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ จึงเป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีการทำงานของมนุษย์เท่านั้น
ข้อมูลจาก http://eduict2102.exteen.com/page-2
-Advertisement-

-Advertisement-

20 ม.ค. 2556 เวลา 14:50 | อ่าน 8,974


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
​กยศ.เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบตัดชำระหนี้กองทุนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฉบับปรับปรุง เน้นย้ำผู้กู้ยืมจะไม่เสียสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายใหม่
40 25 มี.ค. 2566
​29 มี.ค. กระทรวงต่างประเทศประกาศวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คาด พร้อมจัดระบบป้องกันปัญหาบัตรตกหล่น
29 25 มี.ค. 2566
สมาชิกสามารถออมกับ กบข. สูงสุด 30% ได้แล้ววันนี้
46 24 มี.ค. 2566
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมเริ่มบังคับ 18 เม.ย. 66 เปิดทางนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงาน พักผ่อน วันลา ให้ชัดเจน
61 23 มี.ค. 2566
ไม่ใช่แค่ปอด หัวใจก็โดนทำร้ายจากฝุ่น PM 2.5
81 22 มี.ค. 2566
คณะแพทย์ รามาฯ เผย ยาต้านพิษ Prussian blue ใช้รักษาภาวะพิษจากซีเซียม
81 22 มี.ค. 2566
รองโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยดีวันดีคืน ช่วง 3 เดือนแรกปี 66 ต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 5.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2 แสนล้านบาท
79 22 มี.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีผลักดันกฎหมาย กยศ. สำเร็จ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว (20 มีนาคม 2566) สร้างความเป็นธรรม ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
79 20 มี.ค. 2566
คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หนุนเงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 5,500 ราย 165ล้านบาท พร้อม เห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณ “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ
78 20 มี.ค. 2566
ครม. อนุมัติสินเชื่อ
97 19 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน

SPONSORED