ไฟเขียว ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ช่วยมีเงินใช้หลังเกษียณ

31 มี.ค. 2564 เวลา 20:51 | อ่าน 156
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 

แรงงานในระบบทุกกลุ่มต้องรู้ เกี่ยวกับกฎหมายฉบับล่าสุดที่ครม.มีมติเห็นชอบ นั่นก็คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งถือเป็นการสร้างวินัยการออมของประชาชนวัยทำงาน ในรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบ โดยได้รับผลประโยชน์คืนในรูปแบบการจ่ายบำเหน็จบำนาญ ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแล


กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ช่วยมีเงินใช้หลังเกษียณ

ใครบ้างที่ต้องเป็นสมาชิกของ กบช.?

ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี ทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของราชการ พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


สำหรับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ กบช. จะกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่าย ดังนี้
• ปีที่ 1 – 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
• ปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
• ปีที่ 7 – 9 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของค่าจ้าง
• ปีที่ 10 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 - 10 ของค่าจ้าง

โดยกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน
กรณีลูกจ้างเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว
หากลูกจ้างและนายจ้างต้องการส่งเพิ่ม สามารถส่งเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของค่าจ้าง โดยไม่จำกัดเพดานค่าจ้าง

กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ช่วยมีเงินใช้หลังเกษียณ
-ADVERTISMENT-

วิธีรับเงินจาก กบช.


เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี แบ่งเป็น 3 กรณี

1. กรณีเลือกบำเหน็จ ได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ลูกจ้างส่ง เงินสมทบจากนายจ้าง รวมผลตอบแทน

2. กรณีเลือกบำนาญ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นบำเหน็จก็สามารถทำได้ เช่น รับบำนาญแล้ว 5 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นบำเหน็จ จะได้รับเงินเท่ากับเงินบำนาญ 15 ปีที่เหลือ

3. กรณีที่ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนใกล้ถึงแก่ชีวิตก่อนครบอายุ 60 ปี เมื่อออกจากงานแล้ว จะขอรับเงินสะสม เงินสมทบ บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้


สิทธิประโยชน์ทางภาษี


ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสะสมและเงินสมทบ เงินผลประโยชน์ และเงินที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุ


ซึ่งการส่งเงินเข้ากองทุนฯ นี้ จะเป็นสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณแก่ลูกจ้าง ทำให้นายจ้างมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจ้าง และการออมภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ อีกทั้งช่วยบรรเทาภาระงบประมาณการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคต

-ADVERTISMENT-

31 มี.ค. 2564 เวลา 20:51 | อ่าน 156
 

 
10 ลำดับมาใหม่
สพฐ.กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 “ห้ามข้าราชการกวดวิชา-สอดส่องป้องกัน-กำหนดบุคคลในทางลับติดตามผู้มีพฤติการณ์ทุจริต”
50 12 เม.ย. 2564
แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ท้องถิ่น) ชุดที่ 9/2564
44 12 เม.ย. 2564
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 11-17 เมษายน 2564
89 11 เม.ย. 2564
วัคซีนซิโนแวคส่งถึงไทยอีก 1 ล้านโดส นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งกระจายฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามแผน
69 11 เม.ย. 2564
ธ.ก.ส. เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564
57 11 เม.ย. 2564
ข้อสอบภาค ก. (e-Exam) ป.ตรี ป.โท ชุดที่ 10/2564
50 10 เม.ย. 2564
เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ รัฐบาลสนับสนุนทุนเสมอภาค ปี63 ช่วยนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว 1.07 ล้านคน
50 9 เม.ย. 2564
รมว.สุชาติฯ มอบ 3 นโยบายเร่งด่วน เดินหน้าภารกิจกรมการจัดหางาน
57 8 เม.ย. 2564
หนังสือสั่งการเปิดสอบครูผู้ช่วกรณีทั่วไป 2564
124 8 เม.ย. 2564
เปิดโอกาส กู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
103 7 เม.ย. 2564
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ไฟเขียว ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ช่วยมีเงินใช้หลังเกษียณ