กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ายา/สารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

18 พ.ค. 2564 เวลา 19:48 | อ่าน 338
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และเป็นการลดความแออัดในสถานพยาบาล ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลกรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ายา/สารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19


นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สถานพยาบาลหลายแห่งได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความแอดอัดของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล อีกทั้งได้ขอหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหาร เช่น ยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาฉีดหรือยาหยดเข้าทางเส้นเลือดหรือยาฉีดใต้ผิวหนัง ที่อยู่ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ายาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย และกำหนดให้เบิกได้เฉพาะกรณีที่ใช้กับผู้ป่วยในขณะที่อยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้น ยกเว้นค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และค่ายาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว่าหากแพทย์มีความจำเป็นต้องสั่งยาเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลจะสามารถเบิกค่ายาดังกล่าวจากทางราชการได้หรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และเป็นการลดความแออัดในสถานพยาบาล ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ดังนี้

-Advertisement-
1. การพิจารณาสั่งใช้ยาให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม จำเป็นและปลอดภัยกับผู้ป่วย ซึ่งการให้ยาหรือสารอาหาร ผู้ป่วยต้องสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมีผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอื่นเป็นผู้ให้ยาหรือสารอาหารแก่ผู้ป่วยที่บ้านหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยให้มีการติดตามการใช้ยาและบันทึกข้อมูลการใช้ยาดังกล่าวในเวชระเบียน สำหรับค่ายาหรือสารอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563


2. การส่งเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ให้บันทึกข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงตามรูปแบบและแนวปฎิบัติของหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายกำหนด“แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 268 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ และขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจ ให้ทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 6850 6851 หรือ Call Center กรมบัญชีกลางหมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

-Advertisement-

18 พ.ค. 2564 เวลา 19:48 | อ่าน 338


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 26 มีนาคม-1 เมษายน 2566
46 26 มี.ค. 2566
​กยศ.เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบตัดชำระหนี้กองทุนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฉบับปรับปรุง เน้นย้ำผู้กู้ยืมจะไม่เสียสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายใหม่
68 25 มี.ค. 2566
​29 มี.ค. กระทรวงต่างประเทศประกาศวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คาด พร้อมจัดระบบป้องกันปัญหาบัตรตกหล่น
61 25 มี.ค. 2566
สมาชิกสามารถออมกับ กบข. สูงสุด 30% ได้แล้ววันนี้
50 24 มี.ค. 2566
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมเริ่มบังคับ 18 เม.ย. 66 เปิดทางนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงาน พักผ่อน วันลา ให้ชัดเจน
64 23 มี.ค. 2566
ไม่ใช่แค่ปอด หัวใจก็โดนทำร้ายจากฝุ่น PM 2.5
87 22 มี.ค. 2566
คณะแพทย์ รามาฯ เผย ยาต้านพิษ Prussian blue ใช้รักษาภาวะพิษจากซีเซียม
82 22 มี.ค. 2566
รองโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยดีวันดีคืน ช่วง 3 เดือนแรกปี 66 ต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 5.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2 แสนล้านบาท
83 22 มี.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีผลักดันกฎหมาย กยศ. สำเร็จ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว (20 มีนาคม 2566) สร้างความเป็นธรรม ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
87 20 มี.ค. 2566
คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หนุนเงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 5,500 ราย 165ล้านบาท พร้อม เห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณ “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ
80 20 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน

SPONSORED