กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ายา/สารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

18 พ.ค. 2564 เวลา 19:48 | อ่าน 278
แชร์ไปยัง
line
 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และเป็นการลดความแออัดในสถานพยาบาล ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลกรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ายา/สารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19


นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สถานพยาบาลหลายแห่งได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความแอดอัดของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล อีกทั้งได้ขอหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหาร เช่น ยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาฉีดหรือยาหยดเข้าทางเส้นเลือดหรือยาฉีดใต้ผิวหนัง ที่อยู่ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ายาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย และกำหนดให้เบิกได้เฉพาะกรณีที่ใช้กับผู้ป่วยในขณะที่อยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้น ยกเว้นค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และค่ายาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว่าหากแพทย์มีความจำเป็นต้องสั่งยาเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลจะสามารถเบิกค่ายาดังกล่าวจากทางราชการได้หรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และเป็นการลดความแออัดในสถานพยาบาล ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ดังนี้

1. การพิจารณาสั่งใช้ยาให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม จำเป็นและปลอดภัยกับผู้ป่วย ซึ่งการให้ยาหรือสารอาหาร ผู้ป่วยต้องสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมีผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอื่นเป็นผู้ให้ยาหรือสารอาหารแก่ผู้ป่วยที่บ้านหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยให้มีการติดตามการใช้ยาและบันทึกข้อมูลการใช้ยาดังกล่าวในเวชระเบียน สำหรับค่ายาหรือสารอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563


2. การส่งเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ให้บันทึกข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงตามรูปแบบและแนวปฎิบัติของหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายกำหนด“แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 268 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ และขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจ ให้ทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 6850 6851 หรือ Call Center กรมบัญชีกลางหมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

18 พ.ค. 2564 เวลา 19:48 | อ่าน 278


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
มาใหม่
42 8 ธ.ค. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 10 เดือน ไทยส่งออกข้าวโต 33% มั่นใจปีนี้ได้ตามที่ตั้งเป้า 7.5 ล้านตัน สั่งการให้ควบคุมคุณภาพเพื่อคงชื่อเสียงข้าวไทยในตลาดโลก
32 8 ธ.ค. 2565
ประกันสังคมฝากเตือน! ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2566 ดำเนินการผ่าน 4 ช่องทางได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 65-31 มี.ค.66 ย้ำอย่าลืมใช้สิทธิทำฟันประจำปีวงเงิน 900 บาท
36 8 ธ.ค. 2565
กสร. เตือน! นายจ้างยื่นแบบ คร.11 ภายใน ม.ค. ศกหน้า
34 7 ธ.ค. 2565
31 7 ธ.ค. 2565
ครม.เห็นชอบให้ กฟผ. ถือหุ้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ไม่เกิน 50% มูลค่า 1.63 หมื่นลบ. เสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นฮับซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในอาเซียน
46 6 ธ.ค. 2565
ครม. มีมติขยายกรอบการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ รูปแบบโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5050 และ ส.กท. 827 (บางส่วน)
39 6 ธ.ค. 2565
สธ.เผยถ่ายโอน รพ.สต.คืบหน้าแล้ว 40 จังหวัด 2,932 แห่ง เหลืออีก 9 จังหวัด 331 แห่ง
47 5 ธ.ค. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยัน “ใบสั่งจริง แสกนจ่ายได้” แปะหน้ารถกรณีหาตัวคนขับไม่เจอเท่านั้น
50 5 ธ.ค. 2565
โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
58 5 ธ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน