ความเป็นมาของระบบบำนาญไทยในปัจจุบันที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร โพสต์นี้มีคำตอบ...

29 ส.ค. 2564 เวลา 18:22 | อ่าน 81
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 
รัฐบาลได้ปฏิรูประบบบำนาญไทย ด้วยการปรับสูตรคำนวณบำนาญข้าราชการของกรมบัญชีกลางเมื่อปี 2540 เนื่องด้วยแนวโน้มของสังคมผู้สูงวัยที่ทำให้จำนวนข้าราชการบำนาญเพิ่มขึ้น มีอายุขัยยืนยาวขึ้น ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยได้เผชิญกับพิษวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูประบบบำนาญไทย เพื่อป้องกันปัญหาขาดหลักประกันยามเกษียณของข้าราชการในอนาคต


ด้วยเหตุนี้ "กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ" (กบข.) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 (ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539) เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ โดยกำหนดให้ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกได้ว่าจะสมัครเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ สำหรับข้าราชการที่เข้ารับราชการหลังวันดังกล่าว ต้องเข้าเป็นสมาชิก กบข. ทุกคนตามที่กฎหมายกำหนด


ความเป็นมาของระบบบำนาญไทย
-ADVERTISMENT-
ภารกิจหลักของ กบข. คือ การนำเงินสะสมของสมาชิกและเงินที่รัฐสะสมไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และการลงทุนทางเลือก ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน และจัดหาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก โดยเงินส่วนที่สมาชิกจะได้รับคืนจาก กบข. เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ประกอบด้วย เงินสะสม เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม(ถ้ามี) รวมทั้งเงินที่ได้รับจากผลตอบแทนของการลงทุน และกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้สมาชิกเมื่อเกษียณอายุราชการ


???? สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดเรื่อง “เงินส่วนใดบ้างที่ กบข. และกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดูแล” ได้เพิ่มเติมที่โพสต์นี้ คลิก https://bit.ly/3Bbw2za
-ADVERTISMENT-

29 ส.ค. 2564 เวลา 18:22 | อ่าน 81
 
 
10 ลำดับมาใหม่
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2565
42 18 ก.ย. 2564
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบํานาญ 2565
37 18 ก.ย. 2564
วิธีที่หากจำแล้วนำไปใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดงานเงินในช่วงวิกฤติ
32 18 ก.ย. 2564
วิธีการรับเงินคืน กบข. เมื่อสมาชิกลาออกจากราชการ
35 18 ก.ย. 2564
​รัฐบาลเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ รักษาการจ้างงานบัณฑิตปริญญาตรี 14,510 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 เสนอ ครม. เร็ว ๆ นี้
95 16 ก.ย. 2564
อยากจับผิดแบงก์ปลอมต้องดูตรงไหน....มีหลายจุดเลยนะครับ
36 16 ก.ย. 2564
ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน ออก 7 มาตรการ พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และจ่ายสินไหม
84 16 ก.ย. 2564
รัฐบาลดูแลชาวสวนยางเต็มที่ กนย. เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ส่งเสริมการปลูกพืชเสริม ลดพื้นที่ปลูกยางพาราให้ได้ตามเป้าหมาย
91 15 ก.ย. 2564
สินเชื่อกรุงไทยใจดี มีวงเงินด่วน สูงสุด 100,000 สมัครผ่าน Krungthai NEXT
129 15 ก.ย. 2564
นร. - นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. 1579 ศธ. กำชับเงินเยียวยา 2,000 บาท ห้ามสถานศึกษาหัก!
52 15 ก.ย. 2564
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ความเป็นมาของระบบบำนาญไทยในปัจจุบันที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร โพสต์นี้มีคำตอบ...