สบพ. สัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบแรก Early Recruitment

23 ก.ย. 2564 เวลา 21:18 | อ่าน 104
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เพื่อรับทราบข้อมูลและหลักเกณฑ์การ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoomสำหรับการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณากลุ่มโรงเรียนที่มีสถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อกับสบพ.มาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จึงเพิ่มรอบการรับนักศึกษาใหม่ในรอบ Early Recruitment ให้กับอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อใน สบพ.(เครือข่ายอาจารย์แนะแนว) และขอรับการสนับสนุนจากอาจารย์แนะแนวได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อทางด้านการบินได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินที่ยังมีความต้องการบุคลากรการบินอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565


ในปีนี้ สบพ.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลายหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) จัดขึ้นโดยกองวิชาบริหารการบิน ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมการบิน จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพด้านการบินที่หลากหลาย ใน 6 วิชาโท ได้แก่

- วิชาโทการจราจรทางอากาศ
- วิชาโทการท่าอากาศยาน
- วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
- วิชาโทธุรกิจสายการบิน
- วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
-ADVERTISMENT-
สัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่
- แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
- แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์


หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ


การรับสมัครรอบ Early Recruitment นั้น จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป หลังจากนี้ สบพ. ยังได้เปิดรับสมัครในรอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 4 รอบ ได้แก่
1. รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564)
2. รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565)
3. รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565)
4. รอบรับตรงอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2565)


ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียด ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211


นอกจากหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ในปีนี้ สบพ.โดยกองวิชาวิศวกรรมการบิน ได้มีแผนการเปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบินในปีการศึกษา 2565 ด้วยโดยจะเน้นพัฒนาทักษะ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการบิน สามารถต่อยอดประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครเฉพาะรอบโควตา และรอบรับตรงเท่านั้น**


ในวันเดียวกันนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันการบิน New Normal ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการบิน สู่ยุค New Normal EP.2” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมการบิน รับฟังการเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้านการบินที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านการบินอีกด้วย


สำหรับอาจารย์แนะแนวที่ยังไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในรอบนี้ สบพ.เตรียมจัดงานรอบต่อไปในเร็วๆนี้และหากทางโรงเรียนต้องการให้ สบพ.เข้าไปแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน สามารถติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาในรอบต่อไป รวมถึงการไปแนะแนวทั้งในแบบ Onsite และ Online ได้ที่โทร. 022725741-4 ต่อ 8211ได้ในวันและเวลาราชการ
-ADVERTISMENT-

23 ก.ย. 2564 เวลา 21:18 | อ่าน 104
 
 
10 ลำดับมาใหม่
​เปิดจองคิว ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี 29 จังหวัด 18 ต.ค.นี้ เงินเข้ารอบแรก 8 พ.ย.
96 17 ต.ค. 2564
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 17-23 ตุลาคม 2564
60 17 ต.ค. 2564
ขับข้ามแยกห้ามเปิด ไฟฉุกเฉิน เด็ดขาด
56 16 ต.ค. 2564
แบตหมด สตาร์ทไม่ติด จั๊มแบต ยังไง?
81 16 ต.ค. 2564
ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด ปรับเคอร์ฟิว 23.00-03.00 น. อย่างน้อย 15 วัน เริ่ม 16 ต.ค. นี้ นรม. สั่งตั้ง ศบค. ส่วนหน้า ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ภาคใต้
136 14 ต.ค. 2564
กระทรวงเกษตรฯ เผยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
115 13 ต.ค. 2564
โฆษกรัฐบาลแจง พ่อค้าแม่ค้า “โครงการเราชนะ” ถูกเรียกเงินคืนเพราะทำผิดเงื่อนไข
145 11 ต.ค. 2564
รัฐบาลเตือนผู้ประกอบการโรงแรมที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พัก เผยภาครัฐมีการติดตามข้อมูลหากพบการทำผิดตัดสิทธิ์ร่วมโครงการครั้งต่อไป
129 10 ต.ค. 2564
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 10-16 ตุลาคม2564
200 10 ต.ค. 2564
การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ
161 8 ต.ค. 2564
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
สบพ. สัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบแรก Early Recruitment