ฤกษ์ออกรถปี 2565

6 ธ.ค. 2564 เวลา 10:07 | อ่าน 664
แชร์ไปยัง
line
 
ฤกษ์ออกรถปี 2565


วันดี


เช็กฤกษ์ออกรถประจำปี 2565 / 2022 วางแผนซื้อรถใหม่ ได้รถดี ฤกษ์ดี เพิ่มความเป็นสิริมงคล ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรือง ชีวิตรุ่งโรจน์ เช็กที่นี่ ทั้งฤกษ์ออกรถตามวันเกิดและฤกษ์ออกรถประจำเดือน ที่มีให้คุณดูตลอดทั้งปี


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนมกราคม


• วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 13 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนกุมภาพันธ์


• วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้มคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้ 


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนมีนาคม


• วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนเมษายน


• วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนพฤษภาคม


• วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้

ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนมิถุนายน


• วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนกรกฎาคม


• วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนสิงหาคม


• วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอังคารใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนกันยายน


• วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนตุลาคม


• วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดวันพุธใช้
• วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนพฤศจิกายน


• วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนธันวาคม


• วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 25   ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้* ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด
คนเกิดวันอาทิตย์ : ห้ามออกรถวันศุกร์
คนเกิดวันจันทร์ : ห้ามออกรถวันอาทิตย์
คนเกิดวันอังคาร : ห้ามออกรถวันจันทร์
คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) : ห้ามออกรถวันอังคาร
คนเกิดวันพุธ(กลางคืน) : ห้ามออกรถวันพฤหัสบดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี : ห้ามออกรถวันเสาร์
คนเกิดวันศุกร์ : ห้ามออกรถวันพุธ
คนเกิดวันเสาร์ : ห้ามออกรถวันพุธ


***หมายเหตุ***
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น.ข้อมูลจาก เคมอเตอร์

6 ธ.ค. 2564 เวลา 10:07 | อ่าน 664


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
31 30 มิ.ย. 2565
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
36 30 มิ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ห่วงใยสังคม/เยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งการส่วนราชการเร่งสร้างความรู้ ชี้คุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน
34 30 มิ.ย. 2565
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
108 28 มิ.ย. 2565
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
38 28 มิ.ย. 2565
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
56 28 มิ.ย. 2565
สินเชื่อธนาคารออมสิน ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤษติ Covid-19 ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ
สินเชื่อธนาคารออมสิน ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤษติ Covid-19 ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ
92 27 มิ.ย. 2565
6 สิ่งที่ห้ามให้ยืม เพราะป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
6 สิ่งที่ห้ามให้ยืม เพราะป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
70 27 มิ.ย. 2565
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ
49 27 มิ.ย. 2565
นายกฯ ยินดีสัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น หลังจีนเริ่มเปิดเที่ยวบินไทย-จีน กำชับ เตรียมมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ช่วงครึ่งปีหลัง
นายกฯ ยินดีสัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น หลังจีนเริ่มเปิดเที่ยวบินไทย-จีน กำชับ เตรียมมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ช่วงครึ่งปีหลัง
49 26 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน