ฤกษ์ออกรถปี 2565

6 ธ.ค. 2564 เวลา 10:07 | อ่าน 1,066
แชร์ไปยัง
line
-Advertisement-
 
ฤกษ์ออกรถปี 2565


วันดี


เช็กฤกษ์ออกรถประจำปี 2565 / 2022 วางแผนซื้อรถใหม่ ได้รถดี ฤกษ์ดี เพิ่มความเป็นสิริมงคล ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรือง ชีวิตรุ่งโรจน์ เช็กที่นี่ ทั้งฤกษ์ออกรถตามวันเกิดและฤกษ์ออกรถประจำเดือน ที่มีให้คุณดูตลอดทั้งปี


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนมกราคม


• วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 13 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนกุมภาพันธ์


• วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้มคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้ 


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนมีนาคม


• วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนเมษายน


• วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนพฤษภาคม


• วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
-Advertisement-

ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนมิถุนายน


• วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนกรกฎาคม


• วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนสิงหาคม


• วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ห้มคนเกิดอังคารใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนกันยายน


• วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนตุลาคม


• วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดวันพุธใช้
• วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้


ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนพฤศจิกายน


• วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้
• วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ห้ามคนเกิดอังคารใช้ฤกษ์ออกรถ 2565 เดือนธันวาคม


• วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดพุธใช้
• วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดเสาร์ใช้
• วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดอาทิตย์ใช้
• วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ห้ามคนเกิดพฤหัสบดีใช้
• วันอาทิตย์ที่ 25   ห้ามคนเกิดจันทร์ใช้* ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด
คนเกิดวันอาทิตย์ : ห้ามออกรถวันศุกร์
คนเกิดวันจันทร์ : ห้ามออกรถวันอาทิตย์
คนเกิดวันอังคาร : ห้ามออกรถวันจันทร์
คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) : ห้ามออกรถวันอังคาร
คนเกิดวันพุธ(กลางคืน) : ห้ามออกรถวันพฤหัสบดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี : ห้ามออกรถวันเสาร์
คนเกิดวันศุกร์ : ห้ามออกรถวันพุธ
คนเกิดวันเสาร์ : ห้ามออกรถวันพุธ


***หมายเหตุ***
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น.ข้อมูลจาก เคมอเตอร์

-Advertisement-

6 ธ.ค. 2564 เวลา 10:07 | อ่าน 1,066


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า เมื่อบริจาค 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุข ผ่านระบบ e-Donation อีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 67
54 25 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผยฯ พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้
64 23 ม.ค. 2566
​แจงชัด ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่านแอป D.DOPA ไม่ต้องไปแจ้งเขตหรืออำเภอ ใช้บริการแล้ว เกือบ6 หมื่นคน
59 23 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม ประเทศไทยติด 1 ใน 23 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปี 2023 จากเว็บไซต์ Insider ขึ้นชื่อมีเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปี เหมาะกับนักชิมนักชอปทั่วโลก
67 22 ม.ค. 2566
แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ.
46 22 ม.ค. 2566
สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
56 22 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผยฐานะการเงิน-การคลังไทยแข็งแกร่ง! 3 เดือนแรกปีงบฯ 2566 จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 6.33 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการกว่า 7.36 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจส่งสัญญาณบวก
62 22 ม.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 22-28 มกราคม 2566
62 22 ม.ค. 2566
เดินตามดาว วันที่ 20-26 มกราคม 2566
135 22 ม.ค. 2566
ธ.ก.ส. จัดมาตรการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรแบบครบวงจร ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร จังหวัดชลบุรี
62 18 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน

advertisement