เครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการฯ ติดตามกรณีปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายวิชาการ

12 ก.พ. 2565 เวลา 19:36 | อ่าน 578
แชร์ไปยัง
L
 
ตัวแทนเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณากรณีการปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งเสนอการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของข้าราชการประเภททั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการฯ ติดตามกรณีปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายวิชาการ

ตามที่ นายพัทธพล อักโข และคณะ ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณากรณีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหรือย้ายข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) และเจ้าพนักงานเกสัชกรรม ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข และมีคุณสมบัติเฉพาะดำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว และให้นำระยะเวลาดำรงตำแหน่งของข้าราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม มานับเป็นระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขได้


และกรณีการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของข้าราชการประเภททั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โดยขอให้คิดระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลเช่นเดียวกับกรณีตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์กับนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูกับนักกายภาพบำบัด และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เฉพาะสาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด) ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.1.1/613 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 นั้น


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง มีหนังสือแจ้งว่า ได้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ ก.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป


ข้อมูลจาก hfocus.org

12 ก.พ. 2565 เวลา 19:36 | อ่าน 578


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
86 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
16 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
187 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
22 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
286 24 ก.ย. 2566
497 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
195 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
99 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
487 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
277 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน