ครม. ไฟเขียว ลดภาษีอากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบ CBU ภายใต้สิทธิ FTA และนำเข้าทั่วไป ปี 65 - 66

23 ก.พ. 2565 เวลา 18:47 | อ่าน 154
แชร์ไปยัง
line
 

ที่ประชุม ครม. (22 ก.พ. 65) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) และยังเห็นควรให้ระบุวันมีผลใช้บังคับ ต้องสอดคล้องกับมติ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เมื่อครั้งที่ 4 และ 5 ที่ผ่านมา


ครม. ไฟเขียว ลดภาษีอากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบ CBU ภายใต้สิทธิ FTA และนำเข้าทั่วไป ปี 65 - 66

สาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว คือ การปรับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (CBU) ประกอบสำเร็จรูปนำเข้าทั้งคัน ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และการนำเข้าทั่วไป ในปี 65 - 66 ดังนี้

1.ราคาขายปลีกแนะนำ ไม่เกิน 2 ล้านบาท :


- ใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกินร้อยละ 40 ให้ยกเว้นอากร
- ใช้สิทธิ FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงอีกร้อยละ 40
สำหรับนำเข้าทั่วไป อากรร้อยละ 80 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 402.ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2 - 7 ล้านบาท :

- ใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกินร้อยละ 20 ให้ยกเว้นอากร
- ใช้สิทธิ FTA อากรเกินร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20
สำหรับอัตราอากรนำเข้าทั่วไป ให้ลดลงเหลือร้อยละ 60

การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรดังกล่าว ให้ใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ CBU ที่มีหนังสือรับรองการได้รับสิทธิชำระภาษี สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลางจากกรมสรรพสามิต

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

23 ก.พ. 2565 เวลา 18:47 | อ่าน 154


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
40 24 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
32 24 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
55 24 ก.ย. 2565
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
51 21 ก.ย. 2565
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
52 21 ก.ย. 2565
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
50 20 ก.ย. 2565
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
58 20 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
66 18 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
113 17 ก.ย. 2565
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
96 17 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน