สิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่ควรได้ เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

22 มี.ค. 2565 เวลา 19:59 | อ่าน 671
แชร์ไปยัง
L
 

“เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาตั้งนาน รู้ตัวมั้ยว่า หากสิ้นสุดสมาชิกภาพลง
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล การลาออก เกษียณ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เช่น เสียชีวิต หรือกลายเป็นคนทุพพลภาพ เราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง”5 สิทธิประโยชน์ดีๆ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ยิ่งรู้เยอะยิ่งได้เปรียบ เพราะจะทำให้เราสามารถวางแผน บริหารจัดการด้านการเงินได้เป็นอย่างดี ลองมาดูกันว่าสิทธิที่เราจะได้รับเมื่อพ้นสภาพของสมาชิก ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง ด้วย

“5 สิทธิประโยชน์ดีๆ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”


1. การได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมเต็มจำนวน


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมเต็มจำนวน
เพราะในแต่ละเดือนที่เราจ่ายเงินสะสมไปในกองทุนก็เหมือนกับการเก็บออมและลงทุนไปในตัว เมื่อเราสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนก็จะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 100%

2. การได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ


ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทมีข้อกำหนดในการจ่ายเงินสมทบอย่างไร โดยส่วนใหญ่เราจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จาก เงินสมทบในอัตราที่มากขึ้นตามอายุงาน เพื่อให้สวัสดิการนี้เป็นแรงจูงใจในการทำงานระยะยาว เช่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ

3. สิทธิประโยชน์ทางภาษี


สามารถแบ่งได้ตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิกกองทุนและอายุของสมาชิก 3 กรณี ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิทธิประโยชน์ทางภาษี

4. สิทธิในการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิทธิในการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในกรณีที่ลาออกจากงานหรือเกษียณอายุุ หากยังไม่ต้องการใช้เงินหรือต้องการเก็บเงินก้อนนี้ไว้ ใช้ยามเกษียณอายุ ก็สามารถคงเงินไว้ในกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่เลือกไว้ โดยติดต่อกับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อแจ้งระยะเวลาคงเงินที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดของทางกองทุนรวม ซึ่งในกรณี เกษียณอายุเราสามารถขอให้กองทุนทยอยจ่ายเงินให้เราเป็นงวดๆ คล้ายกับเงินบำนาญได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกองทุนและควรจะเช็คค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องว่าคุ้มค่าหรือไม่ด้วย


5. สิทธิในการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปไว้ที่กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)


สิทธิในการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปไว้ที่กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการออมเงินต่อเนื่องในระยะยาว โดยเรามีอิสระในการ เลือกนโยบายการลงทุนได้เอง ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเทียบเท่ากับการคงเงินไว้ ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ ไม่ถูกบังคับให้ลงทุนต่อเนื่องเหมือน RMF ทั่วไป รวมทั้งสามารถนับอายุสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องกับ RMF ได้ เพื่อให้ ได้รับยกเว้นภาษีเมื่อมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไป RMF นั้นจะไม่สามารถนำไปหักลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลประจำปีสิทธิประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น นอกจากจะได้เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสะสมและเงินสมทบแล้ว ยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามข้อกำหนดของอายุสมาชิกกองทุนและอายุของตัวเอง รวมถึงสามารถคงเงินเอาไว้ ในกองทุนต่อได้เพื่อรับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนแม้จะพ้นสภาพ การเป็นสมาชิกแล้วก็ตาม เห็นมั้ยหล่ะว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการดีๆ ของมนุษย์เงินเดือนที่เราไม่ควรพลาด

สิทธิประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลจาก www.set.or.th/

22 มี.ค. 2565 เวลา 19:59 | อ่าน 671


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
79 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
15 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
185 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
21 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
283 24 ก.ย. 2566
495 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
194 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
98 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
483 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
276 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน